Hem 020-30 31 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter
Tillbaka till Personlig assistans

Här hittar du information om covid-19 för personlig assistans. Uppdaterad 2022-11-09

Under de senaste veckorna har det noterats en uppgång i smitta i flera regioner med allt fler patienter som behöver sjukhusvård som följd. Det har även förekommit smitta igen i våra verksamheter. Det är därför viktigt att vi hjälps åt att fortsätta arbeta smittförebyggande.

 • Var uppmärksam på nytillkomna symtom som halsont, snuva, feber, hosta eller sjukdomskänsla. Stanna hemma om du får dessa eller andra symtom på luftvägsinfektion.
 • På 1177.se finns information om hur eventuell provtagning går till där du bor.
 • Genom att stanna hemma när du får symtom minskar du spridningen av covid-19 och andra infektioner som influensa och RS-virus.
 • Vaccination är det bästa skyddet mot allvarlig sjukdom. Håll koll på 1177.se för att se hur du bokar vaccindos i din region.

Om du planerar eller har varit på resa utanför Sverige

Vid privata resor är det viktigt att du håller dig uppdaterad om riktlinjer, kontakta din uppdragschef hos Humana.

Om du blir sjuk

Om du blir sjuk eller uppvisar symptom på sjukdom ska du inte gå till jobbet. I arbetet som personlig assistent arbetar du nära din kund och kan riskera att smitta kunden men också dina kollegor. Om du uppvisar symptom ska du stanna hemma och sjukanmäla dig enligt rutin till Humana. Om den kund du arbetar hos får symptom eller blir insjuknar kontaktar du genast Humana och använder anvisad skyddsutrustning.

Hur arbetar vi för att förhindra att kunder blir smittade?

De viktigaste delarna, hur basalt det än kan låta, är att du sköter din handhygien och ofta tvättar händerna med tvål. Tvålen löser upp virusets ytterhölje som består av fett och då dör viruset. Handsprit är ett bra komplement. Visir ska användas vid kroppsnära arbete. Rutiner för användning av munskydd varierar mellan regionerna, följ respektive regions beslut. Det är viktigt att använda skyddsutrustning även när smitta inte finns på arbetsplatsen. Du som medarbetare kan läsa mer på intranätet myhumana.se

Om misstänkt eller konstaterad covid-19 finns på arbetsplatsen ska visir och andningsmask FFP2 användas.
 

Hur skyddar du andra?

På samma sätt som du skyddar dig själv. Var noga med handhygienen och se till att ha en social distansering och fortsätt att följa riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten. 

Aktuell utbildning i hur du skyddar dig och andra från coronavirus

Utbildningen "basala hygienrutiner" och "e-learning covid-19" finns tillgängliga i Humanas lärportal på myhumana.se. De rekommenderas för alla anställda med tanke på coronasituationen. Ring Humanasupporten om du har problem att logga in. Ta dig tid och gå utbildningen redan idag.

Kontaktvägar

Har du frågor om din anställning eller arbetsplats kopplat till covid-19 kontakta din chef på Humana Assistans, växelnummer 019-760 86 00.

Söker du mer information om covid-19 kan du läsa på Folkhälsomyndighetens webbplats eller ring 1177.

Ta hand om dig och tveka inte att höra av dig om du känner dig orolig. Vi gör vårt bästa för att bemöta alla så fort vi kan.

Allmänna frågor och svar

 1. Från och med 1:a oktober finns det inte längre någon avrådan från UD gällande resor utanför EU på grund av covid-19. Kontakta din uppdragschef innan du bokar resa för riskbedömning. Det är fortsatt viktigt att vi riskbedömer och säkrar arbetsmiljön för våra medarbetare vid tjänsteresa.

  Du hittar den senaste informationen på Utrikesdepartementets hemsida.

 2. För dig som personlig assistent gäller följande:

  • Vid symtom ska du stanna hemma och testa dig för covid-19 om du får det enligt regionens riktlinjer. Detta gäller oavsett om du är vaccinerad eller inte. I väntan på provsvar ska du stanna hemma.
  • Om du som personlig assistent inte är prioriterad för testning i din region, ska du vid symptom stanna hemma i minst fem dagar om du är vaccinerad med tre doser eller sju dagar om du inte är fullvaccinerad.
  • Vid symptom eller positivt test ska du stanna hemma minst fem dagar efter att du fått symtom om du har fått alla tre doser av vaccinet. Sju dagar hemma gäller om du inte är fullvaccinerad. De två sista dygnen ska vara feberfria och allmäntillståndet ska vara gott innan du återgår i arbete.
  • Om du testar negativt kan du återgå till arbetet om du varit feberfri i minst ett dygn och du känner dig frisk. Detta även om vissa luftvägssymtom kvarstår.

  I det förebyggande arbetet ska visir fortsatt användas i allt vårdnära arbete mindre än två meter från kunden. Rutiner för användning av munskydd varierar mellan regionerna, följ respektive regions beslut. Det är viktigt att använda skyddsutrustning även när smitta inte finns på arbetsplatsen. Skyddsutrustning beställs via våra leverantörer direkt till kund eller via din uppdragschef.

 3. Om du blir sjuk eller uppvisar symtom på sjukdom ska du inte gå till jobbet. I arbetet som personlig assistent arbetar du nära din kund och kan riskera att smitta kunden.

  Följ Folkhälsomyndighetens eller 1177s rekommendationer. 

  • Om du uppvisar symtom ska du stanna hemma från jobbet.
  • Kontakta din uppdragschef om du är sjuk så att Humana snabbt kan få in vikarie till kunden, riskbedöma läget hos kunden och kunna sätta in nödvändiga åtgärder beroende på situation.
 4. Om du inte har symptom så kan du gå till jobbet som vanligt. Kontakta gärna din chef för att göra en riskbedömning. Var uppmärksam på symptom och använd skyddsutrustning i förebyggande syfte.

 5. Den smittade personen ska följa rekommendationen från folkhälsomyndigheten för att minimera smittorisken. Den ska minimera kontakten med andra personer. Om denna person bor med kunden är vår rekommendation att den smittade isoleras i boendet (om inte annan lösning finns exempelvis bo hos släkting utanför riskgruppen eller i sommarstuga). Det bästa är om den personen har eget rum och tillgång till egen toalett. Den ska inte dela sängkläder eller handduk med andra personer och helst inte vistas nära friska personer (minst 2 meter).

  Alla har inte denna möjlighet och utrymme för detta och då får man vidta de åtgärder som går, exempelvis inte sova på samma ställe som kunden, vistas i olika rum och äta vid olika tillfällen och gärna på olika ställen. Bor den smittade med kunden i en liten bostad är det stor risk att kunden blir smittad.

  När det gäller assistenter i denna miljö så är det viktigt att de följer hygienrutinerna och tvättar händerna, och att inte vistas för nära inpå den som är sjuk. Det kan ibland rekommenderas att använda skyddsutrustning även om kunden inte är smittad. 

 6. Alla som arbetar inom personlig assistans är en viktig del av samhället och är en samhällskritisk funktion. I detta läge är det därför viktigt att vi arbetar för att upprätthålla vår ordinarie verksamhet. I förlängningen innebär det att den som är frisk går och arbetar. Humana som arbetsgivare gör riskbedömningar löpande för respektive assistans. Full skyddsutrustning anpassad och godkänd för covid-19 ska användas, se rutiner i myHumana eller kontakta din uppdragschef om du har frågor kring detta. I denna situation finns ett antal saker att tänka på. Både kund och assistent skall försöka undvika fysisk kontakt om det går. Givetvis kan det uppstå situationer där det ändå behövs (exempelvis förflyttningar) och då gäller det att ta till rimliga åtgärder.

  Om en kund uppvisar symtom på covid-19 eller är konstaterad smittad ska all nödvändig skyddsutrustning användas. Den skyddsutrustning man använder är handskar, skyddsförkläde, visir och andningsmask. All utrustning ska vara CE-märkt och godkänd att använda för vård av covid-19. Andningsmask och visir använder du under hela tiden då du vistas i samma rum som kunden. Följ alltid basala hygienrutiner, saknar du kunskap gå vår utbildning på Humana Academy.

 7. Innan du bokar in en fysisk träff ska du kontakta din uppdragschef för riskbedömning. Det är viktigt att kunden får vara med i dialogen och godkänna att assistenterna träffas fysiskt i grupp. Tänk fortsatt på att hålla avstånd och använd gärna visir. Ses gärna ute eller i en större lokal om det är möjligt. 

 8. Först och främst ska du som alla andra i samhället minimera risken att du själv blir smittad. Försök undvik att umgås med personer som är misstänk smittade. Håll avstånd och tvätta händerna ofta med tvål och vatten. 

  Bra information finns på Folkhälsomyndighetens hemsida. Använd visir och munskydd som komplement vid allt nära vårdnära arbete, mindre än två meter från kunden. Behöver ni beställa visir och munskydd till arbetsplatsen kontakta din uppdragschef.

   

 9. Till riskgrupp hör bland annat personer över 70 år, personer med kroniska sjukdomar (diabetes, högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdomar med fler), personer med nedsatt immunförsvar och gravida.
  Läs mer information om riskgrupper här: Folkhälsomyndighetens webbplats

   

   

 10. Ja, vi har alla ett ansvar att undvika/minska risk för smittspridning. Detta är reglerat i Smittskyddslagen, 2 kapitlet. Kontakta din närmaste chef.

 11. Om skyddsutrustning saknas helt på arbetsplatsen kontakta Humana omgående. Om misstänkt eller konstaterad smitta finns på arbetsplatsen får du som medarbetare inte arbeta utan skyddsutrustning. Om det börjar ta slut på skyddsutrustning, beställ direkt från vår leverantör eller kontakta uppdragschef för hjälp att beställa

Frågor och svar som berör kunden

 1. Du som kund har alltid rätt att tacka nej till assistans. Humanas uppdrag är att erbjuda lämpliga assistenter. Den assistent som är frisk kan jobba som vanligt medan den som är sjuk ska stanna hemma. Om du som kund inte vill ta emot en frisk assistent är det ditt eget val. Om du tackar nej till assistans innebär att det är du själv som har ansvar för att få dina behov tillgodosedda. Du får då själv ta nödvändiga kontakter på egen hand för att få ditt behov tillgodosett. Vi på Humana kommer då dokumentera i journalen att du avsagt dig din personliga assistans. När det lugnat ner sig och smittan försvunnit så återgår du till att ha personlig assistans.

   

   

 2. Vi följer Folkhälsomyndighetens råd. Det innebär att den som är frisk ska gå till jobbet som vanligt, men den som är sjuk ska stanna hemma. Om dina assistenter blir sjuka så kommer vi att sätta in vikarier. 

 3. Det är ingen skillnad i ditt beslut på grund av Corona. Har du rätt att behålla assistansen vid kortare sjukhusvistelse sedan tidigare har du kvar den möjligheten. Om du inte har rätt till assistans vid sjukhusvistelse, men tror att du skulle behöva det kan du kontakta din jurist som hjälper dig att se över ditt beslut. Om du inte får behålla assistansens vid sjukhusvistelse så gäller det endast tiden på sjukhus. Så fort du blir utskriven har du åter rätt till samma assistans som tidigare.

 4. Om du får ett tillfälligt utökat behov på grund av att en verksamhet som du brukar vara i stänger så är det kommunen som har ansvar att besluta om ytterligare assistans. Om det blir aktuellt kan du kontakta din jurist som hjälper dig att ansöka om tillfälligt utökad personlig assistans.