Hem 020-30 31 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter
Tillbaka till Personlig assistans

Här hittar du information om covid-19 för personlig assistans. Uppdaterad 2021-11-22

Humana jobbar ständigt med Folkhälsomyndighetens rekommendationer för din och allas säkerhet. Tillsammans med din hjälp och våra experter gör vi ett bra jobb i att förhindra spridning av corona.

För dig som personlig assistent gäller följande från 1 november:

Från 1 november kommer Folkhälsomyndigheten med nya rekommendationer gällande testning vid symtom och även hur länge någon med symtom ska stanna hemma. För personal inom vård och omsorg kvarstår dock de smittförebyggande åtgärderna, att stanna hemma vid symtom och att testa sig.

 • Vid symtom ska du stanna hemma och testa dig för covid-19. Detta gäller oavsett om du är vaccinerad eller inte. I väntan på provsvar ska du stanna hemma.
 • Om du testar positivt för covid-19 ska du stanna hemma minst sju dagar efter att du fått symtom. De två sista dygnen ska vara feberfria och allmäntillståndet ska vara gott innan du återgår i arbete.
 • Om du testar negativt kan du återgå till arbetet om du varit feberfri i minst ett dygn och du känner dig frisk. Detta även om vissa luftvägssymtom kvarstår.
 • I det förebyggande arbetet ska visir och munskydd användas i allt vårdnära arbete mindre än två meter från kunden.

Läkarintyg från dag 8 gäller igen från 1 oktober

Från och med 1 oktober gäller läkarintyg från sjukdag 8 igen. Under pandemin gjordes ett undantag i sjukförsäkringslagen där läkarintyg krävdes först från sjukdag 22 men från 1 oktober behöver medarbetare återigen uppvisa läkarintyg från sjukdag 8. Även möjlighet till förstadagsintyg återinförs.
​​​​Under pandemin har medarbetare tillfälligt haft möjlighet att ansöka om ersättning för karensavdraget vid sjukfrånvaro. Från och med 30 september upphör den möjligheten.

Om du planerar eller har varit på resa utanför Sverige

Vid privata resor är det viktigt att du håller dig uppdaterad om riktlinjer. Läs aktuella rekommendationer hos Folkhälsomyndigheten.

Om du blir sjuk

Om du blir sjuk eller uppvisar symptom på sjukdom ska du inte gå till jobbet. I arbetet som personlig assistent arbetar du nära din kund och kan riskera att smitta kunden men också dina kollegor. Om du uppvisar symptom ska du stanna hemma från jobbet och sjukanmäla dig enligt rutin till Humana. Om den kund du arbetar hos får symptom eller blir insjuknar kontaktar du genast Humana och använder anvisad skyddsutrustning.

Vi avråder från användandet av antigentester så kallade snabbtester. Dessa ska endast användas i samarbete med vården. Det finns risk för falskt negativt resultat och falsk trygghet, testet kräver höga virusmängder och rätt provtagningsteknik.

Hur arbetar vi för att förhindra att kunder blir smittade?

De viktigaste delarna, hur basalt det än kan låta, är att du sköter din handhygien och ofta tvättar händerna med tvål. Tvålen löser upp virusets ytterhölje som består av fett och då dör viruset. Handsprit är ett bra komplement. Använd visir och/eller munskydd i förebyggande arbete med kund inom två meters avstånd. Det är viktigt att använda skyddsutrustning även när smitta inte finns på arbetsplatsen.

Om misstänkt eller konstaterad covid-19 finns på arbetsplatsen ska andningsmask, FFP2, och visir användas, inte som tidigare munskydd, IIR, och visir. I det förebyggande arbetet ska munskydd IIR och visir fortsatt användas. 

Våra kunder är exponerade för smitta genom alla nära, mänskliga kontakter som de tvingas utsättas för på grund av att de är beroende av personlig assistans. Eftersom våra kunder dessutom oftast tillhör riskgrupp, så är det extra viktigt att du som arbetar som personlig assistent tänker på att minimera dina fysiska sociala kontakter. Detta för att inte riskera att ta med dig smitta till den kund som du arbetar för. 

Hur skyddar du andra?

På samma sätt som du skyddar dig själv. Var noga med handhygienen och se till att ha en social distansering och fortsätt att följa riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten. Har du som anställd symtom så stannar du hemma från arbetet och följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten.

Aktuell utbildning i hur du skyddar dig och andra från coronavirus

Utbildningen "basala hygienrutiner" finns tillgänglig i Humanas lärportal. Den rekommenderas för alla anställda med tanke på coronasituationen. Ring Humanasupporten om du har problem att logga in.
Ta dig tid och gå utbildningen redan idag.

Kontaktvägar

Om du haft kontakt med en person som är smittad av covid-19 och du uppvisar allvarliga symtom på andningssvårigheter eller feber kontakta 1177 för rådgivning.

Vid allmänna frågor om covid-19 kontakta 113 13.

Har du frågor om din anställning eller arbetsplats kopplat till covid-19 kontakta din chef på Humana Assistans, växelnummer 019-760 86 00.

Söker du mer information om covid-19 kan du läsa på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Ta hand om dig och tveka inte att höra av dig om du känner dig orolig. Vi gör vårt bästa för att bemöta alla så fort vi kan.

Allmänna frågor och svar

 1. Från och med 1:a oktober finns det inte längre någon avrådan från UD gällande resor utanför EU på grund av covid-19. Kontakta din uppdragschef innan du bokar resa för riskbedömning. Det är fortsatt viktigt att vi riskbedömer och säkrar arbetsmiljön för våra medarbetare vid tjänsteresa.

  Du hittar den senaste informationen på Utrikesdepartementets hemsida.

 2. Från 1 november 2021 sker vissa förändringar i rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten om testning och hur länge en person som haft symtom eller konstaterat smittad av covid-19 behöver stanna hemma. Vissa av dessa rekommendationer gäller dock inte den som arbetar inom vård och omsorg. För dig som personlig assistent gäller följande från 1 november:

  • Vid symtom ska du stanna hemma och testa dig för covid-19. Detta gäller oavsett om du är vaccinerad eller inte. I väntan på provsvar ska du stanna hemma.
  • Om du testar positivt för covid-19 ska du stanna hemma minst sju dagar efter att du fått symtom. De två sista dygnen ska vara feberfria och allmäntillståndet ska vara gott innan du återgår i arbete.
  • Om du testar negativt kan du återgå till arbetet om du varit feberfri i minst ett dygn och du känner dig frisk. Detta även om vissa luftvägssymtom kvarstår.

  I det förebyggande arbetet ska visir och munskydd fortsatt användas i allt vårdnära arbete mindre än två meter från kunden. Skyddsutrustning beställs via våra leverantörer direkt till kund eller via din uppdragschef.

 3. Om du blir sjuk eller uppvisar symtom på sjukdom ska du inte gå till jobbet, du ska beställa tid för testning. I arbetet som personlig assistent arbetar du nära din kund och kan riskera att smitta kunden. Att inte arbeta sjuk eller med symtom gäller alltid men är extra viktigt i den situation vi befinner oss nu med hög smittrisk av Coronavirus. Följ 1177s rekommendationer. 

  • Om du uppvisar symtom så som Folkhälsomyndigheten beskriver så ska du stanna hemma från jobbet. Läs här om symtomen.
  • Kontakta din uppdragschef om du är sjuk så att Humana snabbt kan få in vikarie till kunden, riskbedöma läget hos kunden och kunna sätta in nödvändiga åtgärder beroende på situation.
 4. Den som är sjuk ska förhålla sig till Folkhälsomyndighetens riktlinjer för att minimera smittspridning.

  Om du berörs av förhållningsreglerna kommer du bli kontaktad av en smittspårare från vården och få mer information om vad som gäller. Kontrollera vad som gäller i din region. 

 5. Alla som arbetar inom personlig assistans är en viktig del av samhället och är en samhällskritisk funktion. I detta läge är det därför viktigt att vi arbetar för att upprätthålla vår ordinarie verksamhet. I förlängningen innebär det att den som är frisk går och arbetar. Humana som arbetsgivare gör riskbedömningar löpande för respektive assistans. Full skyddsutrustning anpassad och godkänd för covid-19 ska användas, se rutiner i myHumana eller kontakta din uppdragschef om du har frågor kring detta. I denna situation finns ett antal saker att tänka på. Både kund och assistent skall försöka undvika fysisk kontakt om det går. Givetvis kan det uppstå situationer där det ändå behövs (exempelvis förflyttningar) och då gäller det att ta till rimliga åtgärder

  Om en kund uppvisar symtom på covid-19 eller är konstaterad smittad ska all nödvändig skyddsutrustning användas. Den skyddsutrustning man använder är handskar, skyddsförkläde, visir och andningsmask. All utrustning ska vara CE-märkt och godkänd att använda för vård av covid-19. Andningsmask och visir använder du under hela tiden då du vistas i samma rum som kunden. Följ alltid basala hygienrutiner, saknar du kunskap gå vår utbildning på Humana Academy.

 6. Det är nu återigen godkänt att samlas i assistentgrupperna för fysiska personalmöten. Innan du bokar in en fysisk träff ska du kontakta din uppdragschef för dialog och riskbedömning samt att kunden får vara med i dialogen och godkänna att assistenterna träffas fysiskt i grupp. Tänk fortsatt på att hålla avstånd, kan avstånd inne hållas används visir. Ses gärna ute eller i en större lokal om det är möjligt. Humana arrangerar fortsatt inga stora event för våra kunder och assistenter. Detta beslut gäller tillsvidare och vi utvärderar löpande och nytt beslut kan komma att tas i denna fråga framåt.

 7. Denna fråga består av flera delar. Först och främst ska du som alla andra i samhället minimera risken att du själv blir smittad. I grunden handlar det om att sköta din handhygien. Tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Sedan skall du minimera möten med möjliga smittbärare, detta är svårt utifrån att du inte vet vilka som kan bära på coronaviruset. Det finns dock enkla saker du kan göra i din vardag som minskar risken. Att undvika större folkmassor är givet. Du kan ta cykeln till arbetet istället för att åka kollektivt och använda videosamtal eller telefon i kontakten med myndigheter, sjukvården men även i sociala situationer.

  Bra information finns på Folkhälsomyndighetens hemsida. Använd visir och munskydd som komplement vid allt nära vårdnära arbete, mindre än två meter från kunden. Behöver ni beställa visir och munskydd till arbetsplatsen kontakta din uppdragschef.

   

 8. Till riskgrupp hör bland annat personer över 70 år, personer med kroniska sjukdomar (diabetes, högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdomar med fler), personer med nedsatt immunförsvar och gravida.
  Läs mer information om riskgrupper här: Folkhälsomyndighetens webbplats

   

   

 9. Ja, vi har alla ett ansvar att undvika/minska risk för smittspridning. Detta är reglerat i Smittskyddslagen, 2 kapitlet.

 10. Om skyddsutrustning saknas på arbetsplatsen beställ direkt från vår leverantör eller kontakta uppdragschef för hjälp att beställa.

Frågor och svar som berör kunden

 1. Du som kund har alltid rätt att tacka nej till assistans. Humanas uppdrag är att erbjuda lämpliga assistenter. Den assistent som är frisk kan jobba som vanligt medan den som är sjuk ska stanna hemma. Om du som kund inte vill ta emot en frisk assistent är det ditt eget val. Om du tackar nej till assistans innebär att det är du själv som har ansvar för att få dina behov tillgodosedda. Du får då själv ta nödvändiga kontakter på egen hand för att få ditt behov tillgodosett. Vi på Humana kommer då dokumentera i journalen att du avsagt dig din personliga assistans. När det lugnat ner sig och smittan försvunnit så återgår du till att ha personlig assistans.

   

   

 2. Vi följer Folkhälsomyndighetens råd. Det innebär att den som är frisk ska gå till jobbet som vanligt, men den som är sjuk ska stanna hemma. Om dina assistenter blir sjuka så kommer vi att sätta in vikarier. I en situation där det på grund av allmänt spridd smitta blir svårt att täcka vikariebehov samarbetar vi med andra aktörer för att gemensamt lösa de situationer som uppstår.

 3. Det är ingen skillnad i ditt beslut på grund av Corona. Har du rätt att behålla assistansen vid kortare sjukhusvistelse sedan tidigare har du kvar den möjligheten. Om du inte har rätt till assistans vid sjukhusvistelse, men tror att du skulle behöva det kan du kontakta din jurist som hjälper dig att se över ditt beslut. Om du inte får behålla assistansens vid sjukhusvistelse så gäller det endast tiden på sjukhus. Så fort du blir utskriven har du åter rätt till samma assistans som tidigare.

 4. Om du får ett tillfälligt utökat behov på grund av att en verksamhet som du brukar vara i stänger så är det kommunen som har ansvar att besluta om ytterligare assistans. Om det blir aktuellt kan du kontakta din jurist som hjälper dig att ansöka om tillfälligt utökad personlig assistans.

 5. Att vi har personal är en mycket viktig del i vår verksamhet. Givetvis måste vi fortsätta att anställa personer och genomföra anställningsintervjuer. Vi förstår att det för dig som kund är viktigt att få träffa kandidater men tänk på att försöka minska antalet fysiska intervjuer så mycket som möjligt och att så få personer som möjligt deltar vid intervjutillfällena. Under intervjun tänk på att minimera fysisk kontakt som att till exempel avstå från att hälsa, sitt inte för nära, korta ner intervjun så mycket du kan så att du inte träffa kandidaten längre än nödvändigt och så vidare. När kandidaten bokas på intervjun meddelar du, eller den som bokar in intervjun, att kandidaten måste avboka mötet om det är så att personen är sjuk eller har sjukdomssymtom.

 6. Ta kontakt med din uppdragschef som därefter får kontakta kunden. Som assistent är ditt arbete att vara där kunden är, men vi behöver alla följa Folkhälsomyndighetens råd om att begränsa de sociala kontakterna och inte vistas i offentliga miljöer i onödan, detta gäller även våra kunder. (Humana kan genom att hänvisa till vårt arbetsgivaransvar om en säker arbetsmiljö begränsa medarbetares arbete på sådant sätt som vi finner lämpligt, till exempel begränsa en assistentens skyldighet att utföra vissa arbetsuppgifter).