Viktigt att tvätta händerna!

Information angående Coronaviruset

Tillbaka till Personlig assistans

Här hittar du information om Coronaviruset för personlig assistans. Uppdaterad 2020-03-31

Vi har samlat frågor och svar som berör:

Allmänna
Dig som kund


Extrainsatt assistanspodd angående Coronaviruset

I detta extrainsatta avsnitt av assistanspodden svarar Eva Nilsson Bågenholm leg läkare och Humanas kvalitetsdirektör på frågor som rör Coronaviruset kopplat till personlig assistans.

 

Uppdaterad information

Situationen ändras från dag till dag. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och uppdaterar våra direktiv utifrån det. Våra åtgärder, såväl som i samhället i stort, syftar till att förhindra smittspridning och skydda utsatta grupper.

Om du blir sjuk

Om du blir sjuk eller uppvisar symptom på sjukdom ska du inte gå till jobbet. I arbetet som personlig assistent arbetar du nära din kund och kan riskera att smitta kunden. Att inte arbeta sjuk eller med symptom gäller alltid, men är extra viktigt i den situation vi befinner oss nu med hög smittrisk av Coronavirus.

 • Om du uppvisar symptom så som hosta, andningssvårigheter eller feber stanna hemma från jobbet, sjukanmäl dig enligt rutin till Humana.
 • Om du är sjuk kontakta Humana så vi snabbt kan få in vikarie till kunden, riskbedöma läget hos kunden och kunna sätta in nödvändiga åtgärder beroende på situation.
 • Om du som medarbetare tillhör en riskgrupp kontakta din kund- och assistentansvarige för vidare diskussion.

Undvik att kontakta vården i onödan
Covid-19 påminner om influensa. Många som får symptom blir lindrigt sjuka. Om du får symptom som feber, hosta, snuva eller ont i halsen, ska du stanna hemma och undvika att träffa andra. De allra flesta som blir sjuka behöver inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv. Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du har ett eller flera av följande besvär:

 • Du blir plötsligt mycket sämre.
 • Du får andningsbesvär även när du vilar.

(Källa: 1177)

Förhållningssätt kunder som inte är i riskgrupp
Smittskyddsenheterna har ändrat sina rutiner och testar nu framför allt personer i riskgrupper och de som arbetar inom hälso- och sjukvård. Det innebär att även Humana ändrar sina rutiner och du behöver inte längre ringa 1177 om kund har lindriga symtom. Symptomfria personer bedöms inte smitta. Det innebär att om någon kund blir sjuk ska du tänka på följande:

 • Basala hygienregler – tänk på att tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Gå gärna vår webbutbildning via Humana Academy
 • Kunden bör minimera sociala kontakter
 • Håll extra rent på toalett och alltid ha separata handdukar, byt handdukar efter användning 
 • Kunden får gärna vistas utomhus
 • Ha nytvättade kläder på dig när du börjar ditt arbetspass. Ta med ombyte och byt vid arbetspassets slut. Ta med använda kläder i försluten plastpåse och tvätta dem i 60 grader direkt när du kommer hem. Tvätta dem separat från andra kläder

Blir kunden snabbt blir mycket sämre så ska vården alltid kontaktas. 112 om det är akut, i annat fall 1177.

Vad gäller på arbetsplats där kund blir sjuk?
Personal som är frisk arbetar som vanligt. Om någon i personalen ingår i en riskgrupp så skall denna inte arbeta med sjuk kund. Ansvarig chef ska göra en riskbedömning för att säkerställa att assistansen kan drivas vidare och att personal inte utsätts för onödig risk. Samma rutin som vid t ex magsjuka gäller.

Inga utlandsresor
Vi följer UD:s rekommendation vilket innebär att inga utlandsresor bör genomföras. Humana godkänner inte tjänsteresor i rådande läge. Folkhälsomyndigheten rekommenderar också att vi skall begränsa våra resor inom Sverige.

Kontaktvägar

Om du haft kontakt med en person som är smittad av covid-19 och du uppvisar allvarliga symtom på andningssvårigheter eller feber kontakta 1177 för rådgivning.


Vid allmänna frågor om Covid-19 kontakta 113 13

Har du frågor om din anställning eller arbetsplats kopplat till Covid-19 kontakta din chef på Humana Assistans, växelnummer 019-760 86 00

Söker du mer information om Covid-19 kan du läsa på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Du kan även söka information om covid-19 

Information från Försäkringskassan

Övrigt

 • Humana har rutiner för att förhindra smittspridning och vi gör regelbundet riskanalyser för att på bästa sätt hantera rådande situation.
 • Beslut är taget att inte godkänna några nya semesteransökningar i närtid på grund av den allvarliga situationen. Kontakta din chef vid frågor.

Ta hand om dig och tveka inte att höra av dig om du känner dig orolig. Vi gör vårt bästa för att bemöta alla så fort vi kan.

Allmänna frågor och svar

 1. Om du blir sjuk eller uppvisar symtom på sjukdom ska du inte gå till jobbat. I arbetet som personlig assistent arbetar du nära din kund och kan riskera att smitta kunden. Att inte arbeta sjuk eller med symtom gäller alltid men är extra viktigt i den situation vi befinner oss nu med hög smittrisk av Coronavirus.

  • Om du uppvisar symtom så som hosta, andningssvårigheter eller feber stanna hemma från jobbet, sjukanmäl dig enligt rutin till Humana.

  • Kontakta din kund- och assistentansvarig om du är sjuk så att Humana snabbt kan få in vikarie till kunden, riskbedöma läget hos kunden och kunna sätta in nödvändiga åtgärder beroende på situation.

  • Om du som medarbetare tillhör en riskgrupp kontakta din kund- och assistentansvarige för vidare diskussion.
 2. Har du fått instruktioner från hälso- och sjukvården följer du de innan återgång till arbetet. Annars är en generell rekommendation att återgå till arbetet efter att du varit symtomfri i 2 dagar.

 3. Den smittade personen skall följa rekommendationen från folkhälsomyndigheten för att minimera smittorisken. Den skall minimera kontakten med andra personer. Om denna bor med kunden är vår rekommendation att den smittade personen isoleras i boendet (om inte annan lösning finns ex. bo hos släkting utanför riskgruppen eller i sommarstuga). Det bästa är om den personen har eget rum och tillgång till egen toalett. Den skall inte dela sängkläder eller handduk med andra personer och helst inte vistas nära friska personer (minst 1 meter).

  Alla har inte denna möjlighet och utrymme för detta och då får man vidta de åtgärder som går, ex inte sova på samma ställe som kunden, vistas i olika rum och äta vid olika tillfällen och gärna på olika ställen. Bor den smittade med kunden i en liten bostad är det stor risk att kunden blir smittad.

  När det gäller assistenter i denna miljö så är det viktigt att de följer hygienrutinerna och tvättar händerna, och att inte vistas för nära inpå den som är sjuk. Ha nytvättade kläder på dig när du börjar ditt arbetspass. Ta med ombyte och byt vid arbetspassets slut. Ta med använda kläder i försluten plastpåse och tvätta dem i 60 grader direkt när du kommer hem. Tvätta dem separat från andra kläder.

 4. Alla som arbetar inom personlig assistans är en viktig del av samhället och är en samhällskritisk funktion. I detta läge är det därför viktigt att vi arbetar för att upprätthålla vår ordinarie verksamhet. I förlängningen innebär det att den som är frisk går och arbetar. Humana som arbetsgivare gör riskbedömningar löpande för respektive assistans. I denna situation finns ett antal saker att tänka på. Både kund och assistent skall försöka undvika fysisk kontakt om det går. Givetvis kan det uppstå situationer där det ändå behövs (ex. förflyttningar) och då gäller det att vidta rimliga åtgärder.

  Kommer man nära varandra kan munskydd vara ett extra skydd, skyddet är dock bara effektivt ett par minuter. Efter att momentet är genomfört så tvättar man händerna med tvål och vatten. Var noga med att inte använda samma handduk som den som är sjuk. Ha nytvättade kläder på dig när du börjar ditt arbetspass. Ta med ombyte och byt vid arbetspassets slut. Ta med använda kläder i försluten plastpåse och tvätta dem i 60 grader direkt när du kommer hem. Tvätta dem separat från andra kläder. Även om kunden inte konstateras sjuk vidtas dessa åtgärder. En assistent som själv är i riskgruppen skall inte arbeta på en arbetsplats där det finns risk för smitta.

  Den skyddsutrustning man använder är handskar, skyddsförkläde, visir och munskydd (används bara när personen måste vara i direkt anslutning till personen, ex lyft och trackbyte). Normalt fungerar ett vanligt munskydd inte längre än 2-3 minuter.

  I dagsläget är det stor brist på skyddsutrustning och det är inte säkert att det kan tillhandahållas på arbetsplatsen. Humana prioriterar skyddsutrustningen till de arbetsplatserna med absolut störst behov.

 5. Som läget är nu godkänner vi inga semestrar utifrån att vår verksamhet klassas som samhällskritisk och behöver fungera. När det gäller kommande semesterplanering för sommaren fortgår den precis som tidigare. Har vi en akut kris under sommaren till följd av Coronaviruset kommer vi då att ta till de åtgärder som vi behöver för att kunna bemanna hos kund.

 6. Utgångspunkten är att vi bara genomför möten som är absolut nödvändiga. Tänk efter om mötet är kritiskt för att få assistansen att fungera. Om ni kommer fram till att mötet måste genomföras så fundera om det går att ha över telefon eller videochat. Detta för att undvika fysisk kontakt om det inte är nödvändigt.

 7. Det första som bör göras är att kunden kontaktar sin läkare för att fråga om undersökningarna kommer att bli av. Om undersökningarna inte är akuta så kanske den ställs in. Om läkaren anser att undersökningen är nödvändig för kunden så kommer undersökningen att genomföras.

  Om kunden ska åka till sjukhuset så är nästa fråga om kunden behöver ha assistent med sig? Rekommendationen är att så få personer som möjligt besöker sjukvården. Om kunden behöver sin assistent och undersökningen är nödvändig så måste en assistent åka med. Om det blir så måste du kontakta din arbetsledare som tillsammans med kund- och assistentansvarig får göra en bedömning om vem som ska åka med.

  Assistenten och kunden ska tänka på att inte vistas i lokaler där många personer vistas i samtidigt, som t.ex. sjukhusrestaurangen.

  Det inte är farligare att åka till sjukhuset än att vistas i andra lokaler där många personer vistas samtidigt.


 8. Denna fråga består av flera delar. Först och främst skall du som alla andra i samhället minimera risken att du själv blir smittad. I grunden handlar det om att sköta din handhygien. Tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Sedan skall du minimera möten med möjliga smittbärare och detta är svårt utifrån att du inte vet vilka som kan bära på coronaviruset. Det finns dock enkla saker du kan göra i din vardag som minskar risken. Att undvika större folkmassor är givet. Du kan ta cykeln till arbetet istället för att åka kollektivt och använda Facetime eller telefon i kontakten med myndigheter, sjukvården men även i sociala situationer.

  När det gäller arbetet i kundens hem gäller i princip samma saker. Tvätta händerna ofta med tvål och vatten och undvik miljöer där smittade kan vistas. Ha nytvättade kläder på dig när du börjar ditt arbetspass. Ta med ombyte och byt vid arbetspassets slut. Ta med använda kläder i försluten plastpåse och tvätta dem i 60 grader direkt när du kommer hem.

  Tvätta dem separat från andra kläder. Fundera på de aktiviteter ni gör och gör aktiviteter som inte involverar eller renderar i att ni vistas i större folkmassor. Får du symptom så stannar du hemma från arbetet tills du har varit symptomfri i 2 dagar. Bra information finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

 9. Äldre personer över 70 år, personer med kroniska sjukdomar (diabetes, högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdomar m.fl.), personer med nedsatt immunförsvar och gravida.
  Vår utgångspunkt är att våra kunder skall hanteras som att de tillhör riskgruppen tills vi vet mer. Du kan också själv följa utvecklingen här.

 10. Ja, vi har alla ett ansvar att undvika/minska risk för smittspridning. Detta är reglerat i Smittskyddslagen, 2 kapitlet.

 11. Den som är sjuk skall förhålla sig till Folkhälsomyndighetens riktlinjer för att minimera smittspridning. I detta fall minimera kontakten med andra. Assistenten som delar boende med den smittade personen ska försöka undvika nära fysisk kontakt och om möjligt inte dela toalett med den smittade. De ska absolut inte dela handdukar och sängkläder. Assistenten måste vara uppmärksam och om assistenten får luftvägssymtom, och stanna hemma från arbetet. Var noga med handhygien och ha rena kläder när assistenten går till arbetet.

 12. Hälso- och sjukvårdspersonal testas vid luftvägssymtom. De som utför hälso- och sjukvårdsuppgifter via delegering ingår i hälso- och sjukvårdspersonal. Även assistenter som inte är hälso- och sjukvårdspersonal men som arbetar med en kund som är infektionskänslig bör testas vid luftvägssymtom. Övriga anställda tillhör inte denna kategori. Tillhör du denna kategori och behöver testas ta en kontakt med närmsta chef så tar de kontakt med 1177.

 13. Ja vi är i ett läge där bristen på skyddsutrustning är ett faktum. I denna situation skall vi givetvis i första hand ta en kontakt med kommunen och regionen och se om vi kan få ta del av skyddsutrustning från dem. Givetvis går det att köpa sakerna direkt i butik om ni hittar det. Annars gäller nedanstående vid brist:

  Handsprit: Tvätta händerna med tvål och vatten före och efter arbetsmoment. Torka med pappershandduk.

  Skyddsförkläde: Byt arbetsdräkt efter utfört arbetsmoment. Gör detta direkt efter arbetsmomentet och lägg smutsiga kläder direkt i tvättkorg.

  Långärmat skyddsförkläde: Använd vanligt skyddsförkläde. Använd handskar. Desinficera händerna före att handskarna sätts på. Efter att handskarna tagits av tvättas händer och hela underarmar med tvål och vatten. Torka med pappershandduk och desinficera händer och underarmar.

  Munskydd: Håll avstånd till kunden, helst minst två meter. Undvik att rikta ansiktet mot kunden då hen nyser eller hostar.

  Visir/ Skyddsglasögon: Håll avstånd till kunden, helst minst två meter. Undvik att utföra arbetsuppgifter som kan medföra stänk på mindre än armlängds avstånd.

  Ytdesinfektion med tensid: Mekanisk rengöring med rengöringsmedel med tensid, alternativt använda Virkon.

  Virkon: Använd ytdesinfektion med tensid.

 14. Du som arbetar som personlig assistent är en del av de samhällskritiska funktionerna som finns i samhället. I praktiken innebär det att dina barn skall ges barnomsorg eller fritids av kommunen. Om det händer kan det vara så att du behöver ett intyg på att du arbetar på Humana (här vet vi inte ännu om alla kommuner eller bara några få kommer att kräva detta). Ta kontakt med närmaste chef så kan de hjälpa dig och se till att du får ett intyg.

Frågor och svar som berör kunden

 1. Du som kund har alltid rätt att tacka nej till assistans. Humanas uppdrag är att erbjuda lämpliga assistenter. Den assistent som är frisk kan jobba som vanligt medan den som är sjuk ska stanna hemma. Om du som kund inte vill ta emot en frisk assistent är det ditt eget val. Om du tackar nej till assistans innebär att det är du själv som har ansvar för att få sina behov tillgodosedda. Du får då själv ta nödvändiga kontakter på egen hand för att få ditt behov tillgodosett. Vi på Humana kommer då dokumentera i journalen att du avsagt dig din personliga assistans. När det lugnat ner sig och smittan försvunnit så återgår du till att ha personlig assistans.

   

   

 2. Humana Assistans godkänner inga tjänsteresor som UD avråder ifrån. I nuläget avråder UD från alla resor till andra länder som inte är absolut nödvändiga.

 3. Vi följer Folkhälsomyndighetens råd. Det innebär att den som är frisk ska gå till jobbet som vanligt, men den som är sjuk ska stanna hemma. Om dina assistenter blir sjuka så kommer vi att sätta in vikarier. I en situation där det på grund av allmänt spridd smitta blir svårt att täcka vikariebehov samarbetar vi med andra aktörer för att gemensamt lösa de situationer som uppstår.

 4. Det är ingen skillnad i ditt beslut pga. Corona. Har du rätt att behålla assistansen vid kortare sjukhusvistelse sedan tidigare har du kvar den möjligheten. Om du inte har rätt till assistans vid sjukhusvistelse, men tror att du skulle behöva det kan du kontakta din jurist som hjälper dig att se över ditt beslut. Om du inte får behålla assistansens vid sjukhusvistelse så gäller det endast tiden på sjukhus. Så fort du blir utskriven har du åter rätt till samma assistans som tidigare.

 5. Om du får ett tillfälligt utökat behov på grund av att en verksamhet som du brukar vara i stänger så är det kommunen som har ansvar att besluta om ytterligare assistans. Om det blir aktuellt kan du kontakta din jurist som hjälper dig att ansöka om tillfälligt utökad personlig assistans.

 6. Att vi har personal är en mycket viktig del i vår verksamhet. Givetvis måste vi fortsätta att anställa personer och genomföra anställningsintervjuer. Vi förstår att det för dig som kund är viktigt att få träffa kandidater men tänk på att försöka minska antalet fysiska intervjuer så mycket som möjligt och att så få personer som möjligt deltar vid intervjutillfällena. Under intervjun tänk på att minimera fysisk kontakt som att t.ex. avstå från att hälsa, sitt inte för nära, korta ner intervjun så mycket du kan så att du inte träffa kandidaten längre än nödvändigt osv. När kandidaten bokas på intervjun meddelar du, eller den som bokar in intervjun, att kandidaten måste avboka mötet om det är så att personen är sjuk eller har sjukdomssymtom.

 7. Ta kontakt med din kund- och assistentansvarige som därefter får kontakta kunden. Som assistent är ditt arbete vara där kunden är, men vi behöver alla följa Folkhälsomyndighetens råd om att begränsa de sociala kontakterna och inte vistas i offentliga miljöer i onödan, detta gäller även våra kunder. (Humana kan genom att hänvisa till vårt arbetsgivaransvar om en säker arbetsmiljö begränsa medarbetares arbete på sådant sätt som vi finner lämpligt, t.ex. begränsa en assistentens skyldighet att utföra vissa arbetsuppgifter).