Hem 020-30 31 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter
Viktigt att tvätta händerna!
Tillbaka till Personlig assistans

Här hittar du information om covid-19 för personlig assistans. Uppdaterad 2021-09-15

Humana jobbar ständigt med Folkhälsomyndighetens rekommendationer för din och allas säkerhet. Tillsammans med din hjälp och våra experter gör vi ett bra jobb i att förhindra spridning av corona.

Om du planerar eller har varit på resa utanför Sverige

Skärpta rekommendation om testning för covid-19 efter utlandsvistelse. Vid privata resor är det viktigt att du håller dig uppdaterad om riktlinjer. Läs aktuella rekommendationer hos Folkhälsomyndigheten.

Pandemilag och extra ansvar

Du som arbetar med riskgrupp har ett särskilt stort ansvar att hålla ut och följa rekommendationerna. Det är viktigt att repetera utbildningar om basal handhygien, hålla avstånd och följa de riktlinjer som kommuniceras. Du som anställd når utbildningar via intranätet. Läs på om coronavaccinet på 1177.se så att du står stark i ditt beslut. Ta ställning både för dig och för samhället. Läkemedelsverket svarar på vanliga myter och rykten om vaccin.

Information från Folkhälsomyndigheten om du eller någon i familjen har blivit sjuk i covid-19 eller misstänkt covid-19

Personer som har misstänkt covid-19 ska isolera sig i hemmet och kontakta vården i den egna regionen för eventuell testning. Anställda hos Humana ska kontakta arbetsgivare direkt vid symptom. Vid konstaterad smitta i ditt hushåll kommer vården att kontakta dig för förhållningsregler. Alla som får förhållningsregler ska följa dem. Läs mer om detta på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Tillfällig ersättning till vissa grupper från 1 juli 2020

Regeringen har beslutat om tillfällig ersättning för personer i riskgrupper som riskerar att bli allvarligt sjuka av covid-19. Ersättningen gäller den som har en anställning eller är egenföretagare och som helt eller delvis måste avstå från att arbeta för att undvika att smittas. Numera ses gravida i vecka 20 som riskgrupp. Läs mer om ersättningen på Försäkringskassan.

Om du blir sjuk

Om du blir sjuk eller uppvisar symptom på sjukdom ska du inte gå till jobbet. I arbetet som personlig assistent arbetar du nära din kund och kan riskera att smitta kunden men också dina kollegor. Om du uppvisar symptom ska du stanna hemma från jobbet och sjukanmäla dig enligt rutin till Humana.

Vi avråder från användandet av antigentester så kallade snabbtester. Dessa ska endast användas i samarbete med vården. Det finns risk för falskt negativt resultat och falsk trygghet, testet kräver höga virusmängder och rätt provtagningsteknik.

Hur arbetar vi för att förhindra att kunder blir smittade?

De viktigaste delarna, hur basalt det än kan låta, är att du sköter din handhygien och ofta tvättar händerna med tvål. Tvålen löser upp virusets ytterhölje som består av fett och då dör viruset. Handsprit är ett bra komplement. Använd visir och/eller munskydd i förebyggande arbete med kund inom två meters avstånd. Det är viktigt att använda skyddsutrustning även när smitta inte finns på arbetsplatsen.

Om misstänkt eller konstaterad covid-19 finns på arbetsplatsen gäller nu nya riktlinjer. Vid sådant arbete ska andningsmask, FFP2, och visir användas, inte som tidigare munskydd, IIR, och visir. I det förebyggande arbetet ska munskydd IIR och visir fortsatt användas. 

Våra kunder är exponerade för smitta genom alla nära, mänskliga kontakter som de tvingas utsättas för på grund av att de är beroende av personlig assistans. Eftersom våra kunder dessutom oftast tillhör riskgrupp, så är det extra viktigt att du som arbetar som personlig assistent tänker på att minimera dina fysiska sociala kontakter. Detta för att inte riskera att ta med dig smitta till den kund som du arbetar för. 

Hur skyddar du andra?

På samma sätt som du skyddar dig själv. Var noga med handhygienen och iaktta social distansering och fortsätt att följa riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten. Har du som anställd symtom så stannar du hemma från arbetet och följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten.

Vad händer om någon blir smittad?

Vid misstänkt smitta eller symptom av covid-19 kontaktas omgående Humana. Om någon på arbetsplatsen blir smittad ska full skyddsutrustning avsedd för covid-19 användas. Behövs påfyllning av skyddsutrustning beställ eller kontakta Humana.

Aktuell utbildning i hur du skyddar dig och andra från coronavirus

Utbildningen "basala hygienrutiner" finns tillgänglig i Humanas lärportal. Den rekommenderas för alla anställda med tanke på coronasituationen. Ring Humanasupporten om du har problem att logga in.
Ta dig tid och gå utbildningen redan idag.

Kontaktvägar

Om du haft kontakt med en person som är smittad av covid-19 och du uppvisar allvarliga symtom på andningssvårigheter eller feber kontakta 1177 för rådgivning.

Vid allmänna frågor om covid-19 kontakta 113 13.

Har du frågor om din anställning eller arbetsplats kopplat till covid-19 kontakta din chef på Humana Assistans, växelnummer 019-760 86 00.

Söker du mer information om covid-19 kan du läsa på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Ta hand om dig och tveka inte att höra av dig om du känner dig orolig. Vi gör vårt bästa för att bemöta alla så fort vi kan.

Allmänna frågor och svar

 1. Humana har fattat beslut om att inte godkänna några tjänsteresor utomlands till länder som UD avråder från resor till på grund av den ökande smittspridning som förekommer både i Sverige och i andra länder inom Europa. Beslutet grundas på att vi som arbetsgivare måste kunna säkra våra medarbetares arbetsmiljö (till exempel kunna genomföra riskbedömningar och tillgången till godkänd skyddsutrustning) och i och med den globala smittspridning av covid-19 som nu råder är riskerna med tjänsteresor utomlands för stora.

  UD förlänger sin reseavrådan till länder utanför EU/ESS/Schengen till och med 15 oktober 2021 förutom några undantag. Du hittar den senaste informationen på Utrikesdepartementets hemsida.

  Även tjänsteresor inom Sverige bör begränsas och endast nödvändiga resor genomföras. Viktigt att följa de allmänna råden som finns regionalt och lokalt då det skiljer sig åt inom olika delar av Sverige.

  Dessa beslut gäller tillsvidare. Humana utvärdera löpande riskerna och nya beslut kan komma att tas i denna fråga framåt. 

 2. Har du fått instruktioner från hälso- och sjukvården följer du de innan återgång till arbetet. Annars är en generell rekommendation från 1177.se att du som har symtom kortare tid än 24 timmar ska stanna hemma ytterligare två dagar efter att symtomen gått över. Detta för att vara säker på att du är frisk.

  Du som har symtom längre tid än 24 timmar ska stanna hemma som om du hade covid-19. Du som är konstaterad smittad eller som haft symtom mer än 24 timmar bör vara hemma tills allt följande gäller:

  • Du mår tydligt bättre.
  • Du har varit feberfri i två dygn.
  • Det har gått minst sju dygn sedan du blev sjuk.

  Du kan fortsätta att ha torrhosta efter att du blivit helt fri från en covid-19-infektion. Du bedöms inte smitta om du har torrhosta om följande stämmer: Det har gått minst sju dagar sedan du blev sjuk och minst 48 timmar sedan du hade några andra symtom.

  Om jag har haft lukt- och smakbortfall?

  Studier har visat att lukt- och smakbortfall verkar vara ett ganska vanligt symtom i samband med covid-19. Hur vanligt det är att bara ha detta symtom eller när i förloppet det kommer är oklart.

  Om du har haft andra symtom initialt och ett lukt- och smakbortfall som hänger kvar gäller samma som för torrhosta. Det vill säga det ska ha gått minst sju dagar sedan du blev sjuk och minst 48 timmar sedan du hade några andra symtom.

  Om du däremot bara har haft symtomet lukt- och smakbortfall så rekommenderas du att stanna hemma tills det gått minst sju dagar efter att du fick det även om du känner dig helt frisk för övrigt.

 3. Om du blir sjuk eller uppvisar symtom på sjukdom ska du inte gå till jobbat. I arbetet som personlig assistent arbetar du nära din kund och kan riskera att smitta kunden. Att inte arbeta sjuk eller med symtom gäller alltid men är extra viktigt i den situation vi befinner oss nu med hög smittrisk av Coronavirus.

  • Om du uppvisar symtom så som Folkhälsomyndigheten beskriver så ska du stanna hemma från jobbet. Läs här om symtomen.
  • Kontakta din uppdragschef om du är sjuk så att Humana snabbt kan få in vikarie till kunden, riskbedöma läget hos kunden och kunna sätta in nödvändiga åtgärder beroende på situation.
  • Om du som medarbetare tillhör en riskgrupp kontakta din uppdragschef för vidare diskussion.
 4. Den som är sjuk skall förhålla sig till Folkhälsomyndighetens riktlinjer för att minimera smittspridning.

  Om en anhörig är sjuk i covid-19 kan du ha rätt till smittbärarpenning.

  Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer innebär att personer som bor tillsammans med någon som konstaterats vara smittad av covid-19, ska betraktas som möjliga sjukdomsfall, och som regel omfattas av förhållningsregler. Reglerna kan till exempel vara att du inte får gå till arbetet. Får du inte gå till arbetet och inte har möjlighet att utföra ditt arbete hemifrån kan du ansöka om smittbärarpenning från Försäkringskassan. Tänk på att det krävs ett läkarintyg som styrker att du inte kan vara på arbetet.

  Om du berörs av förhållningsreglerna kommer du bli kontaktad av en smittspårare från vården och få mer information om vad som gäller. Kontrollera vad som gäller i din region. 

 5. Den smittade personen skall följa rekommendationen från folkhälsomyndigheten för att minimera smittorisken. Den skall minimera kontakten med andra personer. Om denna bor med kunden är vår rekommendation att den smittade personen isoleras i boendet (om inte annan lösning finns exempelvis bo hos släkting utanför riskgruppen eller i sommarstuga). Det bästa är om den personen har eget rum och tillgång till egen toalett. Den skall inte dela sängkläder eller handduk med andra personer och helst inte vistas nära friska personer (minst 2 meter).

  Alla har inte denna möjlighet och utrymme för detta och då får man vidta de åtgärder som går, exempelvis inte sova på samma ställe som kunden, vistas i olika rum och äta vid olika tillfällen och gärna på olika ställen. Bor den smittade med kunden i en liten bostad är det stor risk att kunden blir smittad.

  När det gäller assistenter i denna miljö så är det viktigt att de följer hygienrutinerna och tvättar händerna, och att inte vistas för nära inpå den som är sjuk. Det kan ibland rekommenderas att använda skyddsutrustning även om kunden inte är smittad. Ha nytvättade kläder på dig när du börjar ditt arbetspass. Ta med ombyte och byt vid arbetspassets slut. Ta med använda kläder i försluten plastpåse och tvätta dem i 60 grader direkt när du kommer hem. Tvätta dem separat från andra kläder. 

 6. Alla som arbetar inom personlig assistans är en viktig del av samhället och är en samhällskritisk funktion. I detta läge är det därför viktigt att vi arbetar för att upprätthålla vår ordinarie verksamhet. I förlängningen innebär det att den som är frisk går och arbetar. Humana som arbetsgivare gör riskbedömningar löpande för respektive assistans. I denna situation finns ett antal saker att tänka på. Både kund och assistent skall försöka undvika fysisk kontakt om det går. Givetvis kan det uppstå situationer där det ändå behövs (exempelvis förflyttningar) och då gäller det att vidta rimliga åtgärder

  Om en kund uppvisar symtom på covid-19 eller är konstaterad smittad ska all nödvändig skyddsutrustning användas. Den skyddsutrustning man använder är handskar, skyddsförkläde, visir och andningsmask. All utrustning ska vara CE-märkt och godkänd att använda. Andningsmask används vid nära kroppskontakt där avstånd inte kan hållas. Följ alltid basala hygienrutiner, saknar du kunskap gå vår utbildning på Humana Academy.

 7. Undvika att samlas i assistentgrupperna

  Humana tar ansvar och vi har därför tagit beslut om att alla icke akut nödvändiga sammankomster med kollegor ska undvikas. Detta gäller alla personalmöten som bör ske digitalt i möjligaste mån. Det gäller även sammankomster så som after work, julfiranden och annat. Beslutet ligger i linje med de allmänna råd Folkhälsomyndigheten ger och utifrån den kunskap som finns idag. Dessa beslut gäller tillsvidare. Humana utvärdera löpande riskerna och nya beslut kan komma att tas i denna fråga framåt. Du som anställd kan läsa mer på intranätet myHumana.

 8. Det första som bör göras är att kunden kontaktar sin läkare för att fråga om undersökningarna kommer att bli av. Om undersökningarna inte är akuta så kanske den ställs in. Om läkaren anser att undersökningen är nödvändig för kunden så kommer undersökningen att genomföras.

  Om kunden ska åka till sjukhuset så är nästa fråga om kunden behöver ha assistent med sig? Rekommendationen är att så få personer som möjligt besöker sjukvården. Om kunden behöver sin assistent och undersökningen är nödvändig så måste en assistent åka med. Om det blir så måste du kontakta din arbetsledare som tillsammans med kund- och assistentansvarig får göra en bedömning om vem som ska åka med.

  Assistenten och kunden ska tänka på att inte vistas i lokaler där många personer vistas i samtidigt, som till exempel sjukhusrestaurangen.

 9. Denna fråga består av flera delar. Först och främst skall du som alla andra i samhället minimera risken att du själv blir smittad. I grunden handlar det om att sköta din handhygien. Tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Sedan skall du minimera möten med möjliga smittbärare och detta är svårt utifrån att du inte vet vilka som kan bära på coronaviruset. Det finns dock enkla saker du kan göra i din vardag som minskar risken. Att undvika större folkmassor är givet. Du kan ta cykeln till arbetet istället för att åka kollektivt och använda Facetime eller telefon i kontakten med myndigheter, sjukvården men även i sociala situationer.

  Bra information finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

  När det gäller arbetet i kundens hem gäller i princip samma saker. Tvätta händerna ofta med tvål och vatten och undvik miljöer där smittade kan vistas. Ha nytvättade kläder på dig när du börjar ditt arbetspass. Ta med ombyte och byt vid arbetspassets slut. Ta med använda kläder i försluten plastpåse och tvätta dem i 60 grader direkt när du kommer hem.

  Tvätta dem separat från andra kläder. Fundera på de aktiviteter ni gör och gör aktiviteter som inte involverar eller renderar i att ni vistas i större folkmassor. Får du symptom så stannar du hemma från arbetet tills du har varit symptomfri i 2 dagar.

  Använd gärna visir som komplement vid allt nära vårdnära arbete, mindre än två meter från kunden. Behöver ni beställa visir till arbetsplatsen kontakta din uppdragschef
 10. Till riskgrupp hör bland annat personer över 70 år, personer med kroniska sjukdomar (diabetes, högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdomar med fler), personer med nedsatt immunförsvar och gravida.
  Läs mer information om riskgrupper här: Folkhälsomyndighetens hemsida

   

   

 11. Ja, vi har alla ett ansvar att undvika/minska risk för smittspridning. Detta är reglerat i Smittskyddslagen, 2 kapitlet.

 12. Kontakta Humana omgående om skyddsutrustning saknas på arbetsplatsen. Vi har centrala lager som vi skickar ut materialet från då det är konstaterad eller misstänkt smitta.

 13. Du som arbetar som personlig assistent är en del av de samhällskritiska funktionerna som finns i samhället. I praktiken innebär det att dina barn skall ges barnomsorg eller fritids av kommunen. Om det händer kan det vara så att du behöver ett intyg på att du arbetar på Humana (här vet vi inte ännu om alla kommuner eller bara några få kommer att kräva detta). Ta kontakt med närmaste chef så kan de hjälpa dig och se till att du får ett intyg.

Frågor och svar som berör kunden

 1. Du som kund har alltid rätt att tacka nej till assistans. Humanas uppdrag är att erbjuda lämpliga assistenter. Den assistent som är frisk kan jobba som vanligt medan den som är sjuk ska stanna hemma. Om du som kund inte vill ta emot en frisk assistent är det ditt eget val. Om du tackar nej till assistans innebär att det är du själv som har ansvar för att få sina behov tillgodosedda. Du får då själv ta nödvändiga kontakter på egen hand för att få ditt behov tillgodosett. Vi på Humana kommer då dokumentera i journalen att du avsagt dig din personliga assistans. När det lugnat ner sig och smittan försvunnit så återgår du till att ha personlig assistans.

   

   

 2. Vi följer Folkhälsomyndighetens råd. Det innebär att den som är frisk ska gå till jobbet som vanligt, men den som är sjuk ska stanna hemma. Om dina assistenter blir sjuka så kommer vi att sätta in vikarier. I en situation där det på grund av allmänt spridd smitta blir svårt att täcka vikariebehov samarbetar vi med andra aktörer för att gemensamt lösa de situationer som uppstår.

 3. Det är ingen skillnad i ditt beslut pga. Corona. Har du rätt att behålla assistansen vid kortare sjukhusvistelse sedan tidigare har du kvar den möjligheten. Om du inte har rätt till assistans vid sjukhusvistelse, men tror att du skulle behöva det kan du kontakta din jurist som hjälper dig att se över ditt beslut. Om du inte får behålla assistansens vid sjukhusvistelse så gäller det endast tiden på sjukhus. Så fort du blir utskriven har du åter rätt till samma assistans som tidigare.

 4. Om du får ett tillfälligt utökat behov på grund av att en verksamhet som du brukar vara i stänger så är det kommunen som har ansvar att besluta om ytterligare assistans. Om det blir aktuellt kan du kontakta din jurist som hjälper dig att ansöka om tillfälligt utökad personlig assistans.

 5. Att vi har personal är en mycket viktig del i vår verksamhet. Givetvis måste vi fortsätta att anställa personer och genomföra anställningsintervjuer. Vi förstår att det för dig som kund är viktigt att få träffa kandidater men tänk på att försöka minska antalet fysiska intervjuer så mycket som möjligt och att så få personer som möjligt deltar vid intervjutillfällena. Under intervjun tänk på att minimera fysisk kontakt som att till exempel avstå från att hälsa, sitt inte för nära, korta ner intervjun så mycket du kan så att du inte träffa kandidaten längre än nödvändigt osv. När kandidaten bokas på intervjun meddelar du, eller den som bokar in intervjun, att kandidaten måste avboka mötet om det är så att personen är sjuk eller har sjukdomssymtom.

 6. Ta kontakt med din uppdragschef som därefter får kontakta kunden. Som assistent är ditt arbete vara där kunden är, men vi behöver alla följa Folkhälsomyndighetens råd om att begränsa de sociala kontakterna och inte vistas i offentliga miljöer i onödan, detta gäller även våra kunder. (Humana kan genom att hänvisa till vårt arbetsgivaransvar om en säker arbetsmiljö begränsa medarbetares arbete på sådant sätt som vi finner lämpligt, till exempel begränsa en assistentens skyldighet att utföra vissa arbetsuppgifter).