Viktigt att tvätta händerna!

Information angående Coronaviruset

Tillbaka till Personlig assistans

Här hittar du information om coronaviruset för personlig assistans. Uppdaterad 2020-10-26

Humana jobbar ständigt med Folkhälsomyndighetens rekommendationer för din och allas säkerhet. Tillsammans med din hjälp och våra experter gör vi ett bra jobb i att förhindra spridning av corona.

Uppdaterad information från Försäkringskassan – tillfälliga karensregler gäller till sista december

Regeringen har beslutat om tillfällig ersättning för karens från 11 mars till den 31 december. Du kan ansöka retroaktivt om ersättning för karens för tid från 11 mars. Om du är anställd och har fått karensavdrag på din sjuklön gör din arbetsgivare karensavdrag som vanligt. Sedan ansöker du om ersättning för karens hos Försäkringskassan. Läs mer på Försäkringskassans hemsida

Från 1 november gäller tidigare regler för läkarintyg

Från och med 1 november 2020 går vi tillbaka till tidigare regler för läkarintyg: dag 8 för ersättning för vab och dag 15 för sjukpenning.
Läs mer på Försäkringskassans hemsida

Uppdaterad information från Folkhälsomyndigheten om du eller någon i familjen har blivit sjuk i covid-19 eller misstänkt covid-19.

Personer som har misstänkt covid-19 ska isolera sig i hemmet och kontakta vården i den egna regionen för eventuell testning. Vid konstaterad smitta i ditt hushåll kommer vården att kontakta dig för förhållningsregler. Alla som får förhållningsregler ska följa dem.

Läs mer om detta på Folkhälsomyndighetens hemsida

Tillfällig ersättning till vissa grupper från 1 juli

Regeringen har beslutat om tillfällig ersättning för personer i riskgrupper som riskerar att bli allvarligt sjuka av covid-19. Ersättningen gäller den som har en anställning eller är egenföretagare och som helt eller delvis måste avstå från att arbeta för att undvika att smittas. Ansökan på Mina sidor öppnar den 24 augusti. Då kan man ansöka om ersättning retroaktivt för tid från den 1 juli. Eftersom det är en helt ny ersättning behöver Försäkringskassan bygga en ny e-tjänst för att kunna ta emot ansökningar.

Läs mer om ersättningen på Försäkringskassan

Folkhälsomyndigheten har lyft sin restriktioner kring resande inom Sveriges gränser.

Dock gäller fortfarande att vi ska hålla avstånd till andra för att förebygga smittspridning. Som tidigare gäller det också att stanna hemma om du är sjuk, tvätta händerna ofta, hosta och nys i armvecket och undvika att röra vid ögon, näsa och mun. Personer som är i riskgrupp, rekommenderas även i sommar att undvika nära fysiska kontakter och vidta extra försiktighet.

Här kan du läsa mer och få tips om hur du reser säkert. 

Riktlinjer och instruktioner för provtagning

Regioner har olika rutiner och riktlinjer för vilka personalgrupper som erbjuds provtagning vid symtom på covid-19 infektion. Läs mer om riktlinjerna här!

Om du blir sjuk

Om du blir sjuk eller uppvisar symptom på sjukdom ska du inte gå till jobbet. I arbetet som personlig assistent arbetar du nära din kund och kan riskera att smitta kunden men också dina kollegor. Att inte arbeta sjuk eller med symptom gäller alltid, men är extra viktigt i den situation vi befinner oss nu med hög smittorisk av coronaviruset.

Symtom på covid-19 enligt 1177:

 • Feber
 • Hosta
 • Snuva
 • Nästäppa
 • Halsont
 • Huvudvärk
 • Värk i muskler och leder
 • Andningsbesvär
 • Illamående

Om du uppvisar symptom enligt ovan, även lindriga symtom, ska du stanna hemma från jobbet och sjukanmäla dig enligt rutin till Humana. Kontakta Humana så vi snabbt kan få in vikarie till kunden, riskbedöma läget och kunna sätta in nödvändiga åtgärder beroende på situation. Om du som medarbetare tillhör en riskgrupp kontakta din kund- och assistentansvarige för vidare diskussion.

Hur arbetar vi för att förhindra att kunder blir smittade?

De viktigaste delarna, hur basalt det än kan låta, är att du sköter din handhygien och ofta tvättar händerna med tvål. Tvålen löser upp virusets ytterhölje som består av fett och då dör viruset. Handsprit fungerar också bra såklart, men är svårare att få tag i.

Våra kunder är exponerade för smitta genom alla nära, mänskliga kontakter som de tvingas utsättas för på grund av att de är beroende av personlig assistans. Eftersom våra kunder dessutom oftast tillhör riskgrupp, så är det extra viktigt att du som arbetar som personlig assistent tänker på att minimera dina fysiska sociala kontakter. Detta för att inte riskera att ta med dig smitta till den kund som du arbetar för.

Hur skyddar du andra?

På samma sätt som du skyddar dig själv. Var noga med handhygienen och iaktta social distansering och fortsätt att följa riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten. Har du som anställd minsta symtom så stannar du hemma från arbetet och återgår först till arbetet då du varit symtomfri i två dagar.

Vad händer om du som kund blir smittad?

Humana assistans har skyddsutrustning som vi då skickar ut till arbetsplatsen för att minimera risken gör smittspridning. När behov av skyddsmaterial finns så levererar vi det. Om vi får brist på material så prioriterar vi utifrån våra rutiner och de med störst behov prioriteras högst. Vi gör vårt bästa för att inte behöva prioritera bort någon. Vi har materialet spritt över Sverige så vi kommer snabbt kunna få ut den till de som har behovet.

Aktuell utbildning i hur du skyddar dig och andra från coronavirus

Utbildningen "basala hygienrutiner" finns tillgänglig i Humanas lärportal. Den rekommenderas för alla anställda med tanke på coronasituationen.
Ta dig tid och gå utbildningen redan idag. Om du har problem att logga in, kontakta humanaacademy@humana.se

 

Kontaktvägar

Om du haft kontakt med en person som är smittad av covid-19 och du uppvisar allvarliga symtom på andningssvårigheter eller feber kontakta 1177 för rådgivning.

Vid allmänna frågor om covid-19 kontakta 113 13

Har du frågor om din anställning eller arbetsplats kopplat till covid-19 kontakta din chef på Humana Assistans, växelnummer 019-760 86 00

Söker du mer information om covid-19 kan du läsa på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Du kan även söka information om covid-19 

Information från Försäkringskassan

Ta hand om dig och tveka inte att höra av dig om du känner dig orolig. Vi gör vårt bästa för att bemöta alla så fort vi kan.

Allmänna frågor och svar

 1. Ändringar av avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder

  Rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts, beslutar UD följande:

  1. Från och med den 14 september 2020 hävs avrådan från icke nödvändiga resor till Storbritannien.
  UD har i tidigare beslut hävt avrådan från icke nödvändiga resor till: Andorra, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweiz, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Vatikanstaten och Österrike.

  2. För övriga länder inom EU, EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) och Schengenområdet[1] har UD tidigare fattat beslut om avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 15 november 2020. Detta beslut gäller alltjämt.

  3. UD har tidigare fattat beslut om avrådan från icke nödvändiga resor till övriga länder utanför EU, EES samt Schengenområdet till och med den 15 november 2020. Detta beslut gäller alltjämt.

  UD:s hemsida

 2. Om du blir sjuk eller uppvisar symtom på sjukdom ska du inte gå till jobbat. I arbetet som personlig assistent arbetar du nära din kund och kan riskera att smitta kunden. Att inte arbeta sjuk eller med symtom gäller alltid men är extra viktigt i den situation vi befinner oss nu med hög smittrisk av Coronavirus.

  • Om du uppvisar symtom så som Folkhälsomyndigheten beskriver så ska du stanna hemma från jobbet. Läs här om symtomen.

  • Kontakta din kund- och assistentansvarig om du är sjuk så att Humana snabbt kan få in vikarie till kunden, riskbedöma läget hos kunden och kunna sätta in nödvändiga åtgärder beroende på situation.

  • Om du som medarbetare tillhör en riskgrupp kontakta din kund- och assistentansvarige för vidare diskussion.
 3. Har du fått instruktioner från hälso- och sjukvården följer du de innan återgång till arbetet. Annars är en generell rekommendation från 1177.se att du som har symtom kortare tid än 24 timmar ska stanna hemma ytterligare två dagar efter att symtomen gått över. Detta för att vara säker på att du är frisk.

  Du som har symtom längre tid än 24 timmar ska stanna hemma som om du hade covid-19. Du som är konstaterad smittad eller som haft symtom mer än 24 timmar bör vara hemma tills allt följande gäller:

  • Du mår tydligt bättre.
  • Du har varit feberfri i två dygn.
  • Det har gått minst sju dygn sedan du blev sjuk.

  Du kan fortsätta att ha torrhosta efter att du blivit helt fri från en covid-19-infektion. Du bedöms inte smitta om du har torrhosta om följande stämmer: Det har gått minst sju dagar sedan du blev sjuk och minst 48 timmar sedan du hade några andra symtom.

  Om jag har haft lukt- och smakbortfall?

  Studier har visat att lukt- och smakbortfall verkar vara ett ganska vanligt symtom i samband med covid-19. Hur vanligt det är att bara ha detta symtom eller när i förloppet det kommer är oklart.

  Om du har haft andra symtom initialt och ett lukt- och smakbortfall som hänger kvar gäller samma som för torrhosta. Det vill säga det ska ha gått minst sju dagar sedan du blev sjuk och minst 48 timmar sedan du hade några andra symtom.

  Om du däremot bara har haft symtomet lukt- och smakbortfall så rekommenderas du att stanna hemma tills det gått minst sju dagar efter att du fick det även om du känner dig helt frisk för övrigt.

   

  .

 4. Den smittade personen skall följa rekommendationen från folkhälsomyndigheten för att minimera smittorisken. Den skall minimera kontakten med andra personer. Om denna bor med kunden är vår rekommendation att den smittade personen isoleras i boendet (om inte annan lösning finns ex. bo hos släkting utanför riskgruppen eller i sommarstuga). Det bästa är om den personen har eget rum och tillgång till egen toalett. Den skall inte dela sängkläder eller handduk med andra personer och helst inte vistas nära friska personer (minst 2 meter).

  Alla har inte denna möjlighet och utrymme för detta och då får man vidta de åtgärder som går, ex inte sova på samma ställe som kunden, vistas i olika rum och äta vid olika tillfällen och gärna på olika ställen. Bor den smittade med kunden i en liten bostad är det stor risk att kunden blir smittad.

  När det gäller assistenter i denna miljö så är det viktigt att de följer hygienrutinerna och tvättar händerna, och att inte vistas för nära inpå den som är sjuk. Det kan ibland rekommenderas att använda skyddsutrustning även om kunden inte är smittad. Ha nytvättade kläder på dig när du börjar ditt arbetspass. Ta med ombyte och byt vid arbetspassets slut. Ta med använda kläder i försluten plastpåse och tvätta dem i 60 grader direkt när du kommer hem. Tvätta dem separat från andra kläder. 

 5. Alla som arbetar inom personlig assistans är en viktig del av samhället och är en samhällskritisk funktion. I detta läge är det därför viktigt att vi arbetar för att upprätthålla vår ordinarie verksamhet. I förlängningen innebär det att den som är frisk går och arbetar. Humana som arbetsgivare gör riskbedömningar löpande för respektive assistans. I denna situation finns ett antal saker att tänka på. Både kund och assistent skall försöka undvika fysisk kontakt om det går. Givetvis kan det uppstå situationer där det ändå behövs (ex. förflyttningar) och då gäller det att vidta rimliga åtgärder

  Om en kund uppvisar symtom på covid-19 eller är konstaterad smittad ska all nödvändig skyddsutrustning användas. Den skyddsutrustning man använder är handskar, skyddsförkläde, visir och munskydd. All utrustning ska vara CE-märkt och godkänd att använda. Munskydd används vid nära kroppskontakt där avstånd inte kan hållas. I fall där det finns risk för aerosolsmitta ska även andningsmask användas vid kroppsnära arbetsuppgifter. Följ alltid basala hygienrutiner, saknar du kunskap gå vår utbildning på Humana Academy.

 6. Utgångspunkten är att vi bara genomför möten som är absolut nödvändiga. Tänk efter om mötet är kritiskt för att få assistansen att fungera. Om ni kommer fram till att mötet måste genomföras så fundera om det går att ha över telefon eller videochat. Detta för att undvika fysisk kontakt om det inte är nödvändigt.

 7. Det första som bör göras är att kunden kontaktar sin läkare för att fråga om undersökningarna kommer att bli av. Om undersökningarna inte är akuta så kanske den ställs in. Om läkaren anser att undersökningen är nödvändig för kunden så kommer undersökningen att genomföras.

  Om kunden ska åka till sjukhuset så är nästa fråga om kunden behöver ha assistent med sig? Rekommendationen är att så få personer som möjligt besöker sjukvården. Om kunden behöver sin assistent och undersökningen är nödvändig så måste en assistent åka med. Om det blir så måste du kontakta din arbetsledare som tillsammans med kund- och assistentansvarig får göra en bedömning om vem som ska åka med.

  Assistenten och kunden ska tänka på att inte vistas i lokaler där många personer vistas i samtidigt, som t.ex. sjukhusrestaurangen. 8. Denna fråga består av flera delar. Först och främst skall du som alla andra i samhället minimera risken att du själv blir smittad. I grunden handlar det om att sköta din handhygien. Tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Sedan skall du minimera möten med möjliga smittbärare och detta är svårt utifrån att du inte vet vilka som kan bära på coronaviruset. Det finns dock enkla saker du kan göra i din vardag som minskar risken. Att undvika större folkmassor är givet. Du kan ta cykeln till arbetet istället för att åka kollektivt och använda Facetime eller telefon i kontakten med myndigheter, sjukvården men även i sociala situationer.

  Bra information finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

  När det gäller arbetet i kundens hem gäller i princip samma saker. Tvätta händerna ofta med tvål och vatten och undvik miljöer där smittade kan vistas. Ha nytvättade kläder på dig när du börjar ditt arbetspass. Ta med ombyte och byt vid arbetspassets slut. Ta med använda kläder i försluten plastpåse och tvätta dem i 60 grader direkt när du kommer hem.

  Tvätta dem separat från andra kläder. Fundera på de aktiviteter ni gör och gör aktiviteter som inte involverar eller renderar i att ni vistas i större folkmassor. Får du symptom så stannar du hemma från arbetet tills du har varit symptomfri i 2 dagar. 

 9. Till riskgrupp hör bl.a. personer över 70 år, personer med kroniska sjukdomar (diabetes, högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdomar m.fl.), personer med nedsatt immunförsvar och gravida.
  Läs mer information om riskgrupper här: Folkhälsomyndighetens hemsida

   

   

 10. Ja, vi har alla ett ansvar att undvika/minska risk för smittspridning. Detta är reglerat i Smittskyddslagen, 2 kapitlet.

 11. Den som är sjuk skall förhålla sig till Folkhälsomyndighetens riktlinjer för att minimera smittspridning.

  Om en anhörig är sjuk i covid-19 kan du ha rätt till smittbärarpenning.

  Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer innebär att personer som bor tillsammans med någon som konstaterats vara smittad av covid-19, ska betraktas som möjliga sjukdomsfall, och som regel omfattas av förhållningsregler. Reglerna kan till exempel vara att du inte får gå till arbetet. Får du inte gå till arbetet och inte har möjlighet att utföra ditt arbete hemifrån kan du ansöka om smittbärarpenning från Försäkringskassan. Tänk på att det krävs ett läkarintyg som styrker att du inte kan vara på arbetet.

  Om du berörs av förhållningsreglerna kommer du bli kontaktad av en smittspårare från vården och få mer information om vad som gäller. Kontrollera vad som gäller i din region. 

 12. Kontakta Humana omgående om skyddutrustning saknas på arbetsplatsen. Vi har centrala lager som vi skickar ut materialet från då det är konstaterad eller misstänkt smitta.   

  Om det i den akuta situationen saknas utrustning ska nedanstående råd följas. 

  Handsprit: Tvätta händerna med tvål och vatten före och efter arbetsmoment. Torka med pappershandduk.

  Skyddsförkläde: Byt arbetsdräkt efter utfört arbetsmoment. Gör detta direkt efter arbetsmomentet och lägg smutsiga kläder direkt i tvättkorg.

  Långärmat skyddsförkläde: Använd vanligt skyddsförkläde. Använd handskar. Desinficera händerna före att handskarna sätts på. Efter att handskarna tagits av tvättas händer och hela underarmar med tvål och vatten. Torka med pappershandduk och desinficera händer och underarmar.

  Munskydd: Håll avstånd till kunden, helst minst två meter. Undvik att rikta ansiktet mot kunden då hen nyser eller hostar.

  Visir/ Skyddsglasögon: Håll avstånd till kunden, helst minst två meter. Undvik att utföra arbetsuppgifter som kan medföra stänk på mindre än armlängds avstånd.

  Ytdesinfektion med tensid: Mekanisk rengöring med rengöringsmedel med tensid, alternativt använda Virkon.

  Virkon: Använd ytdesinfektion med tensid.

 13. Du som arbetar som personlig assistent är en del av de samhällskritiska funktionerna som finns i samhället. I praktiken innebär det att dina barn skall ges barnomsorg eller fritids av kommunen. Om det händer kan det vara så att du behöver ett intyg på att du arbetar på Humana (här vet vi inte ännu om alla kommuner eller bara några få kommer att kräva detta). Ta kontakt med närmaste chef så kan de hjälpa dig och se till att du får ett intyg.

Frågor och svar som berör kunden

 1. Du som kund har alltid rätt att tacka nej till assistans. Humanas uppdrag är att erbjuda lämpliga assistenter. Den assistent som är frisk kan jobba som vanligt medan den som är sjuk ska stanna hemma. Om du som kund inte vill ta emot en frisk assistent är det ditt eget val. Om du tackar nej till assistans innebär att det är du själv som har ansvar för att få sina behov tillgodosedda. Du får då själv ta nödvändiga kontakter på egen hand för att få ditt behov tillgodosett. Vi på Humana kommer då dokumentera i journalen att du avsagt dig din personliga assistans. När det lugnat ner sig och smittan försvunnit så återgår du till att ha personlig assistans.

   

   

 2. Vi följer Folkhälsomyndighetens råd. Det innebär att den som är frisk ska gå till jobbet som vanligt, men den som är sjuk ska stanna hemma. Om dina assistenter blir sjuka så kommer vi att sätta in vikarier. I en situation där det på grund av allmänt spridd smitta blir svårt att täcka vikariebehov samarbetar vi med andra aktörer för att gemensamt lösa de situationer som uppstår.

 3. Det är ingen skillnad i ditt beslut pga. Corona. Har du rätt att behålla assistansen vid kortare sjukhusvistelse sedan tidigare har du kvar den möjligheten. Om du inte har rätt till assistans vid sjukhusvistelse, men tror att du skulle behöva det kan du kontakta din jurist som hjälper dig att se över ditt beslut. Om du inte får behålla assistansens vid sjukhusvistelse så gäller det endast tiden på sjukhus. Så fort du blir utskriven har du åter rätt till samma assistans som tidigare.

 4. Om du får ett tillfälligt utökat behov på grund av att en verksamhet som du brukar vara i stänger så är det kommunen som har ansvar att besluta om ytterligare assistans. Om det blir aktuellt kan du kontakta din jurist som hjälper dig att ansöka om tillfälligt utökad personlig assistans.

 5. Att vi har personal är en mycket viktig del i vår verksamhet. Givetvis måste vi fortsätta att anställa personer och genomföra anställningsintervjuer. Vi förstår att det för dig som kund är viktigt att få träffa kandidater men tänk på att försöka minska antalet fysiska intervjuer så mycket som möjligt och att så få personer som möjligt deltar vid intervjutillfällena. Under intervjun tänk på att minimera fysisk kontakt som att t.ex. avstå från att hälsa, sitt inte för nära, korta ner intervjun så mycket du kan så att du inte träffa kandidaten längre än nödvändigt osv. När kandidaten bokas på intervjun meddelar du, eller den som bokar in intervjun, att kandidaten måste avboka mötet om det är så att personen är sjuk eller har sjukdomssymtom.

 6. Ta kontakt med din kund- och assistentansvarige som därefter får kontakta kunden. Som assistent är ditt arbete vara där kunden är, men vi behöver alla följa Folkhälsomyndighetens råd om att begränsa de sociala kontakterna och inte vistas i offentliga miljöer i onödan, detta gäller även våra kunder. (Humana kan genom att hänvisa till vårt arbetsgivaransvar om en säker arbetsmiljö begränsa medarbetares arbete på sådant sätt som vi finner lämpligt, t.ex. begränsa en assistentens skyldighet att utföra vissa arbetsuppgifter).