Hem 08-599 299 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter
Two people decorating a christmas tree.
Tillbaka till Kvalitet

För att mäta, följa upp och stärka kvaliteten i alla verksamheter använder Humana sedan 2017 Humana Quality Index, som är ett sammanfattande kvalitetsmått för koncernen. Vi är noga med att öppet kommunicera kvalitet och avvikelser både internt och externt.

Sedan 2019 redovisas kvaliteten på omsorgen i kvartalsvisa kvalitetsrapporter på vår webbplats samt genom årsvisa kvartalsredovisningar.

Du hittar dessa på vår koncernwebb humanagroup.com under Kvalitetsrapporter.