Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Parus beskriver vår lednings- och huvudprocess samt våra stödprocesser. Varje process har ansvarig processägare. Samtliga processer mäts och övervakas regelbundet. Genom olika rapporter för att kunna fungera optimalt och följer processmetodiken "Plan, Do, Check, Act". Parus är byggt utifrån de ledningssystem som respektive affärsområde hittills har arbetet utefter. Individ och familj har under 2016-2017 genomgått en ISO-revision och har certifikat för ledningssystemet på de flesta enheter.

Läs mer om SOSFS 2011:9 och ISO 9001:2015.

Kontakta oss

Hälso- och sjukvård