Hem

Kontaktuppgifter

Vill du bli familjehem?

Anmäl ditt intresse här.

Jag är intresserad av att få veta mer om att bli och att vara familjehem eller behandlingsfamilj?

Alla frågor nedan är obligatoriska.

 

Vad är ett familjehem?

Det finns många barn och ungdomar som av olika orsaker behöver bo i en annan familj än sin egen. Det kan handla om en kortare tid eller flera år. Ibland till och med hela uppväxten. De familjer som tar emot andras barn eller ungdomar i sitt hem kallas familjehem.

Att vara familjehem innebär inte bara att ta emot ett barn i sitt hem. Att stötta barnet eller ungdomen inom viktiga områden i livet som t ex skolgång och hälsa är också en viktig del. Alla barns behov och förutsättningar är unika. Och inget familjehem är heller det andra likt. Att vara familjehem innebär ofta en utmaning på ett eller annat sätt men man kan också räkna med att få mycket tillbaka i form av glädje, nya kunskaper och livskvalitet. Genom att vara ett familjehem kan du göra stor skillnad i ett barn eller ungdoms liv.

Även vuxna i en utsatt situation kan behöva stöd och hjälp i form av ett familjehem. Det handlar då ofta om att arbeta strukturerat med de problemområden som finns och att stötta personen med att komma igång med sysselsättning eller utbildning.

Vad är en behandlingsfamilj?

En behandlingsfamilj är en familj som tar emot en ungdom i sitt hem och samtidigt fungerar som en del i ett behandlingsteam.

Behandlingen som bedrivs heter TFCO (tidigare MTFC). Den riktar sig till ungdomar i åldern 13 till 20 år som har hamnat i en socialt nedbrytande spiral och där olika problem och svårigheter påverkar livssituationen för den unge och dennes familj. Behandlingstiden för TFCO är på 8-12 månader och målet är att ungdomen ska återförenas med sin familj, flytta till ett "vanligt" familjehem eller ett eget boende.

Som behandlingsfamilj har ni en viktig roll i behandlingsarbetet med fokus på att stödja och uppmuntra positiva relationer och beteenden. I en behandlingsfamilj behöver en vuxen vara hemma på heltid.

Vad är ett jourhem?

Skillnaden mellan ett jourhem och ett familjehem är framförallt tidsperspektivet. Ett barn kan bo i samma familjehem till vuxen ålder, medan jourhem ska vara en kortvarig lösning under socialtjänstens utredningstid.
Jourfamiljehem ska användas under tiden som socialtjänsten utreder sig fram till ett bra nästa steg. Inte minst ska de komma fram till om det blir bättre för barnet att flytta hem eller att hitta en mer långsiktig placering. Utredningen ska inte ta mer än fyra månader enligt socialtjänstlagen.  

Har du erfarenhet av att vara familjehem?
Jag försäkrar att det finns ett ledigt rum till det placerade barnet:
Hemmavarande barn?

Behandling av personuppgift

Samtycke
Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas