Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta IHF!

Här hittar du våra uppgifter.

Two girls concentrated inside

IHF (intensiv hemmabaserad familjebehandling) är en manualiserad och utvärderad metod som vänder sig till familjer med komplexa problem, med målet att barnet eller ungdomen ska kunna bo kvar hemma. 

Vad är IHF?

Hör Humanas metodgarant Anne-Lie berätta om vad IHF innebär och varför metoden har så lyckade resultat. I filmen möter vi även Robert, socialsekreterare i Linköpings kommun, som berättar varför metoden fungerar så bra.

"Att få veta att man varit med och bidraget till den förändringen (...), då ser man att det jobbet vi gör funkar", säger Robert om en familj som gjort stora framsteg genom en IHF-insats.

Jag var otroligt skeptisk när ni kom in i våra liv, jag tänkte att det här aldrig kommer att gå, ni kommer inte att kunna hjälpa oss. Men som jag sa till en god vän så blir ingen lyckligare än mig om ni lyckas, och jag är i skrivande stund en otroligt lycklig mamma. Ni lyckades vända det här för oss.

Mamma som haft IHF som insats

Ett helt behandlarteam bestående av samordnare, familjebehandlare och ungdomsbehandlare finns till hands för familjen. Målet med IHF är att bryta negativa mönster och exkludering och istället öka faktorer som närhet, delaktighet och ansvar i familjens liv. IHF är en multisystemisk behandling som har rötter både i modern anknytningspsykologi och social inlärningsteori. IHF fokuserar på relationer och beteenden.

IHF skapades av Familjeforum (idag Humana/Inom) för 20 år sedan av personal med lång erfarenhet av behandlingsarbete och inspirerades tydligt av andra utvärderade metoder som till exempel MTFC, FFT, PMT, De otroliga åren mm.

IHF är en svensk metod som idag implementeras över hela landet inom såväl kommunal som privat verksamhet. IHF är ett skyddat varumärke och det finns en certifieringsorganisation kopplad till IHF för att tillförsäkra att alla enheter som brukar metoden tillämpar metoden enligt fastställd praxis.
Det har gjorts flera före- och eftermätningar på familjer som har fått IHF-behandling. Dessa studier har visat goda resultat. Det har även genomförts en studie för att undersöka hur barn/unga som fått insatsen uppfattar och upplever insatsen och den studien indikerar att IHF är en insats som barn/unga tycker är hjälpsam på olika sätt och att det är en insats som i hög grad gör barn delaktiga i behandlingen.

IHF är uppbyggt på 10 kärnkomponenter. Här återfinns komponenter som familjeorientering, salutogenes, fokus på skydds- såväl som riskfaktorer, att arbeta med beteendefokus i en relationell kontext mm. Manualen har reviderats senast 2015 och är idag även baserad på modern neuropsykologisk forskning. Inom ramen för IHF finns goda erfarenheter kring att arbeta med anpassningar och verktyg som gör att IHF passar väl för familjer där det kan finnas olika neuropsykiatriska diagnoser som t ex. ADHD eller begränsningar inom Autismspektrat.

Behandlingar som samordnas  En bild över behandlingar som samordnasBåde jag och min förälder har lärt oss att möta varandra på sätt som passar för oss och att vi har lärt oss mycket hur vi ska lära oss att kommunicera för att inte försämra saker.

Ungdom som haft IHF-insats

Film från IHF-dagen

Intervju med Tryggve Balldin

Humanas metodgarant

Anne-Lie Säker Handledare och metodgarant IHF 073-080 92 50