1. Du är här: Placeringsförfrågan

Vår storlek och bredd gör att vi kan vara flexibla i varje enskild placering och att vi har lätt att hitta en lösning som passar varje individ utifrån dennes förutsättningar och behov, nu och över tid.

Kontakta någon av våra duktiga placeringskoordinatorer med din förfrågan, så hjälper de dig hitta en bra matchning.

Förfrågan barn och ungdom

Christina Eriksson
Christina Eriksson Placeringskoordinator barn och ungdom

För förfrågningar gällande placeringar i mellersta och västra Sverige.

Malin Filling
Malin Filling Placeringskoordinator barn och ungdom

För förfrågningar gällande placeringar i södra Sverige.

Marie Nyman
Marie Nyman Placeringskoordinator barn och ungdom

För förfrågningar gällande placeringar norra Sverige.

Thommie Carlsen
Thommie Carlsen Placeringskoordinator barn och ungdom

För förfrågningar gällande placeringar i mellersta och östra Sverige.

Förfrågan vuxna

Barbro Altberg
Barbro Altberg Placeringskoordinator vuxna

för förfrågningar gällande placeringar i norra och östra Sverige.

Joakim Tillberg
Joakim Tillberg Placeringskoordinator vuxna

För förfrågningar gällande placering på gruppbostad LSS i egen regi.

Karin Cohen
Karin Cohen Placeringskoordinator vuxna

För förfrågningar gällande placeringar i hela Sverige.

Minela Zarifovic
Minela Zarifovic Placeringskoordinator vuxna

För förfrågningar gällande placeringar i södra Sverige.

Våra placeringskoordinatorer

Möt några av våra duktiga medarbetare som döljer sig bakom vårt placeringsnummer!

Se filmerna!

Ring 0771-11 33 11

"Ett nummer in" - På detta nummer tar vi emot placeringsförfrågningar gällande HVB, jour- och familjehem, särskilda boenden, LSS-boenden, öppenvård, stödboenden och utslussning. Oavsett om det är ett barn, en ungdom, en vuxen eller en äldre förfrågan gäller.

Bakom detta nummer finns våra duktiga placeringskoordinatorer. De vet om och var det finns platser, och hjälper dig hitta en bra matchning.

Sök via söktjänsten

Du kan även söka bland våra verksamheter genom vår söktjänst med flera urvalsfilter. Ju fler specifika sökkriterier du anger, desto mer begränsar du urvalet. Det vill säga endast de enheter som uppfyller samtliga kriterier du valt visas. När du sedan klickar du på de enheter som verkar vara av intresse visas mer information.

Gå till Sök placering