Hem

Kontaktuppgifter

Hitta enhet

Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Kvinna sitter vid ett bord och skriver i sin bok

Vad är en metod?

Ett sätt att beskriva en metod och dess betydelse i verksamheten är att se metoden som ett ‘’recept’’ för behandling. Recept har ju egenskapen att de berättar om innehållet och detta för att det ska kunna finnas en likhet mellan det som lagas, oberoende av vem som lagar maten eller vart personen befinner sig. Självklart innebär de flesta recept att de får en egen, personlig prägel, men är ändå en garanti för igenkännande av att det är samma ”rätt” som serveras. Inom vård och behandling talar vi istället om manualer, protokoll eller program som beskriver en teori och ett tillvägagångssätt för behandling. Manualen för behandling är det bästa verktyget för att kunna jämföra utfallet av det vi gör. Det vill säga möjligheten att uttala oss om avsedd effekt uppnås eller inte. På sikt medför denna systematik också att vi får bättre kännedom om vilken behandling som har bra resultat för vilken problematik.

Rätt metod för målgruppen

Det viktigaste med vårt uppdrag är att säkerställa att rätt metod används för rätt målgrupp. Detta uppnår vi genom att vårt arbete vilar på evidens och ”best practice” så att klienter om finns i vår verksamhet får bästa möjliga behandling/omsorg, samt att vi ständigt arbetar med att skapa rätt förutsättningar för de medarbetare som ska utföra behandling eller stå för omsorg.

Metodgaranterna på Humana

Metod- och behandlingsvärlden är föränderlig och vi har därför anställda metodgaranter för samtliga av våra metoder. Metodgaranten är en utsedd medarbetare som har till uppgift att bevaka metodens resultat inom forskningen, skydda att den används enligt den manual som finns framtagen, samt utbilda kollegor som nyttjar metoden i verksamheten. För oss är det viktigt att metoder är ett verktyg för medarbetarna och en trygghet för klienterna, för bästa möjliga stöd och behandling.

Bidrag till forskning

Sammantaget kan sägas att desto fler metoder/program vi har som finns beskrivna i manualer desto säkrare kommer vi att kunna prognosticera om utfall. Genom denna hållning och detta resonemang kan vi på Humana bidra till forskning och utveckling av området psykosocialt behandlingsarbete. Humana har en tydlig ambition i att kunna erbjuda de modeller och program som fungerar bäst och som kan replikeras på många ställen med liknande resultat.

Jag var otroligt skeptisk när ni kom in i våra liv, jag tänkte att det här aldrig kommer att gå, ni kommer inte att kunna hjälpa oss. Men som jag sa till en god vän så blir ingen lyckligare än mig om ni lyckas, och jag är i skrivande stund en otroligt lycklig mamma. Ni lyckades vända det här för oss.

Mamma som haft IHF som insats

Varför ska man välja TFCO - hör metodgaranterna berätta

Anna Marshall och Cissi Green arbetar som metodgaranter för TFCO. Lyssna till när de berättar med om vem TFCO lämpar sig för och varför det rekommenderas av Socialstyrelsen.