Hem 0771-11 33 11 För förfrågan LSS Egen regi
Sök gruppbostad Till våra LSS-boenden

Våra LSS-boenden finns till för dig som inte kan bo själv, som behöver stöd för att kunna leva ditt liv och må bra. De finns till för dig som vill ha ett boende som är ditt alldeles eget, men där du kan få stöd dygnet runt, sju dagar i veckan.

För plats på Humanas egna LSS-boenden

Ring: 0771-11 33 11

skicka förfrågan via formulär

För förfrågningar gällande placering på gruppbostad i egen regi.

Lågaffektivt bemötande

Vi vet att omgivningens affekter smittar samt att en vardag fylld av allt för många samtida eller för högt ställda krav leder till en känsla av stress. Vår personal erbjuder ett individuellt anpassat stöd i att få en balanserad vardag.

Tydliggörande pedagogik

Vi vet att förutsägbarhet är avgörande för att vi människor skall må gott och för att vi skall ha resurser kvar till det vi allra helst vill göra i livet. En tydliggörande miljö och stöd i att planera och organisera sin vardag är därför något vi gärna ger stöd i.

Kommunikationsstöd

Vi vet att kommunikation är en stor del i varje människas liv, vi lägger därav stor vikt vid att vår personal kan erbjuda stöd utifrån varje enskild individs behov av en funktionell kommunikation, AKK.