Hem

Kontaktuppgifter

A small house on a grassy hill

Fakta

 1. Målgrupp:
  Flickor 16-20 år
 2. Kommun:
  Norberg
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  8
 5. Bolag:
  Tibble Gård, 556632-1757
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
 • Vuxen
Kön
 • Enbart flickor/kvinnor
Problematik
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • Borderline
 • Fobier
 • Kriminalitet
 • Narkotikamissbruk
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykosocial problematik
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Aggressivitet
 • Bulimi
 • Depression
 • Känsloregleringsproblematik
 • Psykisk ohälsa
 • Normbrytande beteende
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Akutplacering
 • HVB
Metod, insats och utredning
 • ART - Aggression Replacement Training
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • Connect
 • CRA - Community Reinforcement Approach
 • Mindfulness
 • Studio III
 • ADAD - Adolescent Drug Abuse Diagnosis
 • ÅP - Återfallsprevention
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • Psykoterapi
 • Terapi
 • DBT - Dialektisk Beteende Terapi
 • KASAM - Känsla Av Sammanhang
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lågaffektivt bemötande
 • ACRA - Adolescent Community Reinforcement Approach
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Norberg, Västmanland

Löten 2 HVB

Vi vill ge ungdomar med missbruk samt psykosocial och/eller neuropsykiatrisk problematik bättre möjligheter att fungera i sin vardag. Löten utgår i behandlingsarbetet från KBT och vi arbetar med manualbaserad DBT.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Flickor 16-20 år
 2. Kommun:
  Norberg
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  8
 5. Bolag:
  Tibble Gård, 556632-1757
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
 • Vuxen
Kön
 • Enbart flickor/kvinnor
Problematik
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • Borderline
 • Fobier
 • Kriminalitet
 • Narkotikamissbruk
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykosocial problematik
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Aggressivitet
 • Bulimi
 • Depression
 • Känsloregleringsproblematik
 • Psykisk ohälsa
 • Normbrytande beteende
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Akutplacering
 • HVB
Metod, insats och utredning
 • ART - Aggression Replacement Training
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • Connect
 • CRA - Community Reinforcement Approach
 • Mindfulness
 • Studio III
 • ADAD - Adolescent Drug Abuse Diagnosis
 • ÅP - Återfallsprevention
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • Psykoterapi
 • Terapi
 • DBT - Dialektisk Beteende Terapi
 • KASAM - Känsla Av Sammanhang
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lågaffektivt bemötande
 • ACRA - Adolescent Community Reinforcement Approach
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1
 • A small house on a grassy hill
 • Vardagsrum med gröna väggar och trägolv. I rummet står fåtöljer i beige, ett matbord i vitt med ljusblå stolar runt.
 • Vardagsrum med gröna väggar och trägolv. I rummet står fåtöljer i beige, ett matbord i vitt med ljusblå stolar runt.
 • Kök med gröna väggar och trägolv. I rummet står ett matbord med träskiva och stolar i vitt.
 • Kök med gröna väggar och klinkergolv i brunt. I rummet finns en stor fläkt.
 • Kök med gröna väggar och klinkergolv i brunt. I rummet finns en stor fläkt.
 • Vardagsrum med gröna väggar och trägolv. I rummet står till vänster en soffa i grått med ett soffbord i trä.
 • Vardagsrum med gröna väggar och trägolv. I rummet står till vänster en soffa i grått med ett soffbord i trä.
 • Vardagsrum med gröna väggar och trägolv. I rummet står till vänster en soffa i grått med ett soffbord i trä.
 • Rum med snedtak och utgång till balkong. I rummet står en fåtölj i trä och en vit rund matta.
 • Rum med snedtak och utgång till balkong till vänster. Till höger är en trappnedgång med räcke runt.
 • Sovrum med säng till vänster och ett skrivbord till höger.
 • Matrum i vitt med matbord i vitt.
 • Toalett med vitt kakel.
 • Rum målat i beige med två fåtöljer i beige och soffbord i trä.
 • Matrum i vitt med vitt bord och beiga stolar.
 • Matrum i vitt med vitt bord och beiga stolar.
 • Kök i vitt med blått kakel. I rummet står ett matbord och stolar i vitt.
 • Matsal i vitt med matbord i vitt och stolar i beige.
 • Vy mot öppen spis och ytterdörr. Till vänster står en palm och det hänger en tavla i blått på väggen.
 • Rött hus som står på en gräsmatta.
 • Rött hus som står på en gräsmatta. Längre bort syns ett gult hus.
 • Gult hus med grusplan framför.
 • Rött hus med blå dörr. Framför är en allé med lyktstolpar.
 • Gult hus på gräsmatta.
 • A small house on a grassy hill
 • Vardagsrum med gröna väggar och trägolv. I rummet står fåtöljer i beige, ett matbord i vitt med ljusblå stolar runt.
 • Vardagsrum med gröna väggar och trägolv. I rummet står fåtöljer i beige, ett matbord i vitt med ljusblå stolar runt.
 • Kök med gröna väggar och trägolv. I rummet står ett matbord med träskiva och stolar i vitt.
 • Kök med gröna väggar och klinkergolv i brunt. I rummet finns en stor fläkt.
 • Kök med gröna väggar och klinkergolv i brunt. I rummet finns en stor fläkt.
 • Vardagsrum med gröna väggar och trägolv. I rummet står till vänster en soffa i grått med ett soffbord i trä.
 • Vardagsrum med gröna väggar och trägolv. I rummet står till vänster en soffa i grått med ett soffbord i trä.
 • Vardagsrum med gröna väggar och trägolv. I rummet står till vänster en soffa i grått med ett soffbord i trä.
 • Rum med snedtak och utgång till balkong. I rummet står en fåtölj i trä och en vit rund matta.
 • Rum med snedtak och utgång till balkong till vänster. Till höger är en trappnedgång med räcke runt.
 • Sovrum med säng till vänster och ett skrivbord till höger.
 • Matrum i vitt med matbord i vitt.
 • Toalett med vitt kakel.
 • Rum målat i beige med två fåtöljer i beige och soffbord i trä.
 • Matrum i vitt med vitt bord och beiga stolar.
 • Matrum i vitt med vitt bord och beiga stolar.
 • Kök i vitt med blått kakel. I rummet står ett matbord och stolar i vitt.
 • Matsal i vitt med matbord i vitt och stolar i beige.
 • Vy mot öppen spis och ytterdörr. Till vänster står en palm och det hänger en tavla i blått på väggen.
 • Rött hus som står på en gräsmatta.
 • Rött hus som står på en gräsmatta. Längre bort syns ett gult hus.
 • Gult hus med grusplan framför.
 • Rött hus med blå dörr. Framför är en allé med lyktstolpar.
 • Gult hus på gräsmatta.

Lokaler

Löten 2 ligger avskilt i utkanten av Norberg i norra Västmanland. De natursköna omgivningarna inbjuder till skogspromenader. Ungdomarna bor i ett tvåvåningshus med sex boenderum på övervåningen. På gården finns två mindre stugor som möjliggör eget boende i slutet av behandlingen. Här har vi även ett litet gym. Till huset hör en stor trädgård med möjlighet till grillning och andra utomhusaktiviteter. Studiebesök är välkomna på enheten.

Målgrupp

Verksamheten är till för ungdomar med missbruk samt psykosocial och/eller neuropsykiatrisk problematik. De har ofta svårigheter med familj och skola, psykisk ohälsa, självskadebeteende, isolering, ilska eller impulskontroll. Kriminalitet, risk- eller missbruk, konfliktfyllda relationer samt olika former av riskbeteenden kan även finnas.

Vi har resurser för att ta emot flickor med ett omfattande och pågående droganvändande. Vi tar placeringar enligt SoL och LVU.

I samarbete med Cureum, Humanas enhet för psykologiska och psykiatriska insatser, kan vi på uppdrag av placerande socialtjänst utföra utredningar med neuropsykiatriska frågeställningar.

Behandling

På Löten 2 arbetar vi framför allt utifrån inlärningspsykologiska principer och evidensbaserade metoder med fokus på KBT samt arbetar från manualbaserad DBT. Genom att observera och tydliggöra funktionella beteenden uppmärksammar vi den unge på strategier och verktyg för att själv hantera situationer i livet.

Behandlingen sker genom olika former av samtal, träning i sociala situationer samt rollspel. Andra delar av vårt behandlingsupplägg är LAB, MI , A-CRA, ART, och mindfulness. Löten 2 arbetar även utifrån  Connect, en evidensbaserad metod för att säkerställa en sund och trygg anknytning mellan personal och ungdomar.

Vi arbetar också med social färdighetsträning där ungdomarna övar på sociala och praktiska färdigheter genom dagliga aktiviteter tillsammans med personalen och övriga ungdomar. Grunden är en strukturerad och förutsägbar vardag där ungdomarna möter personal och andra vuxna som goda förebilder i de situationer som uppkommer.

Vårt förhållningssätt är att vara en trygg bas för de ungdomar som vistas hos oss, och genom god vård och behandling skapa goda förutsättningar för en positiv och varaktig förändring hos varje enskild individ. Vi arbetar salutogent, motivationsstödjande och lågaffektivt. Behandlingen styrs av individuella genomförandeplaner som bygger på den unges behov, förutsättningar och styrkor. Avgörande är att bygga ärliga relationer och visa varje ungdom att vi alltid finns där för var och en. Att arbeta med ungdomarnas motivation och aktiva delaktighet genom hela behandlingsprocessen säkerställer att vi utgår från deras behov och resurser, och att kraven är rimliga och begripliga.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar med såväl personal som ungdomar.

De dagliga behandlingsinslagen syftar till aktivt förändringsarbete och att genom tydlig struktur minska stressnivån. I samband med inskrivning görs en kartläggning med hjälp av ADAD. Vi mäter sedan utvecklingen regelbundet genom bland annat SDQ. Dokumentation sker enligt BBIC-strukturen.

Vi ser ungdomens nätverk som en viktig resurs i behandlingen. Därför arbetar vi med att involvera vårdnadshavare, familj, god man/SFVH och andra viktiga stöd och förebilder i förändringsarbetet.

Målet med behandlingen på Löten 2 är att skapa en struktur och behandling som ger en minskad stressnivå, ett mer fungerande liv och bättre psykisk hälsa för varje enskild ungdom. Vid missbruk ska droganvändningen upphöra.

I god tid inför utslussning görs en långsiktig planering tillsammans med uppdragsgivaren, ungdomen och andra viktiga personer för att skapa förutsättningar för en bra eftervård. Vi ger alltid förslag som matchar behoven i nästa steg, bland annat i samarbete med Humanas stödboende Nästa steg med lägenheter i närbelägna Västerås, vilket möjliggör en kontinuitet för ungdomen vad gäller behandling, personal och terapeuter.

Har det varit en längre placering kan vi planera en gradvis utslussning, med växelvis boende hos oss och på hemorten eller i en av Humanas stödlägenheter. Därmed ges möjlighet att öva på de färdigheter som krävs för den nya boendeformen, med stödinsatser av vår personal i form av tillsyn och hantering av de utmaningar som kan uppkomma.

Skola och aktiviteter

En fungerande skolgång är en friskfaktor som spelar en viktig roll i ungdomarnas utveckling. I samband med inskrivning på Löten 2 gör vi en inventering av tidigare erfarenheter av skolgång och har en dialog med varje ungdom, socialsekreterare och i förekommande fall vårdnadshavare kring önskemål och behov, för att hitta en placering i lämplig skola. 

Om skola inte är aktuell deltar man dagtid i behandlingsgrupper. Personalen stöttar också den unga i att söka praktik och motiverar till detta. 

Regelbundna fritidssysselsättningar stärker den fysiska och psykiska hälsan, beteendeaktivering och sociala kontakter. En meningsfull och aktiv fritid är därför en del av behandlingen på Löten. Daglig fysisk aktivitet ingår i veckoschemat, bland annat i vårt eget lilla gym på gården. Fem kvällar i veckan avslutar vi med mindfulness. Därutöver anordnar vi både gemensamma och individuellt anpassade aktiviteter, där vi kombinerar social färdighetsträning med många sorters kultur, idrott, friluftsliv och annat för att skapa nya erfarenheter och intressen. 

En strukturerad vardag är en nyckelfaktor i behandlingen. Varje vecka gör personal och respektive ungdom upp en plan tillsammans, som bryts ned i tydliga punkter för varje dag och följs upp veckan därpå. 

Ett fast inslag är arbete i grupp med veckans tema, till exempel hälsa, relationer, familj, samhälle och jämställdhet. Det ger den unge en förståelse för sig själv och sin egen personlighet, och skapar förutsättningar för att kunna fungera i samhället. 

Personal

Boendet är bemannat dygnet runt, med en sovande och en vaken jour nattetid.

De som arbetar på Humanas HVB har gedigen erfarenhet av unga i svåra livssituationer, och är särskilt utvalda för sina förmågor att kunna jobba nära, tryggt och flexibelt. Våra behandlingspedagoger är specialiserade på att arbeta specifikt med vår målgrupp. I personalgruppen finns en utbildad alkohol- och drogterapeut samt en KBT-terapeut steg 1. I övrigt finns formell kompetens för de metoder, program och insatser som vi arbetar med, och vidareutbildning och handledning sker kontinuerligt.

Terapeut är knuten till verksamheten för enskilda samtal, bedömningar samt handledning av personal. Sjuksköterska och psykiatriker är knutna till verksamheten gällande medicinska frågor.

Adress

Norberg, Västmanland

Caroline De Carro

Föreståndare & verksamhetschef

Fakta

 1. Målgrupp:
  Flickor 16-20 år
 2. Kommun:
  Norberg
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  8
 5. Bolag:
  Tibble Gård, 556632-1757

Kontaktuppgifter till enheten

Placeringsförfrågan

Caroline De Carro

Föreståndare & verksamhetschef

A woman smiling for the camera

Christina Eriksson

Placeringskoordinator

Jenny Dahlström

Behandlingssekreterare