Hem 08-599 299 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Humanas visselblåsarfunktion

Tillbaka till Om Humana

Önskar du att rapportera ett arbetsrelaterat missförhållande som det finns ett allmänintresse av att det kommer fram? Exempelvis brott mot lagar och förordningar (inklusive unionsrätten), korruption, risker för liv, säkerhet och hälsa eller skador på miljön?

Det finns en länk till Humanas visselblåsarformulär lite längre ner på sidan, men läs först den inledande texten.

Tillhör du någon av följande personkategorier i förhållande till ett bolag inom Humanas koncern?

  • arbetstagare
  • personer som gör en förfrågan om eller söker arbete
  • personer som söker eller utför volontärarbete
  • personer som söker eller fullgör praktik
  • personer som annars står till förfogande för att utföra eller utför arbete under en verksamhetsutövares kontroll och ledning
  • egenföretagare som söker eller utför uppdrag
  • personer som står till förfogande för att ingå eller ingår i ett företags förvaltnings, lednings- eller tillsynsorgan
  • aktieägare som står till förfogande för att vara eller som är verksamma i aktiebolaget, eller personer som har tillhört någon av personkategorierna ovan och har fått del av eller inhämtat informationen under tiden i verksamheten.

Om du svarat JA på båda frågorna kan du använda vår visselblåsarfunktion.

Humanas visselblåsarfunktion

Det finns också en möjlighet att visselblåsa till någon av vissa av regeringen utsedda externa rapporteringskanaler. Se här nedanför för kontaktuppgifter.

Om du svaret NEJ på någon av frågorna ska ditt ärende inte rapporteras som ett arbetsrelaterat missförhållande (”Visselblåsning”). Vänd dig istället till Humanas funktion för rapportering av synpunkter och klagomål.

Hela Humanas policy om rapportering av arbetsrelaterade missförhållanden

Behöriga myndigheter för extern rapportering av missförhållanden och dess respektive ansvarsområde

 

Det är även möjligt att rapportera om missförhållanden till någon av EU:s institutioner, organ och byråer som har inrättat externa rapporteringskanaler.