Hem

Kontaktuppgifter

Sök gruppbostad

Till våra LSS-boenden

Via öppenvården kan den boende få behandling för alkohol-, narkotika- och/eller spelmissbruk. Det finns även möjlighet att få en samtalskontakt med DBT-terapeut för behandling av självskadeproblematik.

För att kunna få behandling via öppenvården krävs, förutom beslut om LSS-boende, även beslut om behandling i öppenvård. Personalen på boendet är behjälplig vid kontakt med öppenvården och med transport till och från densamma.

För mer info om vår öppenvård

Humana erbjuder flera LSS-boenden med kompetens inom personkrets 1, 2 och 3.

På följande boenden kan öppenvård erbjudas: