Hem

Kontaktuppgifter

Hitta enhet

Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Familjehem är familjer som öppnar sina hem för barn, unga eller vuxna som behöver stöd under en kort eller längre tid. Humana stöttar med familjehemsplaceringar i stora delar av Sverige. Vi kan även kombinera insatser, såsom öppenvård, HVB-hem och stödboende, för att hitta bästa möjliga lösning.

Så görs en placering på Humanas familjehem 

Första steget till en familjehemsplacering är att du som handläggare eller socialsekreterare tar kontakt med oss. Redan här kan vi presentera olika alternativ utifrån behov.

På Humana kan vi samordna insatser, erbjuda flera boendealternativ, behandlande insatser och kan kombinera familjehemsplaceringen med öppenvård. Till exempel kan en initial vistelse på HVB övergå i en familjehemsplacering. 

Det är viktigt för oss att matchningen mellan individ och familjehem är god. 

Familjehemsplaceringar för de flesta situationer

I Humanas stora nätverk finns familjehem med olika inriktningar och bakgrund. I och med det har vi goda förutsättningar att göra en bra matchning inför en familjehemsplacering.

Vissa av familjehemsplaceringarna görs centralt i stora städer, andra i hus långt ute på landet. Vissa familjer består av par, andra av ensamstående. Vi kan även koppla in extra stöd i en familjehemsplacering, exempelvis i form av behandlande insatser eller utbildningar för specifika familjer efter behov. Vi kan även erbjuda pausplacering i exempelvis HVB under ett par veckor om situationen kräver det. För vuxna kan ett alternativ även vara bredvidboende.

Humana erbjuder ett brett utbud av familjehemsvård på flera olika intensitetsnivåer

MMF - Metod- och manualbaserad familjehemsvård:
TFCO och Off Clinic specialiserade familjehem. Med termen behandlingsfamilj menar vi TFCO behandlingsfamilj. Denna nivå kännetecknas av den mest intensiva insatsen, baserad på metoder och manualer.

KFF - Kraftigt Förstärkt Familjehemsvård:
För de som har större behov än vanlig jour- och familjehemsvård har vi möjlighet att erbjuda ett intensivt stöd med till exempel handledning varje vecka, eventuell en person hemma på heltid samt att familjehemskonsulenten har en samordnande roll. Själva placeringen i familjehem kombineras med lämpliga stöd- och behandlingsinsatser.

KF - Konsulentstödd Jour- och Familjehemsvård:
Basen i vårt erbjudande utgörs av högkvalitativ familjehemsvård med handledning efter behov, men minst varannan vecka.

 

 

Familjehem i Malung

"Vi har kunnat ge barnen något som är normalt, att dom har fått en chans, känna att dom är någon"

 

Humanas olika familjehem

Familjehem för barn och unga

Humana har lång erfarenhet av att hantera familjehemsplaceringar för barn och unga enligt SoL och LVU. Om behov finns kan Humana erbjuda behandlande insatser åt barnet eller hela familjen under pågående familjehemsplacering. Det finns också möjlighet till att en hel familj med föräldrar och barn placeras tillsammans.

Familjehem för vuxna

I Humanas familjehem för vuxna bor ofta personer som vill ta sig ur missbruk och/eller kriminalitet. Det finns även andra anledningar till familjehemsplacering via oss för vuxna personer. Vissa LSS-berättigade har till exempel svårt att komma till sin rätt i större sammanhang. Det kan också handla om vuxna som lider av självskadebeteende inom sexuell problematik. När vuxna får familjehemsplacering måste de vara redo för det, och om behoven är större kan Humana erbjuda heldygnsvård i andra former.

Jourhem

Jourhem är en lösning för barn och unga som med kort varsel behöver få ett nytt boende under en begränsad period. Exempelvis under en utredningstid eller när någon behöver komma bort från ett umgänge snabbt. Vi hittar en placering så snabbt som möjligt – och värnar om att det ska bli en positiv upplevelse i ett matchande hem. Även om vi inte har några uttalade jourhem på vuxensidan kan det finnas möjlighet att hitta familjehemsplacering för vuxna med kort varsel. Det beror dock på matchning och tillgänglighet.

Behandlingsfamiljer

Behandlingsfamiljer är en sorts familjehemsplacering där individen genomgår en behandling under tiden i hemmet. Behandlingsfamiljen blir en viktig del av behandlingsteamet och har fått särskild utbildning för att kunna axla den rollen. I teamet kan exempelvis ungdomsbehandlare, familjeterapeut, samordnare och färdighetstränare även ingå. Naturligtvis finns Humana redo att stötta behandlingsfamiljen, som för alla andra våra familjehem. Vi är medvetna om att det finns många definitioner på behandlingsfamilj. Om du har frågor kring det svarar vi gärna på dem när du ringer till oss.

Familjehem i Rättvik

Hör ett av våra familjehem berätta om hur det är att vara familjehem, stödet de får och hur processen går till.

"Vi som familj har vuxit enormt"