Ingen assistans blir bättre än assistenterna som utför den. Självklart är du med och väljer dem, det är du som tillbringar stora delar av din dag tillsammans med dem.

Jobba på Humana

Just nu har vi 284 lediga tjänster över hela landet!

Sök jobb

Som personlig assistent

Arbetet som personlig assistent utgår från den enskilda kunden och kundens beslut om personlig assistans enligt LSS. Grundläggande i arbetet är att den personliga assistenten bistår kunden med det personen i fråga hade gjort om han/hon inte haft sin funktionsnedsättning. Kunden i sin tur deltar i det assistenten utför, utifrån sin egen förmåga. Detta innebär att varje arbetsplats är unik och att arbetsbeskrivningen utgår från kundens individuella behov. På vissa arbetsplatser ligger fokus i huvudsak på omvårdnad medan det på andra arbetsplatser snarare handlar om att fungera som armar och ben i en aktiv vardag.

Det är kunden som avgör vem som ska få anställning som personlig assistent och därav är också den personliga kopplingen mellan kund och arbetstagare avgörande. Om båda parter trivs tillsammans är förutsättningarna för en långsiktig anställning goda.

Förutom att personkemin mellan kund och assistent ska stämma överens finns det ett antal förmågor som generellt sett brukar vara önskvärda vid anställning. Dessa hänger samman med Humanas värdeord – Engagemang, Glädje och Ansvar.

Förmågor

Lyhörd

Förmåga att kunna känna in och anpassa sitt arbete utifrån kundens behov. Att förstå när man ska ta plats och när man ska dra sig undan. Förståelse för att det är kundens behov och önskemål som styr hur arbetet ska utföras och därigenom förmåga att kunna lägga sina personliga åsikter/värderingar åt sidan.

Ansvarstagande och professionell

Yrkesstolthet och ansvarstagande för den egna yrkesrollen. Som personlig assistent behöver man vara pålitlig och lojal. Det är viktigt att man i god tid meddelar när man är sjuk eller om man behöver vara ledig. På arbetet utför man inte privata ärenden, man kommer i tid och har sitt fokus på kunden.

Flexibel

Flexibel innebär i detta fall att man kan hantera föränderlighet under arbetsdagen. Planer kan ändras, kunden kan ha bättre/sämre dagar etc. Flexibilitet kan också handla om att kunna byta arbetspass, räkna med att arbeta på annan ort vid kundens resor etc.

Kunskaper

På vissa arbetsplatser är utbildning som undersköterska ett krav och ibland är det önskvärt. Även specifika assistentutbildningar från folkhögskolor kan efterfrågas, men detta är sällan ett krav.

Humana Assistans ger grundläggande introduktionsutbildning via webben för nyanställda assistenter. Detta för att säkerställa trygghet för medarbetaren och kvalitet för kunden.

Erfarenheter

I vissa fall, vanligen vid anställning till barnkunder, är erfarenhet av yrket personlig assistent och/eller arbete med specifika diagnoser ett krav, i andra fall är det meriterande eller inte nödvändigt. Många gånger kan också tidigare erfarenhet från serviceyrken så som hotell, restaurang och handel vara önskvärt.

Hos barnkund

För personliga assistenter som anställs hos barn under 18 år krävs ett utdrag från belastningsregistret – ”LSS – utföra vissa insatser åt barn med funktionshinder (442.9)”. Utdraget måste vara Humana tillhanda innan anställningen påbörjas. Utdraget beställs av den enskilde och blankett går att hitta på polisens hemsida.