Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Vårdföretagarna är den största branschorganisationen för privata vård- och omsorgsgivare. Tillsammans representerar Vårdföretagarna 2 000 medlemsföretag, med fler än 100 000 årsanställda. Vårdföretagarna ställer höga krav på sina medlemsföretag. Det görs bland annat genom noggranna kontroller av ägare, ekonomisk redovisning och att företagen följer etiska riktlinjer. De som inte lever upp till medlemskraven nekas inträde eller kan uteslutas.

Det saknas nationella principer för hur kvalitet ska mätas och redovisas. Vård­företagarna vill vara föregångare på området och har därför tagit fram kvalitetsdeklarationer för flera branscher. Att kvalitetsdeklarera är att öppet redovisa verksamhetens kvalitetsarbete och resultat gentemot allmänheten, beställare och beslutsfattare. Det bygger förtroende och gör det lättare att välja rätt. Det innebär också att vi har kollektivavtal.