Hem

Kontaktuppgifter

Hitta ett äldreboende nära dig

Humanas äldreboende finns från Trelleborg i söder till Gävle i norr.

Vad kostar det att bo på demensboende eller demensavdelning?

Den som bor på äldreboende betalar för:

  • Hyra
  • Omsorgsavgift
  • Mat
  • Eventuellt avgift för förbrukningsartiklar, möbler och husgeråd

Kostnaderna varierar, och anpassas till viss del efter din pension. Det går även att ansöka om bostadstillägg även om man bor på demensboende eller äldreboende. Läs mer på respektive kommuns webbplats eller fråga kommunens handläggare.