Hem 020-70 80 87 Öppet vardagar
Kontakta oss Hitta din lokala kontaktperson
En av Humanas kunder sitter i en ljudstudio
Tillbaka till Bli kund

Kontakta en av våra erfarna rådgivare. Vi hjälper dig som har assistans idag eller funderar på om du har möjlighet att söka.

Det som avgör om du beviljas personlig assistans är hur stort behov av hjälp du har när det kommer till grundläggande behov, det vill säga att kommunicera, äta, klä dig, sköta den personliga hygienen eller om du behöver annan hjälp som kräver ingående kunskaper om din funktionsnedsättning.

Eftersom det kan vara svårt att veta hur kommunen och Försäkringskassan beräknar rekommenderar vi att man skickar en ansökan till båda.

Skriftlig ansökan

Ansökan om personlig assistans ska göras skriftligen. Försäkringskassan har färdiga blanketter du kan använda. Vi hjälper dig gärna med kontakterna med Försäkringskassan eller kommunen. Då behöver du inte själv fylla i några blanketter utan vi tar hand om det åt dig.

När du gör din ansökan behöver du styrka ditt behov genom:

  • Ett läkarintyg 
  • En ADL-bedömning (görs en arbetsterapeut, oftast på Habiliteringen)
  • Övriga intyg som styrker dina behov

Här kan du ladda ner Försäkringskassans mall för läkarintyg.

Ring oss om du har frågor, så hjälper vi dig.

020-70 80 87 

Att bli kund hos Humana Assistans är enkelt

Klicka på menyn nedan för att ta kontakt med din lokala informatör så hjälper vi dig.

Vad händer sen?

När du skickat din ansökan så kommer en handläggare i din kommun och Försäkringskassan att besöka dig för att få en bild av din vardag och dina behov. 

I Försäkringskassans vägledning till assistansersättning kan du läsa mer om hur processen ser ut.

Om du får avslag

Får du ett avslag, eller beviljas färre timmar än du sökt, har du rätt att överklaga. I första steget vänder du dig till Förvaltningsrätten. Får du avslag där kan du ansöka om prövningstillstånd i Kammarrätten. Sista steget är Högsta förvaltningsdomstolen. Det finns ingen garanti att fallet tas upp i de olika instanserna och att få en dom överprövad i Högsta förvaltningsdomstolen är mycket svårt.

Våra jurister kan hjälpa dig att överklaga om ditt beslut är felaktigt och vi ser att det finns anledning att agera. Vi har lång erfarenhet av juridiska frågor inom personlig assistans och av att driva mål i de olika instanserna. Tre gånger har vi till exempel vunnit i Högsta förvaltningsdomstolen.

Omprövning av beslut

Omprövning av beslut från Försäkringskassan sker endast vid väsentligt ändrade förhållanden som rör den enskilde. Exempel på sådana väsentliga förändringar kan vara:

  • Flytt till bostad med särskild service.
  • Att beviljas ett omfattande annat samhällsstöd som helt eller delvis tillgodoser de behov som assistansersättningen avser.
  • Hjälpbehov som tidigare bedömts som egenvård blir i stället delegerad sjukvård. Om detta beror på att den enskildes hälsotillstånd är väsentligt ändrat kan det räknas som ett väsentligt ändrat förhållande för den enskilde.