Hem 020-70 80 87 Öppet vardagar
Kontakta oss Hitta din lokala kontaktperson
Tillbaka till Bli kund

Funderar du på att söka personlig assistans? Vi hjälper gärna dig som vill söka eller om du redan har assistans och vill byta till oss. 

Att ansöka om personlig assistans

Det som avgör om du beviljas personlig assistans är hur stort behov av hjälp du har när det kommer till grundläggande behov. Det vill säga att kommunicera, äta, klä dig, sköta den personliga hygienen eller om du behöver annan hjälp som kräver ingående kunskaper om din funktionsnedsättning.

Eftersom det kan vara svårt att veta hur kommunen och Försäkringskassan beräknar rekommenderar vi att man skickar en ansökan till båda.

Så går ansökan om personlig assistans till

1

Läkarutlåtande och intyg

Kontakta vården och be din läkare om intyg som beskriver tydligt vad du behöver hjälp med. En ADL-bedömning från en arbetsterapeut är också ett bra intyg att ha med vid ansökan.

2

Kontakta Humana

Kontakta oss på Humana så hjälper din lokala informatör dig med alla frågor om personlig assistans. Informatören och våra jurister gör en bedömning om intygen räcker för att göra en ansökan om personlig assistans. Om intygen inte räcker för ansökan, ger vi dig goda råd så du får den hjälp du behöver.

3

Få hjälp med ansökan

Din informatör hjälper dig med allt kring din ansökan om personlig assistans. Du får också en egen jurist som sköter alla kontakter med Försäkringskassan och kommunen. Får du avslag på din ansökan eller om beslutet inte är tillräckligt, hjälper din jurist till med överklagan till domstol.

4

Efter beslutet- anställa assistenter

När du får ditt beslut hjälper vi dig med allt, så din personliga assistans blir så bra som möjligt. Tillsammans med dig anställer vi de personliga assistenter som du behöver, och ser till att din assiststans blir trygg och säker.

5

Humanas team hjälper och stöttar dig

Ditt team på Humana kommer tillsammans med dig och dina assistenter se till att redovisning och rapportering fungerar på bästa sätt. Vi är noga med att följa alla lagar och regler så du kan känna dig trygg. Ditt team finns där hela tiden som stöd i allt kring din assistans. Vi på Humana säger att alla har rätt till ett bra liv och vi menar det. På riktigt.

Kontakta oss för att få hjälp med ansökan om personlig assistans

Man sitter på trappsteg i lång trätrappa
Assistansrådgivningen Erik Wahlgren 020-70 80 87


Har du redan assistans idag och vill byta assistansbolag?

Väljer du Humana som assistansbolag får du stöd genom hela processen och slipper allt krångel.

Läs mer om byta assistansbolag

Så går det till att ansöka

Nedan hittar du mer information med länkar till dokument för ansökningshandlingar. Har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta vår assistansrådgivning.

Skriftlig ansökan

Ansökan om personlig assistans ska göras skriftligen. Försäkringskassan har färdiga blanketter du kan använda. Vi hjälper dig gärna med kontakterna med Försäkringskassan eller kommunen. Då behöver du inte själv fylla i några blanketter utan vi tar hand om det åt dig.

När du gör din ansökan behöver du styrka ditt behov genom:

  • Ett läkarintyg 
  • En ADL-bedömning (görs en arbetsterapeut, oftast på Habiliteringen)
  • Övriga intyg som styrker dina behov

Här kan du ladda ner Försäkringskassans mall för läkarintyg.

Efter ansökan om personlig assistans

När du skickat din ansökan så kommer en handläggare i din kommun och Försäkringskassan att besöka dig för att få en bild av din vardag och dina behov. 

I Försäkringskassans vägledning till assistansersättning kan du läsa mer om hur processen ser ut.

Om du får avslag på ansökan

Får du ett avslag, eller beviljas färre timmar än du sökt, har du rätt att överklaga. I första steget vänder du dig till Förvaltningsrätten. Får du avslag där kan du ansöka om prövningstillstånd i Kammarrätten. Sista steget är Högsta förvaltningsdomstolen. Det finns ingen garanti att fallet tas upp i de olika instanserna och att få en dom överprövad i Högsta förvaltningsdomstolen är mycket svårt.

Våra jurister kan hjälpa dig att överklaga om ditt beslut är felaktigt och vi ser att det finns anledning att agera. Vi har lång erfarenhet av juridiska frågor inom personlig assistans och av att driva mål i de olika instanserna. Tre gånger har vi till exempel vunnit i Högsta förvaltningsdomstolen.

Omprövning av beslut

Omprövning av beslut från Försäkringskassan sker endast vid väsentligt ändrade förhållanden som rör den enskilde. Exempel på sådana väsentliga förändringar kan vara:

  • Flytt till bostad med särskild service.
  • Att beviljas ett omfattande annat samhällsstöd som helt eller delvis tillgodoser de behov som assistansersättningen avser.
  • Hjälpbehov som tidigare bedömts som egenvård blir i stället delegerad sjukvård. Om detta beror på att den enskildes hälsotillstånd är väsentligt ändrat kan det räknas som ett väsentligt ändrat förhållande för den enskilde.

 

Att bli kund hos Humana Assistans är enkelt

Klicka på menyn nedan för att ta kontakt med din lokala informatör så hjälper vi dig.