Hem 020-70 80 87 Öppet vardagar
Kontakta oss Hitta din lokala kontaktperson
Tillbaka till Bli kund

Vi hjälper dig som har personlig assistans idag eller funderar på om du har möjlighet att söka.

Att ansöka om personlig assistans

Det som avgör om du beviljas personlig assistans är hur stort behov av hjälp du har när det kommer till grundläggande behov, det vill säga att kommunicera, äta, klä dig, sköta den personliga hygienen eller om du behöver annan hjälp som kräver ingående kunskaper om din funktionsnedsättning.

Eftersom det kan vara svårt att veta hur kommunen och Försäkringskassan beräknar rekommenderar vi att man skickar en ansökan till båda.

Så går ansökan om personlig assistans till

 1. Du ber din läkare om ett ’läkarutlåtande för assistansersättning’, och gärna även din arbetsterapeut om ett ADL-intyg om du har kontakt med en sådan.

 2. Du tar en kontakt med oss på Humana. Du kommer först att få prata med en informatör som har god kännedom om personlig assistans och som kan svara på frågor inför processen. Därefter kan en jurist hjälpa till att granska intygen så att underlaget är tillräckligt för att ansöka om assistansersättning från Försäkringskassan, eller personlig assistans från kommunen. Vi kan även ge dig råd om juristen anser att det är mer aktuellt för dig att ansöka om andra insatser.

 3. Om du väljer att gå vidare med Humana som assistansanordnare så skickar vi ett uppdragsavtal till dig för påskrift. Vi hjälper dig samtidigt att upprätta och skicka in en ansökan till Försäkringskassan om assistansersättning och / eller en ansökan om personlig assistans till kommunen. Du får även kontakt med en jurist som kommer att hjälpa dig i kontakten med Försäkringskassan och kommunen samt medverkar vid utredningsmöten.

 4. När du har fått ett beslut om personlig assistans hjälper Humana dig att skicka in alla handlingar som myndigheterna vill ha för att du ska kunna starta igång med din personliga assistans. Humana hjälper dig även att rekrytera personliga assistenter. Om du inte är nöjd med ditt beslut om personlig assistans kan Humanas jurister även hjälpa dig att överklaga beslutet.

 5. Därefter hjälper Humana dig med redovisning, tidrapportering, rekrytering och annat som behövs för att du ska kunna få personlig assistans. I vår tjänst ingår även juridisk rådgivning och hjälp, exempelvis om du senare har behov av fler timmar personlig assistans.

Kontakta oss för att få hjälp med ansökan om personlig assistans

Erik Wahlgren, informatör och rådgivare
Assistansrådgivningen Erik Wahlgren 020-70 80 87


Har du redan assistans idag och vill byta assistansbolag?

Väljer du Humana som assistansbolag får du stöd genom hela processen och slipper allt krångel.

Läs mer om byta assistansbolag

Skriftlig ansökan

Ansökan om personlig assistans ska göras skriftligen. Försäkringskassan har färdiga blanketter du kan använda. Vi hjälper dig gärna med kontakterna med Försäkringskassan eller kommunen. Då behöver du inte själv fylla i några blanketter utan vi tar hand om det åt dig.

När du gör din ansökan behöver du styrka ditt behov genom:

 • Ett läkarintyg 
 • En ADL-bedömning (görs en arbetsterapeut, oftast på Habiliteringen)
 • Övriga intyg som styrker dina behov

Här kan du ladda ner Försäkringskassans mall för läkarintyg.

Ring oss om du har frågor, så hjälper vi dig.

020-70 80 87 

Efter ansökan om personlig assistans

När du skickat din ansökan så kommer en handläggare i din kommun och Försäkringskassan att besöka dig för att få en bild av din vardag och dina behov. 

I Försäkringskassans vägledning till assistansersättning kan du läsa mer om hur processen ser ut.

Vid avslag på ansökan

Får du ett avslag, eller beviljas färre timmar än du sökt, har du rätt att överklaga. I första steget vänder du dig till Förvaltningsrätten. Får du avslag där kan du ansöka om prövningstillstånd i Kammarrätten. Sista steget är Högsta förvaltningsdomstolen. Det finns ingen garanti att fallet tas upp i de olika instanserna och att få en dom överprövad i Högsta förvaltningsdomstolen är mycket svårt.

Våra jurister kan hjälpa dig att överklaga om ditt beslut är felaktigt och vi ser att det finns anledning att agera. Vi har lång erfarenhet av juridiska frågor inom personlig assistans och av att driva mål i de olika instanserna. Tre gånger har vi till exempel vunnit i Högsta förvaltningsdomstolen.

Omprövning av beslut

Omprövning av beslut från Försäkringskassan sker endast vid väsentligt ändrade förhållanden som rör den enskilde. Exempel på sådana väsentliga förändringar kan vara:

 • Flytt till bostad med särskild service.
 • Att beviljas ett omfattande annat samhällsstöd som helt eller delvis tillgodoser de behov som assistansersättningen avser.
 • Hjälpbehov som tidigare bedömts som egenvård blir i stället delegerad sjukvård. Om detta beror på att den enskildes hälsotillstånd är väsentligt ändrat kan det räknas som ett väsentligt ändrat förhållande för den enskilde.

 

Att bli kund hos Humana Assistans är enkelt

Klicka på menyn nedan för att ta kontakt med din lokala informatör så hjälper vi dig.