1. Start
  2. Om Humana
  3. Utbildning och forskning
""

Utbildning och forskning

För oss på Humana är det centralt att kvalitetssäkra vår egen verksamhet men också bidra till hela branschens utveckling att nå en högre standard inom psykosocialt arbete.
Utbildning, forskning och kompetensutveckling är en viktig del i arbetet, och vi utbildar både internt och externt.

Faktabaserat

Vi strävar efter att alltid säkerställa att insatsen vård och behandling utgår från så mycket fakta som möjligt. Våra metoder vilar på evidens och beprövad erfarenhet och genom vår metodgrupp genomför vi kontinuerligt utbildningar, kunddagar, seminarier och konferenser för att dela med oss av vår kunskap.

Vi vill ha de bästa medarbetarna som även de brinner för att utvecklas, ställa nya frågor och leta svaren – allt för att utveckla oss själva och branschen med syftet att alla de som får ta del av sociala insatser ska få leva sina bästa liv.

I dagsläget saknas evidens inom stora delar av socialt arbete men vi är fast beslutna att utveckla och utvärdera det vi gör för att skapa evidens inom våra områden.

Forskning avgör vad vi jobbar med, vad vi ska utveckla och hur vi ska göra det.

Skolor

Humanas skolor arbetar tydligt utifrån det kompensatoriska uppdraget. Många av våra elever kommer från en brokig skolbakgrund med ständiga misslyckanden. Vi ser det därför som en självklarhet att arbeta med känslan av att lyckas och därmed återuppbygga intresset för att lära.

Humana Academy

Vi tror på och främjar intern rörlighet, både inom och mellan våra affärsområden och länder. Genom att underlätta och uppmuntra till utveckling och karriärvägar via Humana Academy får vi behålla våra duktiga medarbetare under lång tid. Det ger stabilitet och trygghet, både för vår personal och våra kunder, klienter och boende.