Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

A group of people sitting at a table looking at a laptop

Faktabaserat

Vi strävar efter att alltid säkerställa att insatsen vård och behandling utgår från så mycket fakta som möjligt. Våra metoder vilar på evidens och beprövad erfarenhet och genom vår metodgrupp genomför vi kontinuerligt utbildningar, kunddagar, seminarier och konferenser för att dela med oss av vår kunskap.

Skolor

Humanas skolor arbetar tydligt utifrån det kompensatoriska uppdraget. Många av våra elever kommer från en brokig skolbakgrund med ständiga misslyckanden. Vi ser det därför som en självklarhet att arbeta med känslan av att lyckas och därmed återuppbygga intresset för att lära.

Humana Academy

Vi tror på och främjar intern rörlighet, både inom och mellan våra affärsområden och länder. Genom att underlätta och uppmuntra till utveckling och karriärvägar via Humana Academy får vi behålla våra duktiga medarbetare under lång tid. Det ger stabilitet och trygghet, både för vår personal och våra kunder, klienter och boende.