Hem

Kontaktuppgifter

Hitta enhet

Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

En man och en kvinna sitter på en bänk utomhus

Behandlingshem för varje målgrupp och behov

Vad är ett behandlingshem? Behandlingshem är en vardaglig term för så kallade HVB-hem (hem för vård och behandling).  

Inom Humana finns behandlingshem med ett brett utbud av inriktningar och metoder. Vi är vana att hjälpa personer med olika behov av vård, omsorg och behandling. Vi tar emot både barn, unga, vuxna och familjer.  

Barn och unga 

Barn och unga som blir placerade i våra hem för behandling har ofta varit med om trauman och svåra omständigheter hemma. Det är inte ovanligt med problematik inom missbruk och kriminalitet.  

Humana har behandlingshem för barn och ungdomar på mellan 7 och 21 år. Hemmen har olika inriktningar vad gäller behandling, utredning och omsorg. Flera av våra HVB-hem har en egen skola knuten till verksamheten. 

Skolor för barn med särskilda behov

Då vi har en stor bredd av HVB-hem med olika behandlingsmetoder och spetskompetens kan vi hjälpa barn med nästan alla sorters utmaningar och behov. 

Vuxen 

Även för vuxna kan Humana möta de flesta behov. Detta tack vare behandlingshem med olika specialiseringar, metoder, behandlingar och utredningar. 

Personer med samsjuklighet är en stor grupp hos oss. Våra behandlingshem möter ofta människor med en kombination av psykiatriska behov och missbruk. Humana har spetskompetens på att behandla de här personernas hela problembild då vår personal är utbildad inom samsjuklighetens olika sidor.  

Vi behandlar sällan personer med samsjuklighet i grupp, eftersom problematiken kan variera så mycket från person till person. Därför passar individuell behandling allra oftast bättre. Vi möter personen där den befinner sig när hen kommer till ett av Humanas boenden. 

För vissa personer skapar uppdelning mellan män och kvinnor trygghet och rätt förutsättningar för behandling. Därför har vi boenden inom Humana som enbart tar emot män eller kvinnor:

För dig som vill jobba på våra behandlingshem

Om du är redo för ett jobb med ett viktigt ansvar, där du samtidigt får chansen att göra stor skillnad, är du kanske rätt person för ett jobb hos Humana. På våra behandlingshem arbetar personer med flera olika roller och utbildningsinriktningar. Se om det finns en tjänst på våra hem som matchar dig bland våra lediga jobb. 

Behandlingshem med evidensbaserade behandlingsmetoder 

Vi formar behandlingen efter individens behov i en individuell behandlingsplan utifrån en kartläggning. Vi arbetar med evidensbaserade metoder och erbjuder olika riskbedömningar, såsom ERASOR (sexuellt utagerande beteende), PATRIARK (hedersvåld) eller SARA (våld i nära relation. Vi kan även erbjuda omsorgsbedömningar kring föräldraförmåga.  

Här listar vi några exempel på metoder hos våra hem: 

 • Kognitiv beteendeterapi (KBT) 
 • Connect 
 • Återfallsprevention (ÅP) 
 • Dialektisk beteendeterapi (DBT) 
 • Haschavvänjningsprogram (HAP)  
 • ACR-A 

Här finns mer information om olika behandlingsmetoder. Du kan läsa mer om hemmen och deras arbetssätt på deras respektive sidor här på vår hemsida.

Medarbetare med rätt kompetens 

På behandlingshemmen finns personal tillgänglig dygnet runt. Vissa har även vaken natt och eller sovande jour. 

De boende kan bland annat möta: 

 • Behandlingspedagoger 
 • Socialpedagoger 
 • Socionomer 
 • Sjuksköterskor 
 • Psykologer 
 • Läkare  
 • Arbetsterapeuter 

Vi fortbildar personalen löpande med interna och externa utbildningar.  

Därför är Humanas behandlingshem ett bra val 

Humana är marknadsledande inom omsorgsbranschen i Sverige. En av våra styrkor är vårt nätverkstänk vilket möjliggör lösningar som hakar i varandra. Vi samordnar insatserna vilket gör att vi har möjlighet att hjälpa även när behandlingen är avslutad och behov finns. Till exempel med en ytterligare behandling eller en placering i familjehem, på stödboende eller särskilt boende.  

Detta ger klienter behovsanpassade insatser och möjliggör hållbara lösningar.  

 • Stor bredd av evidensbaserade metoder och behandlingar 
 • Har kapacitet och bred kompetens 
 • Expertis på samsjuklighet 
 • Finns i stora delar av Sverige 
 • Snabb respons – du kan ringa oss för placering vardagar 8-17