Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Hitta ditt närmaste kontor. Kontaktuppgifter till våra medarbetare inom familjehem och öppenvård.

Humana Individ & Familj har jourhem, familjehem och öppenvård över hela Sverige. Våra familjehem är konsulentstödda och vår öppenvård syftar till att erbjuda barn och ungdomar skräddarsydda lösningar i hemmet.

Skräddarsydda öppenvårdslösningar

Vi erbjuder olika former av öppenvårdsbehandlingar med allt från interventioner på individnivå till familj och nätverk. Genom att involvera familj, skola, familjehem, fritid och andra viktiga nätverk ökar vi möjligheterna till hållbara förändringar.

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med familjer där barn och ungdomar hamnat i negativa mönster. Där olika symtom och funktionshinder såsom normbrytande beteende, skol-, drog- och neuropsykiatriska svårigheter riskerar att splittra familjer och leda till att barn och ungdomar placeras på institution.

Våra behandlare är utbildade socionomer eller motsvarande. Flera är steg 1- och steg 2-utbildade, det vill säga legitimerade psykoterapeuter med olika inriktningar, till exempel familjeinriktning, KBT och/eller har andra adekvata vidareutbildningar. Vi erbjuder i första hand metoder som i forskning och utvärdering visat sig ge positiva effekter, till exempel TFCO (före detta MTFC), Marte Meo, IHF och FFT. Våra insatser kan anpassas till en målgrupp med neuropsykiatriska funktionshinder.

Vi kan även erbjuda utredningar och kartläggningar.

Konsulentstödda jour- och familjehem

Många av de barn och ungdomar vi tar emot kommer från familjer med komplexa svårigheter och behov. Vi lägger därför stor vikt vid att utreda och utbilda våra jour- och familjehem, som utgör basen och den viktigaste komponenten i omsorgen om de placerade.

En viktig del i vårt arbete är att se till den enskildes behov för att så väl som möjligt matcha mot lämpligt jour- eller familjehem. Våra familjer har olika bakgrund när det gäller både utbildning och yrken. Vi har familjer med särskild kompetens, kulturellt och språklig för att ta emot ensamkommande. Vi har även personal och familjehem med kompetens att hantera ärenden där det förekommer hedersrelaterat våld.

Alla våra familjehemskonsulenter tillhör ett specifikt kontor men bor med geografisk spridning så att vi alltid finns nära våra jour- och familjehem. Vi samarbetar idag med fler än 800 familjehem över hela Sverige.

Nätverk gör skillnad

För att ge bästa förutsättningar för en välfungerande placering är det viktigt att i möjligaste mån involvera den placerades nätverk. Det kan innebära allt från att skapa möjligheter till umgängen som gör att till exempel föräldrar känner sig delaktiga i sina barns liv, till intensivt terapiarbete.

Kontakta oss

Göteborg


Lund/Växjö

Carina Jaredal Enhetschef Öppenvård IHF och Off.Clinic 046-540 66 15

Skövde

Mariann Walkeapää Enhetschef

Stockholm


Umeå

Carina Söderström Enhetschef

Örebro/Karlstad

Jonas Laouini – Grevnerts Enhetschef

Utredning, utbildning och handledning

Vi har utvecklat en utredningsmodell som bygger på Socialstyrelsens initialbedömning BRA-fam och Nya Kälvestens intervjumodell. Då familjerna är godkända så genomgår de en grundutbildning som nu är anpassad till den grundutbildning som Socialstyrelsen har utvecklat - "Ett hem att växa i".

Vi har en anknytningsbaserad fortbildning för familjehem som heter Connect. Modellen kommer från Kanada, där den ursprungligen utvecklades som ett föräldrastödsprogram men nu även finns anpassad för familjehem.

Våra familjehem får löpande handledning samt kontinuerlig fortbildning inom olika områden, till exempel anknytningsteori, neuropsykiatriska funktionshinder, missbruk mm.