Hem

Kontaktuppgifter

Datum:

Plats: Digitalt

Anmälan:

OBS! Se tid för respektive datum i informationstexten.

Anmälan

Utbildningen innehåller inslag från traumaforskning, anknytningsteori, samspel, affektreglering, samtal med barn och hur man som team kan lägga upp arbetet med denna målgrupp. Med fokus på ramarna och vad som är viktigt att ha med i arbetet med målgruppen. Målet är att deltagarna ska få med sig tillräckligt för att kunna påbörja arbete med familjer som har yngre barn.

För de team som går denna utbildning bör man ha kunskap och erfarenhet av arbete med yngre barn. Man måste även ha gått den grundläggande teamutbildningen i IHF.

Utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska moment och är uppdelad enligt följande:

  • Totala tid som utbildningen kräver är ca 1, 5 arbetsdagar

Digital uppstart: 22 april klockan 13.00-14.00
Under detta tillfälle går vi igenom vad som förväntas av deltagarna inför de egenstudier som ska genomföras.

Utbildningsdag 1 (live) via teams: 13 maj klockan 9.00-12.00

Utbildningsdag 2 (live) via teams: 14 maj klockan 9.00-12.00

För att vara med på utbildningsdagarna måste man ha genomfört de digitala egenstudierna.

Föreläsare: Anne-Lie Säker, metodgarant IHF och Petter Österberg, metodhandledare och metodstödjare IHF
Max antal deltagare: 20
Kostnad: 2500 kr/person
Sista dag för anmälan: 18 april


För mer information, kontakta: 

Anne-Lie Säker Metodgarant IHF och doktorand 073-080 92 50