Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

A girl and a boy are sitting on the couch with a tablet and a cell phone

Forskningsprojekt

Att forskning är viktigt för Humana innebär att vi själva tar ansvar, initierar och finansierar forskningsprojekt samt välkomnar initiativ från universitet, högskolor och andra aktörer som bidrar till evidens.

I dagsläget är Humana involverad i forskning inom följande områden:

 • Internationellt forskningsprojekt kring e-connect, digitalt Connect: "Reducing risk & promoting Health among Vulnerable teens and their families in Covid 19. Mental Health impact of Covid 19 on Children, Youth and Families" Läs mer här: eConnect Online
 • Inom ramen för Humanas arbete med behandlingsmetoden
  Treatment Foster Care Oregon (TFCO)genomförs en uppföljande studie där vi följer 50 ungdomar från behandlingsstart till slut. Vi mäter skolnärvaro, frekvens av läxläsning samt ungdomarnas psykiska och fysiska hälsa.
 • Tillsammans med forskare från Stockholms universitet genomför vi just nu en studie på våra äldreboenden där vi undersöker hur ljussättningen påverkar bland annat välmående och sömn hos våra boende.
 • Inom Connect för personal inom hem för vård eller boende (HVB) vuxna pågår en studie i samarbete mellan Humana och Simon Fraser University i Kanada 

Andra projekt

Detta har vi också gjort på senare år:

 • I en masteruppsats 2021undersöktes ungdomars uppfattningar, upplevelser och delaktighet av insatsen Intensiv Hemmabaserad Familjebehandling (IHF).
 • I en randomiserad kontrollerad studie (RCT-studie) av Connect för familjehem undersöktes effekten för de placerade barnen och för familjehemmen efter att familjehemsföräldrarna hade genomgått Connectutbildning. Projektet var ett samarbete mellan Humana, Simon Fraser University, Kanada och Lunds Universitet, Socialhögskolan.
 • Humana äldreomsorg deltog i projektet MoTFall under 2016-2018. MoTFall utvecklade ett system baserat på modern mobil teknik med syfte att stärka individers förmåga, kunskap och balans och på så sätt förhindra fallolyckor. Projektet var finansierat av innovationsmyndigheten Vinnova.

Utvecklingsarbete inom Humana

 • Utveckling av ett påverkansprogram, B 12, för att arbeta med kriminalitet
 • Utveckling av en modell för bedömning av potentiella familjehem – Nya bedömningsmanualen
 • Utveckling av en manual för familjehemsvård - TryggFam
 • Utveckling av manual avseende stödboendeverksamhet, förstärkta stödboenden - TryggStöd
 • Utveckling av koncept för omsorgsbedömningar

För frågor om ovan utvecklingsarbete, kontakta: jorgen.andersson@humana.se