Hem 08-599 299 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Vi på Humana tycker att det är viktigt med hög evidens i allt vad vi gör och därför lägger vi tid, kraft och resurser även på forskning och utveckling. Detta för att öka kunskapsläget inom de områden vi verkar. Syftet är att vi med bästa möjliga evidens ska kunna utforma, skapa och utvärdera behandlingsmetoder utifrån de specifika behov som finns.

Forskningsprojekt

Genom åren har Humana deltagit i många olika forskningsprojekt. Initierade av oss eller av andra. I dagsläget är Humana involverad i forskning inom följande områden:

  • Internationellt forskningsprojekt kring e-connect, digitalt Connect: "Reducing risk & promoting Health among Vulnerable teens and their families in Covid 19. Mental Health impact of Covid 19 on Children, Youth and Families" Läs mer här: eConnect Online
  • Inom ramen för Humanas arbete med behandlingsmetoden Treatment Foster Care Oregon (TFCO) genomförs en uppföljande studie där vi följer 50 ungdomar från behandlingsstart till slut. Vi mäter skolnärvaro, frekvens av läxläsning samt ungdomarnas psykiska och fysiska hälsa
  • Tillsammans med forskare från Stockholms universitet genomför vi just nu en studie på våra äldreboenden där vi undersöker hur ljussättningen påverkar bland annat välmående och sömn hos våra boende.
  • I en randomiserad kontrollerad studie (RCT-studie) av Connect för familjehem undersöks effekten för de placerade barnen och för familjehemmen efter att familjehemsföräldrarna har genomgått Connectutbildning. Projektet är ett samarbete mellan Humana, Simon Fraiser University, Kanada och Lunds Universitet, Socialhögskolan.
  • Inom Connect för personal inom hem för vård eller boende (HVB) vuxna pågår en studie i samarbete mellan Humana och Simon Fraiser University i Kanada.

Andra projekt

Detta har vi också gjort på senare år:

  • I april 2018 publicerade SBU, statens beredning för medicinsk och social utvärdering, en rapport ”Behandlingsfamiljer för ungdomar med allvarliga beteendeproblem - Treatment Foster Care Oregon”. Unga med allvarliga beteendeproblem placeras ofta i HVB, men ett alternativ till institutionsvård är behandlingsfamilj med ett förstärkt stöd, där familjehemsföräldrarna har genomgått specialutbildning. Jämfört med placering på institution leder placering i en sådan behandlingsfamilj till mindre kriminalitet och färre intag på låst avdelning. De ungdomar som bott i behandlingsfamilj verkar också lida mindre risk för psykisk ohälsa och använda mindre narkotika än de som placerats på institution.
  • Humana äldreomsorg deltog i projektet MoTFall under 2016-2018. MoTFall utvecklade ett system baserat på modern mobil teknik med syfte att stärka individers förmåga, kunskap och balans och på så sätt förhindra fallolyckor. Projektet var finansierat av innovationsmyndigheten Vinnova.