Hem

Kontaktuppgifter

Hitta enhet

Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

A child playing a memory game.
En vuxen person som kramar ett barn

Barnens hem är vår arbetsplats!

"Vi hjälper barn varje dag genom att berätta hur de har det i sitt hem."

Se filmen

Utförande

Våra omsorgsbedömningar utförs i hemmet eller vid behov i något av våra familjehem med eget boende i gårdshus som ett alternativ till kostsamma institutionsplaceringar. I våra gårdshus kan föräldrar och barn vara jourhemsplacerade samtidigt som vi genomför en omsorgsbedömning.

Omsorgsbedömningarna genomförs av erfarna familjebehandlare, som arbetar i team om 3-4 personer, utifrån en strukturerad modell. Bedömningsarbetet resulterar i ett gediget underlag som utgår från behovsområdena gällande föräldraförmåga i BBIC. Detta blir ett komplement till barnavårdsutredningar där utredningssamtal inte räcker till.

Modell och teori

Modellen är teoretiskt förankrad i anknytningsteori, affektteori, utvecklingspsykologi, systemteori och neuropsykologisk forskning. I modellen ingår samspelsbedömning via filmade sekvenser av samspel (MIM), föräldraintervjuer, föräldraskattningar, observationer, föräldrasamtal och eventuellt barnsamtal. Allt med målet att ge en objektiv och saklig bedömning. I modellen ingår initialt ett visst stöd till föräldrarna vid behov. Detta för att kunna uttala sig om föräldrarnas förmåga att ta till sig, och omsätta, råd och stöd.

Tidplan

Omsorgsbedömningstiden är cirka 8-10 veckor med en tydlig struktur och innehåll för varje vecka. Antal träffar per vecka kan variera beroende på aktivitet men cirka 3 tillfällen per vecka genomförs.

Efter halva tiden (cirka 4 veckor) har vi en halvtidsträff för att tillsammans med föräldrar och socialsekreterare gå igenom vad som framkommit så långt. Efter genomförd omsorgsbedömning tillkommer 2-3 veckors skrivtid på cirka 40 timmar.

Kontakta oss

Göteborg


Lund och Växjö

Carina Jaredal Enhetschef Öppenvård IHF och Off.Clinic 073-322 60 15

Stockholm


Örebro och Borlänge

Jonas Laouini – Grevnerts Enhetschef

Umeå och Luleå

Carina Söderström Enhetschef