Hem 08-599 299 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter
Tillbaka till Om Humana

Alla har rätt till ett bra liv

Rätten till ett bra liv är inskrivet i svensk lag och i FN:s Barnkonvention. Det är också en naturlig utgångspunkt för oss på Humana och därför har vi även valt det som vår vision.

Värdegrund

Vi utvecklar våra tjänster efter människors behov och samhällets uttalade målsättning för vård- och omsorg. Vi drivs av viljan att ge våra kunder ökad livskvalitet och en bra vardag. Genom vår verksamhet vill vi skapa förutsättningar för våra kunder att förverkliga sina drömmar. Målet är att våra kunder ska kunna leva ett liv som andra

Engagemang

 • Vi är stolta över att utveckla den nordiska välfärden. Goda resultat är aldrig en slump, det är följden av entreprenörskap, uthållighet och engagemang.
 • Engagemang är att ifrågasätta allt vi gör idag för att göra det ännu lite bättre imorgon.
 • Vi är en del av varandras arbetsmiljö. Vi skapar förutsättningar för varandra, ger feedback och strävar efter ett bättre liv för alla som är en del av vår vardag.
 • Tack vare engagemanget från enskilda medarbetare kan vi lösa det omöjliga. Det händer ofta.

Ansvar

 • Vi är en viktig del av många människors vardag. Vi har fått ett stort förtroende från olika uppdragsgivare. Det är vi stolta över och strävar efter att förvalta och utveckla det förtroendet på bästa sätt.
 • Vi gillar det vi gör eller arbetar för att förändra det. Vi fullföljer påbörjat arbete och återkopplar längs vägen. När något går snett, för det händer, tar vi konsekvenserna, tar lärdom och löser problemet.
 • Våra ledare ger förutsättningar för andra att göra ett bra jobb och leder genom exempel. De står bakom sina anställda och är en garant för god kvalitet i allt vi gör.
 • Vi tror på ett delegerat ansvar. Vi söker därför medarbetare som själva vill ta det ansvaret och förväntar oss att de nyttjar det förtroendet fullt ut.

Glädje

 • Glädje är att få vara stolt över sitt jobb, för att det jag gör faktiskt betyder något för någon annan, kanske till och med skillnaden mellan ett bra liv eller inte.
 • Vi tror på en prestigelös miljö där vi ser, stöttar och uppmuntrar varandra. Och gärna skrattar.
 • Glädje är ett val som kan kräva en ansträngning men som alltid är värd investeringen.

Rätt kultur är en förutsättning

Våra medarbetares stora engagemang för att göra skillnad i våra kunders vardag är det som präglar Humana.

För att fortsätta ta initiativ till att stärka och utveckla kvaliteten för våra kunder är det avgörande inom Humana att lyssna på våra medarbetares synpunkter, tankar och idéer.

Arbetar man på Humana ska man känna sig delaktig, känna att man kan påverka. Vi har en tillåtande kultur där det är viktigt att man vill och vågar ta ansvar. På samma sätt ska ledning och chefer lyssna och agera utifrån medarbetarnas synpunkter.

Trots att Humana numera är en stor omsorgsaktör råder det fortfarande en kultur av entreprenörskap. Prestigelöshet, bristen på hierarkier och överföring av beslutsmandat ut i organisationen är viktiga delar i Humanas kultur. Medarbetarna uppmuntras att ta beslut utifrån värdegrunden och sin egen kompetens; att föreslå förbättringar och sedan få vara delaktig i den utveckling som följer. Dessa idéer är bränslet i vår dagliga rörelse framåt, att ytterligare förbättra verksamheten på alla områden.

Ledande

De senaste tio åren har Humana gått från att vara ett mindre, nischat företag inom personlig assistans, till att idag vara rikstäckande och spänna över tre specialiserade områden. Idag är Humana ett komplett omsorgsföretag med individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreboenden och LSS-boenden.

Det är med stor ödmjukhet vi använder begreppet ledande företag, men inte desto mindre är det vår ambition att Humana ska vara just det. Att vara ledande behöver inte nödvändigtvis innebära att vara störst. För oss innebär ledande främst att vara den som leder utvecklingen av verksamheten genom att hela tiden ligga i framkant, hitta nya vägar och omsätta bra idéer i den dagliga verksamheten för kundens bästa.

Vi förstår vikten av att bevisa vårt existensberättigande varje dag. Som den största aktören på två av de tre svenska delmarknader där vi är verksamma, har vi ett särskilt ansvar som förebild i branschen.