Här hittar du de metoder vi arbetar med i våra verksamheter. Vid sidan om våra egna metoder. Där vi med ensamrätt har ansvar för utveckling och implementering. Ibland enligt licens och ibland med äganderätt.