1. Du är här: Så här hanterar Humana LSS Corona

Så här hanterar Humana LSS situationen med Covid-19 (corona)

Tillbaka till lss-boende

Då personer boende i gruppbostad ofta utgör en riskgrupp har vi vidtagit en rad åtgärder för att minska smittspridning på våra gruppbostäder. Vi har bland annat infört besöksrestriktioner, vi genomför aktiviteter på varje avdelning istället för i större grupper samt planerar så att vår personal arbetar med så få boende som möjligt.

Nuläge
Verksamheten fungerar bra. Våra medarbetare stannar hemma vid minsta sjukdomssymtom och stannar hemma ytterligare två dagar efter det att de tillfrisknat.

Vi arbetar för att säkerställa tillgången till skyddsmaterial i våra beredskapslager så som handsprit, plastförkläden, handskar, visir och munskydd för att kunna vårda säkert vid eventuell smitta.

Vi skärper besöksrestriktionerna på våra LSS-boenden från och med 1 april
Regeringen beslutade den 30 mars om besöksförbud på landets samtliga äldreboenden att gälla från och med den 1 april . Humana LSS har tidigare infört besöksrestriktioner på samtliga boenden men väljer, trots att det nationella besöksförbudet inte omfattar gruppbostäder, att från och med 1 april skärpa besöksrestriktionerna för våra boenden. Om du som anhörig trots allt vill besöka ett boende måste du först kontakta verksamheten.
En ny vardag
Att inte få besök av sina anhöriga kan vara jobbigt. Vi anpassar utbudet i våra boenden med hänsyn till vår riskanalys för aktiviteter. Aktiviteter hålls i mindre grupper, om möjligt i den friska luften utomhus. All utevistelse t.ex. i form av promenader uppmuntras. Vi erbjuder de boende hjälp att hålla kontakten med sina anhöriga via Skype och Facetime.
Gällande ätbara gåvor till boende
Vi vill informera om att vi under rådande omständigheter inte kan ta emot några ätbara gåvor, såsom godis och bakverk, till era närstående som bor i någon av Humanas gruppbostäder. I de fall ni önskar lämna en gåva föreslår vi istället en fin blomma. Överlämnandet sker till personal från anhörig utanför boendet. På så sätt blir det enklare för oss att säkerställa att vi följer våra rutiner för livsmedelshantering.  
Vad gör vi om en boende drabbas av Covid-19 (corona)?
Om en boende testas positivt för covid-19 kommer vi att följa de ordinationer som vi får av regionens smittskyddsläkare. Det innebär åtgärder med syftet att undvika att smittan sprids till andra. Det kan vara isolering från andra boende, användning av särskild skyddsutrustning och att särskilt utvald personal arbetar hos den boende.
Information vid eventuell smitta
I våra gruppbostäder råder tystnadsplikt för uppgifter om de boendes hälsa.
Till sist
Det är en extrem situation vi i Sverige befinner oss i. Vi gör allt vi kan för att de boende ska få den bästa omsorg som det bara är möjligt. Det bästa du kan göra som anhörig är att respektera de beslut som har fattats. Så gör vi tillsammans det bästa för att de boende ska få det så bra som möjligt.

Mer information om hur Humana hanterar Corona

Vid frågor kontakta respektive verksamhet.

Till våra LSS-boenden

Så här i Corona-tider är det helt naturligt att känna oro. Samtidigt är det viktigt att kunna behålla lugn och ge omhändertagande och gott stöd.

Ta del av några tips att hantera oro

 

Den här sidan uppdateras löpande.