Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Övergripande information om hur vi hanterar Corona

Vi följer myndigheter och regioners rekommendationer för att förhindra smittspridning av covid-19 och vi rekommenderar alla medarbetare att vaccinera sig.

Fortfarande är det viktigt att var och en med symtom, även milda, begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras.

Se gärna folkhalsomyndigheten.se för mer information.

Särskilt viktigt är att de som arbetar med vård av äldre eller andra personer i riskgrupp inte går till jobbet om de får symtom på luftvägsinfektion. I Humanas verksamheter innebär det att alla våra medarbetare ska vara extra vaksamma på symtom på luftvägssjukdom såsom hosta, feber eller luftvägssymtom. Vi följer även gällande rekommendationer för provtagning för covid-19.

Humana använder personlig skyddsutrustning i förebyggande syfte om avstånd inte kan hållas.

Beredskap för kriser

Humana har en väl utbyggd organisation och beredskap för kriser såsom spridningen av Coronaviruset. Eftersom vissa av våra kunder och klienter befinner sig i riskgrupper så har vi uppdaterat våra riktlinjer samt även skärpt våra rutiner. I samtliga våra verksamheter finns en god vana att hantera smittsamma sjukdomar, som till exempel säsongsinfluensa och maginfluensa. Det finns också en beredskap för att vidta ytterligare åtgärder vid behov. 

Humana tar situationen på största allvar. Vi följer noggrant de rekommendationer som de nordiska folkhälsomyndigheterna går ut med för att säkerställa att vi minimerar riskerna för våra kunder, klienter och medarbetare. Under hösten påbörjades vaccinering med påfyllnadsdos för alla våra boende på Humanas äldreboenden.

En central krisgrupp har tillsatts som bevakar läget och ändringar i Folkhälsomyndighetens råd. Gruppen samordnar kommunikationsinsatser fortlöpande till chefer och medarbetare i varje land där Humana har verksamhet. Vi informerar även kunder, klienter och anhöriga så att de också känner till hur vi agerar och ger råd och instruktioner för att bäst kunna skydda våra klienter och kunder som är högriskgrupper.

Vid frågor kontakta gärna

Kristina Jern
Koncernansvarig hälso- och sjukvård
kristina.jern@humana.se

Ann Eirin Lieng
Kvalitetsdirektör Humana
legitimerad läkare
ann.eirin.lieng@humananorge.no

Läs mer om vår hantering av det nya Coronaviruset under respektive verksamhet:
Personlig Assistans
LSS