Hem 08-599 299 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Så här jobbar vi med Coronaviruset

Tillbaka till Om Humana

Humana följer noga situationen med coronaviruset i Sverige och övriga Norden och har vidtagit en rad åtgärder med anledning av läget. Vi har en väl utbyggd organisation och beredskap för kriser såsom vid smittsam sjukdom.

Övergripande information om hur vi hanterar Corona

Läget innebär att det är viktigt att var och en med symtom, även milda, begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Se gärna folkhalsomyndigheten.se för mer information.

Särskilt viktigt är att de som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om de får symtom på luftvägsinfektion. För Humanas verksamheter innebär det bland annat att alla våra medarbetare ska vara extra vaksamma på symtom på luftvägssjukdom och inte gå till arbetet om man har symtom såsom hosta, feber eller luftvägssymtom. Humana har riktlinjer till anställda att minimera resande och större sammankomster och istället utnyttja digitala hjälpmedel. 

Beredskap för kriser

Humana har en väl utbyggd organisation och beredskap för kriser som spridningen av Coronaviruset. Eftersom vissa av våra kunder och klienter befinner sig i riskgrupper så har vi den senaste tiden uppdaterat våra interna och externa riktlinjer samt även skärpt våra rutiner. I samtliga våra verksamheter finns en god vana att hantera smittsamma sjukdomar, som till exempel säsongsinfluensa och maginfluensa. Det finns också en beredskap för att vidta ytterligare åtgärder vid behov. 

Humana tar situationen på största allvar. Vi följer noggrant de rekommendationer som de nordiska folkhälsomyndigheterna går ut med för att säkerställa att vi minimerar riskerna för våra kunder, klienter och medarbetare. I början av januari startade också vaccineringen av alla våra boende på Humanas äldreboenden.

Så här i corona-tider är det helt naturligt att känna oro. Samtidigt är det viktigt att kunna behålla lugn och ge omhändertagande och gott stöd.
Ta del av några tips att hantera oro

En central krisgrupp har tillsatts som bevakar läget och ändringar i Folkhälsomyndighetens råd. Gruppen samordnar kommunikationsinsatser fortlöpande till chefer och medarbetare i varje land där Humana har verksamhet. Vi informerar även kunder, klienter och anhöriga så att de också känner till hur vi agerar och ger råd och instruktioner för att bäst kunna skydda våra klienter och kunder som är högriskgrupper.

Vid frågor kontakta gärna

Kristina Jern
Koncernansvarig hälso- och sjukvård
kristina.jern@humana.se

Eva Nilsson Bågenholm
Kvalitetsdirektör Humana
legitimerad läkare
eva.nilssonbagenholm@humana.se

Läs mer om vår hantering av det nya Coronaviruset under respektive verksamhet:
Äldreomsorgen
Personlig Assistans
LSS