Hem 08-599 299 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Synpunkter och klagomål

Tillbaka till Kvalitet

Synpunkter och klagomål en viktig del i vårt förbättringsarbete.

Vi strävar alltid efter att bli bättre på det vi gör och att alla i vår verksamhet behandlas med respekt. Vi är måna om att våra kunder får den omsorg de har rätt till. Därför är det ovärderligt för oss att få in synpunkter och åsikter på våra verksamheter.

Här kan du lämna din synpunkt eller ditt klagomål

 

För anställda

Det är också viktigt för oss att Humanas anställda har möjlighet att lämna synpunkter och åsikter på våra verksamheter. Om du som anställd misstänker oegentligheter och överträdelser av lagar är vi angelägna att få veta det. Vart vänder du dig i så fall?

  • Din chef
  • Chefens chef
  • HR-avdelningen
  • Visselblåsarfunktionen – Funktionen är till för att anmäla allvarliga missförhållanden. Det går bra att vara anonym. (Länk till visselblåsarfunktionen finns längre ner.)

Allvarliga missförhållanden

Med allvarliga missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet avses brott med fängelse i straffskalan, exempelvis bedrägeri, förskingring, trolöshet mot huvudman samt korrupta gärningar såsom givande och tagande av muta och miljöbrott.

Även andra allvarliga missförhållanden omfattas av regleringen. Exempel på icke brottsliga men allvarliga missförhållanden är kränkningar av grundläggande fri- och rättigheter, risker för liv, säkerhet och hälsa samt skador på miljön. Brottet eller missförhållandet behöver inte faktiskt ha ägt rum utan det är tillräckligt att arbetstagaren har konkreta misstankar om att det har gjort det.

Humanas visselblåsarfunktion

Till visselblåsarfunktionen

Du kan även skicka din anmälan (anonymt går bra) till: 
Kvalitetsdirektör
Ann Eirin Lieng
Box 30075
104 25 Stockholm

Lex Sarah och Lex Maria

Visselblåsarfunktionen ersätter inte dina skyldigheter som anställd att rapportera missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden i verksamheten.

Meddelarfrihet, meddelarskydd och individsekretess

Humana är ett företag med en stark värdegrund och vår ambition är att vara så öppna och transparenta som möjligt, till exempel i våra kontakter med media.

Alla medarbetare har också rätt att tala med media som privatperson, det är det som kallas meddelarfrihet. Det är en lagstadgad rättighet. Även om man får tala med media så upphäver inte detta den individsekretess som rör våra kunder och klienter, det vill säga vi uttalar oss aldrig i ett enskilt ärende. Vi måste alltid komma ihåg att det är den enskilde kunden/klienten som vi arbetar för som ska skyddas.

Den som pratar med media har också rätt till meddelarskydd. Det innebär att den journalist som tar emot ett tips inte får avslöja sin källa om uppgiftslämnaren vill vara anonym. Det allmänna får inte efterforska vem som lämnat uppgifter och inte heller straffa den som lämnat uppgifterna. För vissa grupper av anställda är meddelarskyddet extra starkt, det gäller anställda i offentlig sektor och även anställda i privat verksamhet som bedriver offentligt finansierad vård, skola och omsorg. Meddelarskyddet innebär att Humana som arbetsgivare inte får fråga vem som lämnat uppgifter till media och inte heller straffa en anställd som vänt sig till media med uppgifter.