1. Du är här: Sök placering

Sök placering

Du söker enkelt via fritext, genom att filtrera på förvalda alternativ eller en kombination av fritext och filter.

Filter
 • Målgrupp
   Ålderskategori
   Ålder
   Kön
   Målgrupp övrigt
 • Problematik
 • Placeringsform
   Boenden
   Familjehem
   Övrigt
 • Geografi
   Region
   Län
 • Metod och insats
 • Lagrum och tillstånd
 • Övrigt
   Bolag
   Certifikat
   Övrigt
Vi hittade2enheter
Fyren Boendestöd
 • 16-21 år
 • Flickor och pojkar
 • 11 platser
 • Stödboende
Kommun: Skellefteå Bolag: Skellefteå Stöd & Behandling
Köket på Lotsen HVB
Lotsen HVB
 • 14-18 år
 • Pojkar
 • 8 platser
 • HVB
Kommun: Skellefteå Bolag: Skellefteå Stöd & Behandling