Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta TFCO!

Här hittar du våra uppgifter.

Målsättning

Målet med TFCO är att ungdomen ska kunna återförenas med antingen sin urpsrungsfamilj eller bo i ett familjehem/stödboende. Under en behandlingstid på 8-10 månader tränar ungdomen på positiva samspel och beteenden i ett specialutbildat hem, en behandlingsfamilj. Parallellt med att ungdomen tränar nya beteenden i en behandlingsfamilj samt med en ungdomsterapeut och färdighetstränare, tränas föräldrar på att kunna stötta sin ungdom i dessa nya beteende, till exempel vad gäller konflikthantering och kommunikation, med hjälp av en familjeterapeut.

TFCO-team

Familjens nya färdigheter tränas med hjälp av teamet under programmets gång genom väl planerade och utvärderade hemmaträningar. För att koordinera behandlingsupplägg och interventioner har teamet och behandlingsfamiljen en samordnare till hjälp. Samordnaren har ansvaret att individualisera ungdomen och föräldrarnas TFCO-program, så att det anpassas efter familjens behov. TFCO har sin teoretiska bas i social inlärningsteori.

En ung man med mörkt hår och gultröja

Socialstyrelsen rekommenderar TFCO

Socialstyrelsen har tagit fram ett kunskapsstöd med rekommendationer om insatser som alla kommuners socialtjänster bör erbjuda för barn och ungdomar som löper hög risk för fortsatt normbrytande beteende och återfall i brott. Fem former av insatser rekommenderas varav en är TFCO, en familjeinriktad metod som Humana erbjuder och även är metodgarant för i Skandinavien.

Läs mer här

Varför ska man välja TFCO - hör metodgaranterna berätta

Anna Marshall och Cissi Green arbetar som metodgaranter för TFCO. Lyssna till när de berättar med om vem TFCO lämpar sig för och varför det rekommenderas av Socialstyrelsen. 

Vad innebär det att vara behandlingsfamilj inom TFCO?

Möt Elin och Lasse som bor i ett villaområde strax utanför Stockholm. Lär dig även mer om vad TFCO är för metod och hur den tillämpas.