Hem

Kontaktuppgifter

Hitta ett äldreboende nära dig

Humanas äldreboende finns från Trelleborg i söder till Gävle i norr.

Färre äldre känner sig ensamma på Humanas äldreboenden

Publicerad: 2020-11-12

Vi har tidigare skrivit om de fina resultaten som våra nyaste verksamheter, Sockerstan och Lillsjö Badväg, fick i årets brukarundersökning. Nu har vi även fått sammanställningen av det genomsnittliga värdet för samtliga Humanas äldreboenden, som i år uppnår 83 procent gällande andelen nöjda kunder.

Resultatet ligger fortsatt på en väldigt bra nivå och över riksgenomsnittet (81 procent), även om det har sjunkit något sedan förra året (88 procent).

Nytt för i år är en jämförelse mot verksamheter i privat såväl som offentlig sektor, där Humana uppnår ett klart bättre resultat inom flera områden. Trots pågående pandemi är det färre som upplever ensamhet hos oss i jämförelse med både offentlig och privat sektor. Det är även intressant att se att majoriteten (93 procent) av de som bor på något av våra äldreboenden ville flytta till just oss.

Gentemot såväl privat som offentlig sektor lyckas Humana även bättre i att skapa en trivsam utomhusmiljö, ge möjlighet att komma utomhus och att erbjuda de äldre olika aktiviteter. Personalen upplevs som tillgänglig och det är fler boende hos oss som upplever att det är lätt att träffa läkare, men framförallt sjuksköterska, vid behov. ​​​​​​​

Överlag känner sig de äldre trygga på sitt äldreboende oavsett utförare

Personalens bemötande är den frågan som får högst betyg och även det oavsett utförare, vilket borde ses som en väldigt positiv bild av landets äldreomsorg. Trygghet och bemötande är två faktorer som har stor påverkan på kundernas helhetsintryck tillsammans med personalens tillgänglighet, att man får plats på önskat äldreboende och att man är nöjd med de aktiviteter som erbjuds.

Hur jobbar vi vidare med resultaten?

Varje verksamhetschef tittar nu på resultaten för sin verksamhet och gör en dokumenterad analys av resultatet. Arbetet sker i samråd med verksamhetens medarbetare och en handlingsplan med åtgärder upprättas utifrån analysen. Handlingsplanen ligger sedan till grund för arbetet under året och där utfallet utvärderas med hjälp av nästa års resultat.

Kort om brukarundersökningen

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? är en rikstäckande undersökning som utförs av Socialstyrelsen. Enkäten skickas ut till alla över 65 år som antingen har hemtjänst eller bor i särskilt boende (äldreboende). Resultaten redovisas separat för hemtjänst och särskilt boende och redovisas per enhet, genomsnitt för kommunen, länet och riket.

Enkäten skickades ut under mars-månad och skulle besvaras senast den 24 maj. I år svarade 27.872 personer på enkäten och som bor på ett äldreboende. Förra året var det 36.248 svarande. 

Läs mer om undersökningen "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" på Socialstyrelsens hemsida.

För mer information, vänligen kontakta:
Malin Högberg
marknad & kommunikation Humana äldreomsorg
malin.hogberg@humana.se

Kirsi Kirpislidis
kvalitetschef Humana äldreomsorg
kirsi.kirpislidis@humana.se