Hem

Kontaktuppgifter

Hitta enhet

Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Publicerad: 2022-10-17


Hur nöjda är ni med Humana?

Två gånger om året gör vi en undersökning bland familjehemmen i syfte att utveckla vår verksamhet.

Vi uppmuntrar er att svara så att vi ska kunna bli bättre!

Undersökningen skickas till er via mejl den 25 oktober.

 Publicerad: 2022-10-06

En lokaltidning i Växjö och Alvesta har skrivit en artikel om TFCO. Vi delar den här med er. Se utdrag nedan och läs hela artikeln via länken. 

Ny hjälp för ungdomar med problem

I september startar Humana upp en verksamhet i regionen som hjälper tungt problembelastade ungdomar genom metoden TFCO. En metod som fått medial uppmärksamhet för sina framgångar i behandlingen.

- I dagsläget har vi två familjer som agerar behandlingshem häromkring, men det finns stort behov av fler, säger Jim Sandersson, enhetschef vid Humana TFCO.

TFCO är ett manualbaserat beteendeträningsprogram som vänder sig till familjer med så allvarliga problem att en placering av en familjemedlem på en institution eller ett HVB-hem är enda alternativet.

Läs hela artikeln här.