Hem

Kontaktuppgifter

Hitta enhet

Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

"Familjehem kan hjälpa unga ur kriminalitet" TV4 Nyhetsmorgon

Publicerad: 2023-10-02

Detta konstaterades i en intervju om ett angeläget ämne. I inslaget berättar Annika Öquist, enhetschef på Socialstyrelsen, om behandlingsinsatsen utifrån evidens. Martin Bengtsson som är familjehemsförälder ger sin bild av uppdraget. Se båda klippen här.

I inslaget berättar Annika om Socialstyrelsens nya rekommendationer kring hur familjehem med kraftfulla behandlingsinsatser är verksamt för unga med normbrytande beteende. 

Här är några av de centrala punkterna från inslaget

Alternativ till tvångsvård: I stället för tvångsvård föreslås familjehem med kraftfulla behandlingsinsatser som ett bättre alternativ. Men precis som Annika påpekar i inslaget är det viktigt att understryka att olika typer av insatser kan behövas i olika faser av behandlingen. HVB och SiS kan vara nödvändiga för att bryta negativa mönster.

Vikten av struktur och kärlek: Martin Bengtsson, som har öppnat sitt hem för ungdomar i behov, betonar vikten av struktur, tydliga gränser och kärlek som framgångsrika faktorer för rehabilitering. Relationen mellan vuxna och ungdomar bygger på ömsesidig respekt och delaktighet i familjen.

Förebyggande insatser: Det nämns att det mest effektiva sättet att förhindra att unga rekryteras till kriminalitet är att agera tidigt med förebyggande insatser. Det involverar att arbeta proaktivt och erbjuda stöd innan ungdomarna fördjupar sig för mycket i kriminalitet.

Sammanfattningsvis betonar inslaget vikten av familjemiljö, struktur och tidiga förebyggande insatser för att rehabilitera unga personer som hamnat i kriminalitet samt för att förhindra rekrytering av ungdomar till kriminella gäng.

Tillsammans kan vi driva på en förändring

Vidare står vi inför alltmer komplexa fall i kombination med brist på familjehem, personalbrist och fulla HVB-boenden. Vi ser därför positivt på att samtalet kring evidens och behandlingsinsatser förs i det offentliga rummet, och vi hoppas att ämnet berörs ännu mer framöver för att driva på en förändring mot en mer kvalitativ och långsiktig omsorg.

Läs artiklen och se båda klippen här

Läs mer om våra forskningsprojekt