Hem

Kontaktuppgifter

Hitta enhet

Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Uppdatering från oss på Humana gällande utredningen - För barn och unga i samhällsvård

Publicerad: 2024-01-25

I november 2023 presenterades utredningen - För barn och unga i samhällsvård. Av de förslag som presenterats, är det ett flertal som berör familjehemsvården. Vi vill därför informera er om lägesbilden utifrån vårt perspektiv och berätta på vilket sätt vi deltar i denna viktiga debatt.

Den föregående regeringen tillsatte en utredning för att ta fram förslag som utgår från vad barn och unga med erfarenheter av samhällsvård själva uttrycker. Under utredningen har det tagits fram en beskrivning av vad som behöver bli bättre i dagens samhällsvård, med fokus på vårdkedjan samt barns och ungas delaktighet och trygghet. Syftet med utredningen och de förslag som lagts fram är att de vill förbättra tryggheten för barn och unga. En del handlar om att trycka på det som redan nu enligt lag bör göras av kommunerna, men utöver det tillkommer en del nya förslag inom området.

För er familjehem beskrivs förslag om att varje familjehem måste få ett tillstånd för att vara familjehem. När man får tillstånd tänker de att man ska kunna få det i en eller flera kategorier (allmänt familjehem, jourfamilj, nätverkshem, förstärkt familjehem). Tillstånden ska kunna följas upp av IVO. De önskar att bygga upp ett nationellt register med samtliga familjehem, som alla kommuner ska kunna ta del av. I registret ska det stå grunduppgifter om er såsom, antal barn i hemmet, utbildning, husdjur och så vidare. Syftet är att de vill kunna se vilka familjer som är lämpliga och tillgängliga. Utöver det vill de att ett familjehem ska högst kunna ha tre placeringar. All ersättning för uppdragen ska gå mellan kommun och familjehem ”för att stärka kommunens ansvar samt relationen mellan kommun och familjehem”. Och till sist, tydligare riktlinjer nationellt kring hur en familjehemsutredning ska gå till och vilka utbildningar som ska krävas för att vara familjehem.

I utredningen framhävs det att varje kommun bör bidra med mycket stöd till er familjehem, i form av att ha en tätare kontakt med den placerade samt ha en hög tillgänglighet både kvällar och helger.

Just nu är det många kommuner, organisationer, företag och familjehem som tänker till kring vad som är bra och dåligt i utredningen. En del har blivit ombedda att lämna in sina tankar kring utredningen, så kallat remissvar. Det står fritt fram för vem som helst att skicka in ett remisssvar:
https://www.regeringen.se/remisser/2023/12/remiss-av-sou-202366-barn-och-unga-i-samhallsvard/

Vi på Humana deltar i den viktiga debatten och vi deltar tillsammans med RFF (Riksförbundet för förstärkt familjehemsvård) och Vårdföretagarna. Vi ser positivt på många av förslagen. Däremot tycker vi att det vore gynnsamt, om vi är fler i samhället som kan stötta familjehemsvården gällande: nyrekrytering, i delar av utredning och med utbildning. För oss är hög tillgänglighet dygnet runt viktigt samt att det finns en kontinuitet i kontakt mellan familjehem och konsulent - en framgångsfaktor för familjehemmen samt för den placerade.

Vi på Humana har svårt att se att alla kommuner har kapaciteten att genomföra allt i de förslag som lagts fram i utredningen. Självklart är det redan nu fritt fram för varje kommun att bygga upp en fungerande organisation kring detta och en del kommuner har kapacitet. För vår del är det viktigt att kunna vara ett komplement till kommunerna när det behövs att de familjehem som föredrar stödet, tillgängligheten och samarbetet med oss ska ha möjligheten kunna välja det själva.

Vidare ställer vi oss frågande kring hur det rent administrativt ska fungera med register med tillstånd och information om alla familjehem. Vi är även fundersamma kring hur det ska fungera löpande och hur det skulle påverka er som familjehem.

I debatten hänvisas det till att det finns oseriösa och ibland till och med kriminella aktörer som bedriver familjehemsvård. Dessa ska såklart inte få förekomma men vi måste komma ihåg att de är få. De som finns skulle snabbt försvinna om det var hårdare uppföljningskrav på oss privata aktörer samt uppföljning av våra tillstånd. Alla seriösa och bra företag skulle klara det galant och ligger ofta i framkant, vilket visar sig i de uppföljningar som ändå sker.

I utredningen hänvisas det ibland till att det är dyrt att anlita vårdföretag och inte sällan är det orättvisa jämförelser som sker. I våra upphandlade priser till kommuner måste delar av en avgift gå till lokalhyror, interna utbildningar, stödfunktioner, bilar, vad det kostar i resurser att rekrytera, utbilda och göra delar av en utredning med mera. Självklart ska inget vårdföretag nyttja samhällets resurser på ett ogynnsamt sätt. Vi ser snarare att alla seriösa aktörer lägger ner mycket resurser på att hålla god kvalitet, så att det snarare kan vara en besparing för kommunerna än om de själva skulle behöva bygga upp samma organisation kring stöd, tillgänglighet, utbildning, rekrytering med mera.

Viktigast för oss är att de placerade har en trygg och gynnsam tillvaro samt att ni fantastiska familjehem har goda förutsättningar för att just vara familjehem. Vi är ett komplement till kommuner och vi vet att vi är uppskattade av kommuner och av er familjehem (97% av er kan rekommendera andra familjehem att samarbeta med Humana).

Vi hoppas att utredningen kan leda till en bra medelväg där både vi, ni och kommuner kan samarbeta för barnens bästa!

Vi vill tydliggöra att detta är en process som kommer att ta tid. När de väl har tagit sig an alla remisssvar kommer de fundera vilka förslag i utredningen de vill gå vidare med och vilka som är mindre bra eller för svåra att genomföra. Detta kommer ta lång tid och inget kommer förändras snabbt.

Om du har funderingar eller frågor, tveka inte att höra av dig till oss.

Här kan ni läsa den omfattande utredningen i sin helhet. 

För barn och unga i samhällsvård - Regeringen.se