Hem

Kontaktuppgifter

Handledning

Cureum har en lång tradition av att bedriva handledning för personal både från offentlig verksamhet och privat näringsliv.

Handledning

Handledning kan vara en viktig process för stöd, lärande och utveckling. Cureum erbjuder verksamhetsanknuten handledning för olika typer av professioner och personalgrupper, enskilt såväl som i grupp. Handledningen kan ske vid ett avgränsat antal tillfällen under en begränsad tidsperiod, kring ett visst tema eller mer kontinuerligt, men avpassas efter era specifika behov.