Hem

Kontaktuppgifter

Neuropsykiatriska utredningar

Vi utför sedan 2005 kvalificerade psykiatriska och kliniskt psykologiska utredningar av både barn och vuxna. Uppdragsgivare kan vara privatpersoner, HVB-verksamheter, försäkringsbolag, skolor, socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin, allmänpsykiatrin med mera.

Neuropsykiatriska utredningar

Du har möjlighet att komma till oss och göra en neuropsykiatrisk utredning som privat patient. Vi tar emot barn (från 6 år och uppåt), ungdomar och vuxna. Cureum har en omfattande erfarenhet av att utföra neuropsykiatriska utredningar då det varit en stor del av verksamheten sedan den startade 2005.

Utredningarna genomförs av legitimerade psykologer tillsammans med psykiatrisjuksköterska och psykiater, alla med lång och gedigen erfarenhet av utredningsarbete av olika typer av problematik.
I utredningsarbetet läggs stor vikt vid delaktighet och kommunikation med klient och i vissa fall med familj samt uppdragsgivare.

Varför gör man en neuropsykiatrisk utredning

Syftet med utredningen är att få en bild av hur du fungerar i olika situationer; hur du mår, vad du har svårt för, vad du har lätt för och vad du behöver för att utvecklas framöver.

Alla utredningar görs av ett team och du kommer att få träffa psykolog och läkare med specialistutbildning i psykiatri. Alla våra utredningar är vad som brukar kallas för breda, vilket betyder att vi tittar på hela spektret av neuropsykiatri. Det inkluderar till exempel  ADHD, ADD och autism. Vi tittar också på psykiskt mående, bland annat förekomst av nedstämdhet eller ångestproblematik.

Hur går en neuropsykiatrisk utredning till?

Vi inleder med ett bedömningssamtal där den som ska genomgå utredning träffar psykolog i cirka 60-90 minuter. Syftet är att ta reda på förväntningar och förutsättningar för önskad utredning. Bedömningssamtal kan genomföras både via digital portal med hög säkerhet eller på plats på vår mottagning.

Om det blir aktuellt med utredning träffar du psykolog vid 3-4 tillfällen om cirka två timmar vardera (här anpassar vi till individen). Under utredningen träffar du också läkare vid ett tillfälle. Vi kommer också under utredningen intervjua anhöriga eller personer som känner dig väl. Totalt tar utredningen cirka 4-6 veckor att göra.

Sidans innehåll

Sidans innehåll

Stäng innehållsförteckning