Hem

Kontaktuppgifter

Hitta enhet

Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

AST - Autismspektrumtillstånd

Autism är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. En autismdiagnos var tidigare ovanligt men i takt med att kunskaperna ökar har man kunnat upptäcka fler personer med autism. Cirka 1-2 procent av Sveriges befolkning bedöms ha någon form av autism.

Personer med autism har begränsningar i social kommunikation och socialt samspel. Begränsade beteenden, intressen och aktiviteter är vanligt.

Läs mer om AST