Hem

Kontaktuppgifter

Hitta enhet

Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

ERGT - Emotional Resistance Group Theraphy

ERGT är en gruppbehandling som ges två timmar per vecka under 16 veckor, inriktad på att minska självskadebeteende och andra impulsiva och destruktiva beteenden genom att öka förmågan till känsloreglering.

Läs mer om ERGT