Hem

Kontaktuppgifter

Hitta enhet

Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

LAB - Lågaffektivt bemötande

En metod för hantering av problemskapande beteende. Metoden är en standard på alla Humanas HVB för barn och unga och på våra LSS-boenden. Vi erbjuder utbildning och handledning inom LAB.