Hem

Kontaktuppgifter

Hitta enhet

Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Marte meo - Metod för samspelsbehandling

Marte meo är en samspelsbehandling för barn/ungdomar med sina föräldrar eller vårdnadshavare, familjehemsföräldrar eller förskole-/skolpersonal. Humana har under femton års tid arbetat med Marte meo som en enskild insats eller som en del i IHF, eller i någon av våra andra behandlingsmetoder.

Humana har utbildade Marte meo-terapeuter inom familjehemsvård och öppenvård. Vi erbjuder kontinuerligt externa utbildningar.

Läs mer om Marte meo