Hem

Kontaktuppgifter

Hitta enhet

Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Miljöterapi

Miljöterapi utvecklades i England under 1940-talet och började användas i Sverige ungefär 30 år senare. Andra benämningar är terapeutiskt samhälle och terapeutiskt kollektiv som främst avser institutionsvård samt socialterapi och socialpsykiatri.

Läs mer om miljöterapi