Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Psykoedukation

Psykoedukation/psykopedagogik avser riktad information i olika former till personer med psykiska besvär eller sociala problem, vanligen också till deras familjer, om problemens natur.

Läs mer om Psykoedukation