Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan, öppet vardagar 8-17
Hitta enhet Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Yoga generellt, har fått ett växande stöd inom hälso- och sjukvård. En mängd olika forskare har studerat yoga som en intervention för klienter som lider av olika psykiatriska svårigheter så som trauma, ångest, depression och posttraumatisk stress.

Maria Woglinde

Maria Woglinde beteendevetare & yogainstruktör

Maria Woglinde leder Traumaanpassad yoga sedan flera år på Tiangruppens enheter och har stor erfarenhet av de specifika behov och situationer som kan uppkomma. Maria samordnar även utvecklingen av yogan på andra HVB-enheter inom Humana. Maria är utbildad beteendevetare med inriktning konflikthantering, kris- och katastrofpsykologi och neurovetenskap, samt KBT psykoterapeut- steg 1. Yogainstruktör i Traumaanpassad yoga, Prison Yoga, Yinyoga, Restorativeyoga, Hathayoga med mindfulnessperspektiv, samt är andningsinstruktör. Hon handleds av Josefin Wikström, som hon tillsammans med har skapat och specialanpassat yogan för ungdomar på Humanas HVB verksamhet med tillhörande teoretiskt material och personalutbildningar.

Josefin Wikström är grundare av Traumaanpassad yoga (TAY)

Josefin Wikström är grundare av Traumaanpassad yoga (TAY) i Sverige och är utbildad vid och har ett nära samarbete med The Trauma Centre in Boston. Hon är även licensierad behandlare inom den evidensbaserade metoden Trauma Sensitive Yoga TCTSY-F och licensierad yogalärarutbildare, samt yogaterapeut för arbete inom vården och psykiatrin och hon är en del av The Trauma Research Foundation. I Sverige samarbetar Traumaanpassad Yoga (TAY) med Nora Kerekes, Professor i medicinsk vetenskap (psykiatri), Doktor i neurovetenskap vid Högskolan Väst i ett flertal pågående forskningsprojekt gällande den traumaanpassade yogans effekter.

Traumaanpassad yoga (TAY)

En beprövad kroppsbaserad metod och yogaform som utvecklats som stöd till kognitiv behandling för posttraumatiskt stressyndrom PTSD. Grundad på evidensbaserade metoder för reducering av de vanligaste symtomen vid traumatisk stress såsom ångest, depression, impulsivt beteende och sömnproblematik har den visat sig ha goda resultat.

En svensk kontrollerad randomiserad forskningsstudie på yogans effekter i anstaltsmiljö visade att efter tio veckors yoga, nittio minuter en dag i veckan var deltagarna mindre stressade, sov bättre, hade ett ökat psykiskt och känslomässigt välbefinnande, var mindre aggressiva, rapporterade mindre självskadebeteende och antisocialt beteende samt presterade bättre på datoriserade uppmärksamhets- och impulsivitetstest. (Kerekes, Sfendla 2016, 2018)
En systematisk meta-review gällande yoga som enskild behandling för PTSD (Macy, Jones, Graham & Roach, 2015) visade ett massivt forskningsunderlag men med varierande kvalitet. Det verkar därför vara för tidigt att säga att yoga i enskild form är en evidensbaserad intervention vid PTSD, utan stödet är för närvarande starkast i kombination med annan behandling, där lovande resultat kan redovisas.

Traumatiska upplevelser kan utlösa hormonella förändringar, öka produktionen av adrenalin och kortisol samt minska viktiga signalsubstanser som i sin tur har visat sig förändra hjärnstruktur på ett sätt som kan leda till psykisk ohälsa.

Traumatisk stress som inte reglerats blir till en pågående stressrespons och skapar en dysfunktion i det autonoma och centrala nervsystemet, med negativa effekter både psykisk, kognitivt och fysisk.

Traumaanpassade yogan (TAY) inom Humana arbetar med metoder som istället stärker dessa system, framförallt med hjälp av den inneboende tekniken medveten närvaro/mindfulness både i rörelse och stillhet, vilket även är en central intervention i det dagliga arbetet på enheterna och i de placerade ungdomarnas individuella terapier.