Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss!

Här hittar du oss som jobbar med Connect.

Datum:

Tid: 09.30 - 15.30

Stad: Stockholm

Plats: Klara Södra Kyrkogata 20

Anmälan:

Dagen är kostnadsfri. Sista dag för anmälan är 31 januari 2024.

Anmälan

Välkomna till en dag där vi ska fördjupa oss i kunskap och "best practise" gällande hur vi kan nå ut till de målgrupper som vi vill med föräldrastöd. Vi kommer gästas av forskare Fatumo Osman, som är verksam vid Högskolan i Dalarna och Uppsala Universitet. Hon kommer berätta om sina erfarenheter av sin forskning kring föräldrastöd till utlandsfödda föräldrar i Sverige. Vilka framgångsfaktorer har varit viktiga för att nå ut på bästa sätt till de målgrupper där hjälpen och stödet behövs?

Idag vet vi att det pågår desinformationskampanjer mot socialtjänst och myndigheter i Sverige, vilket riskerar att påverka tilltron till de instanser som kan erbjuda en god hjälp för föräldrar i deras föräldraskap. Detta riskerar att försvåra en redan utmanande situation. Hur kan vi lära av varandra för att erbjuda så många föräldrar som möjligt stöd och hjälp - både i förebyggande syfte, men också då det redan finns riskfaktorer hos familjer?

Vi inleder med fikastund kl 9.30. Sedan kommer föreläsning, diskussioner och workshops varvas under dagen. Alla som arbetar med föräldrastöd eller har intresse av frågan är välkomna.

Föreläsare:

Fatumo Osman, forskare vid Högskolan i Dalarna och Uppsala Universitet
Lisa Skutin, metodgarant Connect

 

Vid frågor, kontakta: 

Lisa Skutin Metodgarant Connect