Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss!

Här hittar du oss som jobbar med Connect.

Stöd vid implementering

För att få stöd vid implementering av eConnect i din organisation kontakta metodgarant för Connect. När man implementerar en ny metod i sin organisation så har forskning visat att det är viktigt att det finns beredskap och mandat inom organisationen för ett lyckat utfall.

Det handlar bland annat om att ledning och kollegor får information om metoden samt att man ger ekonomiskt och tidsmässigt utrymme för att kunna genomföra till exempel Connect-grupper. Humana erbjuder stöd vid implementering av nya metoder.

Att planera en grupp

För att genomföra en eConnect-grupp behövs tre personer. Två gruppledare samt en teknisk assistent.

Gruppstorlek

Connect rekommenderar en gruppstorlek på 8-10 hushåll (max två föräldrar/ familjehemsföräldrar per hushåll).

Tekniska förutsättningar (gäller både gruppledare, teknisk assistent samt deltagare)

  • Plattformen Teams eller annan videoplattform (material framtaget utifrån Teams)
  • Windows eller Mac-dator med webbkamera
  • Tillgång till hörlurar och mikrofon
  • Stabilt internet

Stöd vid planering

Kontakta Humana och Connect inför att du ska starta upp din första eConnect-grupp för att få stöd vid planering och implementering av eConnect.

Certifiering

Handledning

För att kunna arbeta med eConnect ska du vid första genomförandet av en grupp certifieras. Om du är certifierad gruppledare i traditionell Connect sedan tidigare får du certifiering genom att filma 2-3 digitala gruppträffar, titta på filmen samt få handledning av en certifierad handledare i Connect. 

Kontakta oss för att få en handledare tilldelad.

Inför start av grupp

Registrering

Information och utbildningsmaterial

Vi har samlat den information du behöver här