Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss!

Här hittar du oss som jobbar med Connect.

Nyhetsbrev Connect våren 2022

Publicerad: 2022-05-11

Här kommer vårens nyhetsbrev för dig som arbetar med eller är intresserad av Connect. 

Det är oerhört roligt att få följa hur man arbetar med Connect runt om i landet. På grund av Covid-19 har vi alla fortsatt haft en del utmanande omständigheter. Det har gjort att vi har tvingats hitta nya sätt att arbeta för att ändå nå ut till alla er som hjälper oss att bevara och sprida Connect runt om i landet. Under förra året har arbetet kring eConnect fortsatt vilket har haft en stor betydelse för att kunna hålla Connect-grupper trots hög smittspridning. Vi har även genomfört digitala Connect-utbildningar och Boosters och vi lär oss hela tiden mer om hur vi ska anpassa oss till det digitala formatet. Tack vare er så har arbetet med Connect kunnat fortskrida! Vi står nu inför en tid där vi äntligen och förhoppningsvis får träffa varandra fysiskt igen. Säkerligen med en del förändringar såsom att digitala möten nu blivit en del av vår vardag men; framöver inte vår enda vardag. Vi upplever att Connect har klarat sig bra även i digitalt format vilket vi är glada och stolta över men det är ju något alldeles speciellt att träffas fysiskt. Mellanmänskliga möten, där vi får träffas “på riktigt” är en så stor del i allt relationsskapande och därför också för Connect. Med detta sagt så ser vi fram emot ett härligt 2022!

Utbildningar och certifieringar under året som gått 

Vi har under 2021 kunnat fortsätta erbjuda grundutbildning, en i det digitala formatet och en på plats i Stockholm. Vi har även haft en utbildning i eConnect som resulterade i certifiering av 13 nya gruppledare i eConnect.  

I december hade vi en gemensam Booster-dag för gruppledare och metodstödjare. Ove Östling, metodutvecklare för Connect, föreläste på temat ”Vilka kärnkomponenter i Connect säger forskningen kan påverka barn och ungdomars normbrytande beteende?”. Föreläsningen spelades in och finns på Connects inloggade sidor för den som vill titta i efterhand. 

Under 2021 har vi, inom HVB barn och unga, genomfört två utbildningar digitalt samt att fyra enheter har re-certifieras: Legolas, Lotsen, Löten och Villa Fridhem. Vårens Booster-dag hade temat “Säker hamn och Trygg bas; en del i ett gott behandlingsarbete” och under hösten hade vi en mycket uppskattad Booster med gästföreläsare från Knas Hemma. Temat var delaktighet och det blev givande diskussioner på ämnet. 

Även inom HVB Vuxen fortsätter man att utbilda personal och under 2021 hölls tre utbildningar för personal på HVB Vuxen. På grund av för få anmälningar lyckades vi inte genomföra någon Booster men har goda förhoppningar att få möjlighet till detta under 2022.

Planerade utbildningar och boosters  

Grundutbildning

I mars håller vi en grundutbildning i Sthlm, och vi kommer även ha en grundutbildning till hösten, så håll utkik på Connects hemsida om du har kollegor som vill gå lite längre fram. 

eConnect 

Utbildning i eConnect för att kunna ha Connectgrupper digitalt kommer att ske via teams den 20 april.

För personal på HVB

Vi håller även kontinuerligt utbildningar för personal inom HVB, både för Barn och Unga och för Vuxen. Kontakta metodgarant Lisa Skutin för mer information. 

Boosterdagar

Vi har planerade Booster-dagar under våren som vi såklart hoppas ni vill vara med på. 

Booster för gruppledare och för metodstödjare inom HVB sker på plats fredagen den 13 maj kl 10 – 15 i Stockholm. Då kommer Ove Östling, metodutvecklare för Connect, att göra en fördjupning kring några av Connects principer som handlar om konflikt, samhörighet, återförening och reparationsarbete. Dagen kommer varva teori och praktik. Vi kommer prata om de utmaningar vi ställs inför när barnen växer och villkoren för samhörighet och självständighet omformuleras. Utvecklingen innebär att konflikter kan ta nya former och hur kan vi då fortsätta att erbjuda säker hamn och trygg bas? För barn med svåra uppväxtförhållanden riskerar konflikter att accelerera och tillfällen till samhörighet då också gå förlorade. 

Boosters för personal inom HVB Vuxen sker den 7 april kl 9 – 12 via teams. Vi fördjupar oss i temat "Säker hamn och trygg bas - en del i ett gott behandlingsarbete". Charlotte Wardi, utbildare och handledare i Connect kommer att hålla i denna dag. Hör av er till Lisa Skutin eller Charlotte Wardi för mer info.

Ny metodgarant 

I slutet av 2021 sökte sig tidigare metodgarant Eva Yamba Yamba ut på nya äventyr. Som ny metodgarant välkomnar vi nu Lisa Skutin. Lisa har arbetat med Connect på olika sätt sedan 2015, dels som gruppledare men även som utbildare och handledare. Lisa är socionom och har många års erfarenhet av socialt arbete, nu senast inom Humanas familjehemsvård i Linköping. Kontaktuppgifter: lisa.skutin@humana.se, 072-549 57 00.

Connects internationella sida 

Vi vill slå ett slag för Connects internationella hemsida: http://connectattachmentprograms.org/ 

Här hittar ni den senaste forskningen och mycket annan information om vad som är på gång avseende Connect runtom i världen.

Forskning 

Det pågår ett internationellt forskningsprojekt kring eConnect, medverkande forskare från Sverige är Fatumo Osman. Hon finns på Uppsala universitet samt Dalarnas högskola. Projektet syftar till att undersöka om Connect ger samma goda effekter digitalt som det gör när det levereras med deltagare och gruppledare på plats fysiskt. Projekt har drivits ihop med Humana och Växjö kommun. Fyra eConnect-grupper har genomförts och nu återstår de sista enkätundersökningarna för deltagande föräldrar för att sedan sammanställa materialet. 

I början av februari 2022 fick vi veta att Connect, efter en granskning av California Evidence Based Clearinghouse for Child Welfare i USA (CEBC), har blivit rankade på högsta evidensnivå (recommended strong evidence). CEBC är ett ledande oberoende forskningsinstitutet för kontroll och klassificering av forskning över hela världen. Detta ger ett starkt stöd för Connect och intygar programmets kvalitet samt betydelsen och hållbarheten av behandlingsresultaten. Connect är det enda traumainformerande och anknytningsbaserade programmet speciellt utformat för föräldrar till tonåringar som uppnått denna rankning. (!) 

https://www.cebc4cw.org/program/connect-an-attachment-based-program-for-parents-and-caregivers/  

Övrigt 

Vi har publicerat Connect-kort på Connects inloggade sidor. Dessa kort har Karlskrona kommun tagit fram i samarbete med Humana och Connect Norden. Korten kan med fördel skrivas ut och användas i handledning och samtal med föräldrar och familjehem samt vid utbildningstillfällen i Connect. 

Vi vill också påminna om vikten av att i god tid meddela när ni startar upp nya Connect-grupper. Dels för att kunna förse nya gruppledare som ska certifieras med handledare men även för att vi ska kunna lägga in era namn i utvärderingslänken som era föräldrar/familjehem gör efter avslutad grupp. 

Vi vill också påminna er certifierade gruppledare om att när det har gått tre år sedan sist ni höll grupp eller om ni haft sex grupper så är det dags för en re certifiering. Kontakta oss för vidare planering. 

Connect-teamet önskar er alla en härlig vår!