Hem anne-lie.saker@humana.se Frågor? Kontakta metodgarant Anne-Lie Säker
Kontakta IHF! Här hittar du våra uppgifter.

Nytt från IHF!

Publicerad: 2020-11-25

Tiden går snabbt och vi är redan en bra bit mot jul. Att hösten varit något av en utmaning har väl inte undgått någon och att i det läge som nu råder hålla ångan uppe och se positivt framåt kräver en hel del.

Här kan vi verkligen vara hjälpta av det salutogena synsättet i IHF för att ha fokus på sådant som fungerar och som är positivt. Det är imponerande att ni ute på enheterna har kunnat fortsätta bedriva IHF-behandling och att kreativa sätt har utformats för att anpassa till rådande omständigheter så att familjer får möjlighet och hjälp att hitta tillbaka till varandra och få det att fungera på hemmaplan. Det, om något, är fantastiskt och visar på att IHF har en oerhört viktig roll att spela i Sverige.

Utbildningar 
Glädjande nog hade vi möjligheten att genomföra en teamutbildning i Lund under oktober med många engagerade deltagare. Vi har som ambition att genomföra utbildningar under vårterminen också. Huruvida de kommer att gå att arrangera så att man träffas fysiskt återstår att se men vi arbetar på olika kreativa lösningar för att möjliggöra den efterfrågan som finns. Datum och anmälningslänkar kommer att läggas ut på hemsidan inom kort. 

Vår gemenskap som IHF:are 
Det var länge sedan en gemensam nationell IHF-dag hölls, något många längtar efter. Med anledning av det osäkra läget kommer vi vänta med att arrangera en dag då vi alla har möjlighet att träffas. Förhoppningen är att kunna få till en sådan dag till hösten 2021.  

Vi vill verkligen uppmuntra och uppmana er att nätverka med varandra och utbyta erfarenheter mellan enheter. Det finns så mycket tips, idéer och kunskap som andra skulle kunna få glädje av att ta del av. Nu när de flesta får vänja sig vid att träffas virtuellt öppnas möjligheter som inte varit lika givna förut. Att exempelvis avsätta några timmar för att träffa andra online behöver varken vara krångligt, kostsamt eller tidskrävande. Då blir det plötsligt enkelt att ”ses” från norr till söder även för kortare stunder, så passa på att göra det! 

IHF-forskning 
Under hösten drog Anne-Lie igång sin IHF-studie som handlar om hur barn/ungdomar uppfattar och upplever IHF. Det är fantastiskt roligt med det gensvar och engagemang som många enheter har visat inför detta. Stort tack till den hjälp ni hittills bidragit med! Som ofta är fallet med forskning tar det tid och går inte alltid precis som man tänkt. Förhoppningen var att ha studien klar vid årsskiftet men p.g.a. omständigheter som inte går att påverka (att det inte finns tillräckligt många barn/ungdomar att tillfråga utifrån fas i behandling samt ålder) kommer studien behöva dra ut på tiden och fortsätta under vårterminen. Anne-Lie kommer därför fortsätta hålla kontakten med alla enheter för att få in mer data. Studien beräknas bli klar under våren eller till sommaren. 

Implementeringsstöd och IHF:s organisation
Efter många trogna och hängivna år har Liv bestämt sig för att lämna sin roll som metodgarant för IHF. Hennes arbete har betytt oerhört mycket för var IHF befinner sig idag. Hon kommer att lämna ett stort tomrum efter sig, därför är vi extra glada att få ha kvar henne inom några uppdrag för IHF. Hennes roll som metodgarant kommer att tas över av Anne-Lie som arbetat som metodgarantkollega under flera år. Anne-Lie befinner sig fram till sommaren i Zambia och som för så många andra nuförtiden fungerar det bra att jobba på distans, så förhoppningen är att allt kommer löpa på som vanligtAnne-Lie kommer att finnas tillgänglig via e-post och online-möten/samtal. 

Handledare och implementeringsstödjare kommer under våren att vara Carina Hedenborg, Petter Österberg, Liv Nilhede och vi välkomnar även Per Shüller tillbaka till IHF! Per var en av de personer som var med och startade IHF och det är glädjande att han valt att komma tillbaka till IHF-gänget. Vi tackar Mattias Strand för hans fantastiska bidrag som handledare/implementeringsstödjare och önskar honom lycka till med de nya utmaningar han går in i.

Certifieringsgruppen kommer under våren att bestå av: Tryggve Balldin, Liv Nilhede, Carina Hedenborg och Anne-Lie Wikström. Vi kommer fortsätta att ha två tillfällen under våren då bedömningar av certifiering/re-certifieringsmaterial görs. Datum för när certifieringsmaterial ska skickas in för att bedömas kommer läggas ut på hemsidan.

I och med att IHF växer ställs vi inför nya utmaningar och vi försöker hela tiden arbeta för att bidra till att IHF hålls levande och uppdaterat. Har ni tankar, frågor eller synpunkter kring IHF och hur vi kan fortsätta förvalta och utveckla metoden är ni alltid välkomna att höra av er!

Många varma hälsningar,

Liv & Anne-Lie