Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta IHF!

Här hittar du våra uppgifter.

Datum:

Plats: Initialt digitalt och därefter IOGT-NTO i Stockholm på Klara Södra Kyrkogata

Anmälan:

Anmälaningslänken nedan är för externa deltagare. Humanas medarbetare anmäler sig direkt i Lärportalen.

Anmälan

Syftet med utbildningen är att ge en bra grund för det arbete som görs i enlighet med metoden. Vi kommer gå igenom grunderna i IHF och hur behandlingen är upplagd utifrån faser, roller och kärnkomponenter. Utbildningen innehåller både teoretiska, praktiska moment och är uppdelad enligt följande: självstudier + digitalt seminarium Google Meet (motsvarande 2 dagar) och 2 dagar fysiska träffar. Totalt motsvarande 4 heldagar.

Digital uppstart måndag 26/8 kl 9:00-10:00

På denna träff har vi en genomgång av utbildningens upplägg samt information om praktiska frågor.

Digitalt seminarium fredag 20/9 kl 9-12

Detta tillfälle är obligatoriskt och kräver att man har genomgått självstudierna via e-learning samt förberett vissa uppgifter.

Fysiska träffar 24-25/9

Dessa dagar är obligatoriska för behandlare och kräver att man genomfört de digitala delarna.

Plats: Stockholm, IOGT-NTO Klara Södra Kyrkogata
24/9: klockan 9-16 Fokus på Team- och samordnarrollen
25/9: klockan 9-16 Fokus på familjebehandlar- och ungdomsbehandlarrollen samt samarbetet mellan behandlarna


Max antal deltagare: 20 
Pris: 7 000 kr 
Sista datum för anmälan: 19 augusti

För mer information, kontakta: 

Anne-Lie Säker Metodgarant IHF och doktorand 073-080 92 50