Hem

Kontaktuppgifter

Tiangruppen HBTQ-certifierade

Publicerad: 2016-01-05

Hela Tiangruppens personalstyrka har genomgått en 1-årig certifieringsprocess via RFSL. HBTQ-certifieringen handlar om att lära sig om sina och andras rättigheter och att ur ett normkritiskt perspektiv synliggöra och granska samhällsnormer och deras konsekvenser.

Helt enkelt att koppla principen om allas lika  värde till arbetsplatsen, arbetsmiljön och bemötande kollegor emellan samt till bemötande av personer som kommer till verksamheterna.

Tiangruppen har under utbildningen belyst alla diskrimineringsgrunder och i synnerhet HBTQ-personers situation ur olika perspektiv. Under utbildningstillfällena har det varvats föreläsningar med interaktiva element och övningar inom teman som:

  • mångfald
  • mänskliga rättigheter
  • alla diskrimineringsgrunder
  • hbtq-begrepp
  • lagar och rättigheter
  • bemötande
  • normer
  • makt

Målet har varit att skapa en miljö där alla känner sig inkluderade och välkomna och att skapa förutsättningar för ett respektfullt bemötande!

Certifieringen var klar under december 2015 och gäller i tre år. Därefter måste en re-certifiering göras.

Vill du veta mer om vad en certifiering innebär?
Läs mer på RFSLs hemsida.