Hem

Kontaktuppgifter

Humana och Eductus i samarbete kring språkpraktik för elever i SFI

Publicerad: 2016-07-11

Lena Thorneus, nationell projektledare för SFI på Eductus, uppmanade i ett blogginlägg företag att ta emot språkpraktikanter från landets SFI-utbildningar, som ett led i företagens CSR-arbete. Vi på Humana såg det som en självklarhet att delta i uppropet då vi vet att språket är en mycket viktig pusselbit för en bättre integration av nyanlända.

Samtidigt som vi erbjuder eleverna praktik hoppas vi också hitta framtida medarbetare bland SFI-eleverna.

Mer om samarbetet i Eductus pressmeddelande (160706) nedan:

Eductus samarbetar med Humana kring språkpraktik för
SFI-elever

Eductus med ca 3000 SFI-elever startar ett samarbete med vårdföretaget Humana kring möjligheten att erbjuda språkpraktik för SFI-eleverna. Det började med ett blogginlägg där Lena Thorneus, nationell projektledare för SFI på Eductus, uppmanade företag att inom ramen för sina CSR-aktiviteter (Corporate Social Responsability) ta emot språkpraktikanter från landets SFI-utbildningar.

– Att få göra praktik är ett viktigt steg för våra elever i deras strävan mot egen försörjning och integration. Våra elevers självkänsla och självförtroende stärks när de har får något att sikta mot. Efter praktiken vet de mer om vad de kan förvänta sig av ett framtida arbetsliv i Sverige och hur de ska gå tillväga för att komma närmare sina mål. De blir säkrare i sin användning av det svenska språket och lär sig mycket om de sociala koderna och samspelet på arbetsplatser, säger Lena.

Humana, med 14 000 anställda, nappade på uppropet. De vill likt Eductus bidra till förbättrad integration i Sverige. Detta är även ett sätt för Humana att hitta medarbetare till deras verksamhet. De har ett stort rekryteringsbehov nu och i framtiden.

– Vi arbetar med flera olika projekt som riktar sig till nyanlända. Det handlar om att se potentialen i de nyanlända. Att ha förståelse för att de inte kan perfekt svenska men däremot erbjuda dem möjligheten att snabbare komma in i både språk och arbetsliv genom stöd i arbetslaget. Visst kan det finnas medarbetare som undrar hur man ska ha tid med det här. Men kanske handlar det mest om att möta rädslan för något nytt, berättar Humanas bemanningsstrateg Hussein Jabbari.

Förhoppningen är att uppemot 20 procent av de nyanlända som erbjuds språkpraktik hos Humana på sikt även ska kunna erbjudas en anställning.

Humana ser potentialen i våra elever och har stor erfarenhet av att ta emot människor från andra länder. Samtidigt får vi hjälpa Humana som har ett gigantiskt rekryteringsbehov just nu och i många år framöver. En win-win-situation för Eductus, Humana, för de nyanlända och för samhället i stort, säger Lena Thornéus.

- Det långsiktiga målet är att våra elever ska komma ut i jobb. Inom SFI är målet att de ska lära sig svenska snabbare och vi tycker att det är viktigt att den svenska de lär sig ska hålla långsiktigt. Vi ser att eleverna motiveras och lär sig en mer ändamålsenlig och hållbar svenska när de parallellt med studierna får träna på språket utanför skolan, berättar Lena.

Fakta

  • Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag omfattar personer som har fyllt 20 men ännu inte 65 år och har uppehållstillstånd som flykting, kvotflykting, skyddsbehövande eller är anhörig till någon av dessa.
  • I slutet av april i år var 56056 personer inskrivna i etableringsuppdraget. En person befinner sig i etableringsuppdraget 24 månader efter beviljat uppehållstillstånd. Personerna ska då erbjudas kartläggning av kompetens samt stöd att komma närmare arbetsmarknaden.
  • Arbetsförmedlingens mätningar visar att enbart 1 av 3 personer tagit sig vidare till arbete eller utbildning 90 dagar efter avslutad etableringsplan

Kontaktpersoner

Lena Thorneus, nationell projektledare SFI på Eductus
0727-28 22 81
lena.thorneus@eductus.se

Hussein Jabbari HR-samordnare/verksamhetsutvecklare på Humana.
010-410 19 25
hussein.jabbari@humana.se