Hem

Kontaktuppgifter

Humana förvärvar Kilen akut/ utrednings- och behandlingshem AB

Publicerad: 2016-09-01

Humana, marknadsledare inom personlig assistans och individ- och familjeomsorg. Med verksamheter inom LSS-boenden, äldreomsorg. Samt förskola, skola och korttidsboende för barn med flerfunktionshinder förvärvar Kilen akut/ utrednings- och behandlingshem (Kilen).

Kilen som nu förvärvas är ett litet familjärt HVB för flickor och pojkar. Med svåra beteendestörningar i kombination med en omfattande psykosocial problematik. Ofta har de placerade ungdomarna tidigare vistats i stödboenden, familjehem eller varit föremål för andra öppenvårdsinsatser i sin hemkommun. Kilen tar dessutom emot både akut- och utredningsplaceringar.

Förvärvet av Kilen innebär att Humana nu stärker sin position i Skaraborg och Skövde-området. Tillsammans med Humana Familjehem och öppenvård i Skövde. Ökar våra möjligheter att vårdfläta i regionen. Kilen och Humana har en gemensam värdegrund med en samsyn på hur en bra verksamhet ska bedrivas och utvecklas. Kilen kommer att ingå i division Barn och unga med Peter Gustafsson som regionchef.

Kilen som startades 2001 har 6 platser, ca 10 anställda och omsätter nästan 9 miljoner.

Övertagandet gäller från och med nu, och innebär inga förändringar för den dagliga verksamheten.

– Vi ser fram emot att tillsammans med Kilen ytterligare utveckla vår verksamhet. För barn och unga i behov av särskilt stöd. Vi delar gemensamma värderingar och har en samsyn på hur god och utvecklande vårdverksamhet ska bedrivas. Något som förenar alla inom Humana Individ och familj, säger Claus Forum affärsområdeschef Individ och familj.

– Vi önskar Kilen varmt välkomna till Humana-familjen.